1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Teva Czech Industries, s.r.o.

teva 18Výrobce léčiv navyšuje svoji kapacitu na 10 miliard tablet ročně

Opava je tradičně spjatá s výrobou léčiv. V produkci účinných látek, tablet, kapslí, sirupů nebo sprejů zde úspěšně pokračuje společnost Teva Czech Industries, s.r.o., která je součástí koncernu Teva. Ten patří mezi 10 největších farmaceutických firem na světě a je nejvýznamnějším světovým výrobcem generických léčiv.

Letos má český závod Teva v plánu vyrobit kolem 7 miliard kusů tablet a kapslí, svoji kapacitu ale už brzy navýší o další 3 miliardy. Společnost léčiva exportuje na americký i ruský trh a do dalších 50 zemí světa, část výroby zůstává v České republice a na Slovensku. Záměrem firmy, která v posledních letech významně rostla, je pomáhat lidem v jejich zdravotních obtížích a zlepšovat kvalitu jejich života.

Teva Czech Industries, s.r.o., je významným farmaceutickým výrobcem s velmi dlouhou historií. Je největším producentem farmaceutických produků a účinných látek na území bývalého Československa. Zároveň si drží vůdčí postavení mezi producenty léčiv ve střední Evropě. „Naše firma má dlouhou a velmi úspěšnou historii. Její kořeny sahají do 19. století, kdy byla v Opavě založena výrobna farmaceutických produktů. Následně se společnost rozvíjela pod značkou Galena,“ vzpomíná na historii závodu generální ředitel Jaroslav Chylík. V roce 1994 byla firma privatizována americkou skupinou IVAX, která se později stala součástí koncernu Teva, největší generické farmaceutické firmy na světě.

Plán je 10 miliard ročně

„Součástí Teva jsme už 12 let. Koncern má po celém světě přes 80 farmaceutických závodů, 25 z nich je umístěno v Evropě. Podnik v Opavě patří mezi největší evropské závody. Příchod Teva pro nás znamenal nový impuls. Skupina začala do opavského závodu masivně investovat. Za uplynulých 12 let se investice vyšplhaly na 400 milionů dolarů,“ dodává Jaroslav Chylík. V roce 2009 byla například vystavěna nová výrobna pevných lékových forem, která produkuje tablety a kapsle. V dalších etapách se investovalo do jejího rozšíření a poslední část investice právě probíhá, ukončena bude letos a zvedne kapacitu závodu na 10 miliard tablet a kapslí ročně. To opavskou firmu vyšvihne mezi tři největší výrobny v rámci skupiny Teva.

Investice proudily a proudí i do dalších oblastí. „Osm milionů dolarů jsme vložili do výrobny vysokoúčinných látek. Loni jsme investovali také do rozšíření kapacity výroby nosních sprejů, pořídili jsme i novou jednotku na plnění sprejů. Letos dokončíme naši nejvýznamnější investici zaměřenou na rozšíření kapacity linky na výrobu pevných látkových forem. Zakoupíme také unikátní zařízení – technologii kontinuálního potahování tablet. Bude se jednat o druhé zařízení svého druhu v závodech Teva v Evropě,“ upřesňuje generální ředitel. Záměrem investic je navýšit efektivitu, produktivitu a konkurenceschopnost.

Teva Czech Industries, s.r.o., je rozdělena do dvou divizí, jež jsou manažersky odděleny. Divize TAPI se zaměřuje na výrobu aktivních účinných látek, ať už extrakcí nebo syntetickou cestou. Divize PHARMA se věnuje klasické farmaceutické výrobě – vyrábí, balí a distribuuje léčiva v mnoha podobách. „Aktivní účinné látky vyráběné v Divizi TAPI jsou základnou pro výrobu v Divizi PHARMA a pro výrobu v dalších závodech koncernu. Nespotřebujeme ale vše, a tak poměrně velkou část prodáváme i našim konkurentům,“ vysvětluje Jaroslav Chylík.

Hlavním pilířem výroby je produkce pevných lékových forem – tablet a kapslí. Výroba v opavském závodě má vzrůstající trend. „Loni jsme vyrobili 5,3 miliardy kapslí a tablet, letos objem výroby naroste na 7 miliard,“ upřesňuje generální ředitel. Přes 90 % produkce směřuje do USA. Léčiva proto musí splňovat velmi vysoké standardy. Menší část výroby putuje na ruský trh. Pevné lékové formy společnost vůbec nedodává na domácí trh. Na českém a slovenském trhu ale prodává své tradiční produkty – kapky, spreje nebo sirupy. Velmi úspěšným produktem jsou cyklosporinové želatinové kapsle s vysokou přidanou hodnotou, které exportuje do celého světa. Ročně jich v Opavě vyrobí kolem 70 milionů. „Opomenout nesmím ani látky cytostatické povahy, které vyrábíme ve speciálním režimu, aby se s nimi nechráněný operátor výroby nedostal do kontaktu. Za rok vyprodukujeme 100 milionů tablet a kapslí, které vyvážíme do více než 50 zemí světa,“ dodává Jaroslav Chylík.

Konkurenceschopný zaměstnavatel

Farmaceutické vývojové oddělení v českém závodě Teva nemají, ale pracuje zde silné oddělení technologického transferu, které má v kompetenci přenos výroby z jiných závodů do opavského podniku. „Produkce je u nás efektivnější, proto často zavádíme nové produkty do výroby, naplňujeme tak naši kapacitu,“ uvádí generální ředitel. Dnes se o výrobu v opavské farmaceutické firmě stará 1600 lidí. Z toho 1100 zaměstnanců pracuje pro farmaceutickou divizi, zbytek se věnuje výrobě aktivních účinných látek. Firma v posledních letech významně rostla a přijala 400 nových zaměstnanců. Jen loni začalo v podniku pracovat 150 nových lidí, letos přijali do výrobního procesu dalších 40 zaměstnanců.

Najít novou pracovní sílu je ale pro společnost Teva Czech Industries, s.r.o., náročné, podobně jako pro další výrobní podniky v České republice. „O nové zaměstnance bojujeme s regionálními konkurenty. V získávání nových pracovníků jsme úspěšní. Nabízíme jim nadstandardní podmínky v porovnání s běžnými benefity v Moravskoslezském kraji,“ konstatuje Jaroslav Chylík. Noví pracovníci potřebují alespoň tři měsíce na zapracování. Nastupujícího zaměstnance zaškoluje mentor, zkušený operátor výroby, který v podniku pracuje už několik let. Je důležité, aby se nový pracovník dobře adaptoval a zvládl pravidla výrobní praxe. „Věřím, že naše společnost je atraktivní místo pro mladé lidi na startu kariéry, například pro absolventy vysokých škol z oborů farmacie nebo přírodních věd. Zajímaví můžeme být i pro středoškoláky, kteří se chtějí podílet na výrobě kvalitního produktu. Osobně mám své povolání velmi rád, protože řídit firmu, která pomáhá zlepšovat kvalitu lidského života, je krásné poslání,“ dodává generální ředitel.

Trh tlačí na cenu

Ve farmaceutické výrobě se na jedné straně prolíná tradice, na druhé neustále se měnící tržní prostředí. I český závod Teva proto musí neustále reagovat na nové výzvy a změny. „Konkurence ve farmaceutickém segmentu prudce roste. Stále častěji je dnes akcentována cena farmaceutických výrobků,“ říká Jaroslav Chylík. Kvalita je totiž na vysoké úrovni, a tak se zvyšuje tlak na efektivitu a cenu finálních výrobků. Teva Czech Industries, s.r.o., na kvalitní výrobu dbá, je certifikována autoritami v USA, Rusku i v České republice, což jí umožňuje dodávat léčiva na příslušné trhy. „Cítíme také tlak na flexibilitu dodávek. Je nutné, abychom snižovali vstupní investice do výroby a dodávali to, co trh požaduje. V poslední době jsme významně investovali do navýšení kapacity a do nových technologií. Máme velkou výhodu v tom, že naše nová jednotka pro výrobu lékových forem byla postavená velmi dobře, jedná se o vysoce vyspělou technologickou jednotku, která nám umožní vyrábět velké šarže. Navýšíme naši produktivitu a snížíme nákladovost,“ uzavírá generální ředitel.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk2020

Nenechajte si ujsť...