1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY, a. s.

SAM industries24Produkciu aj služby charakterizuje komplexnosť

Exportne orientovaná spoločnosť SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY sa dlhé roky venuje vývoju a stavbe veľkých plavidiel a priemyselného vybavenia pre rôzne použitie na celom svete. Stratégiu stať sa prvou voľbou pre kľúčových zákazníkov a spoločne rásť sa strojárskemu producentovi podarilo naplniť. V roku 2019 mala spoločnosť o 60 % vyšší obrat ako tri roky predtým.

Cielená a systematická diverzifikácia portfólia znížila zraniteľnosť slovenského producenta a pomohla mu v náročných posledných troch rokoch. Obchodný plán na aktuálny rok označuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Bc. Ladislav Molnár ako optimisticko-konzervatívny a založený na realite. Konsolidovaný obrat spoločnosti by mal prekročiť 100 miliónov eur. „Dnes musíme byť komplexnou spoločnosťou s komplexným portfóliom produktov a služieb,“ zdôrazňuje Ladislav Molnár.

Čo všetko aktuálne tvorí portfólio spoločnosti?

Máme šesť divízií a tri dcérske spoločnosti, ktoré sú navzájom integrované a prepojené do podnikateľského modelu. Tri divízie a jedna dcérska spoločnosť sú výrobné, ďalšie tri divízie a dve dcérske spoločnosti poskytujú služby. Dve divízie pôsobia v Komárne – Steelwork a ShipYard. Prvá vyrába stredne veľké zvarence pre stavebné mechanizmy, druhá stavia lode. V Bratislave máme tri divízie: Divízia Technologies realizuje technologické stavby a rekonštrukcie pre chemický, petrochemický, potravinársky a energetický priemysel, Equipment vyrába zariadenia pre spomenuté priemyselné segmenty a Services poskytuje služby v oblasti údržby pre prevádzkovateľov týchto technológií. Divízia Green Solutions v Liptovskom Mikuláši poskytuje komplexné služby v oblasti projektovania a stavby environmentálnych technológií. Dve dcérske spoločnosti v Bratislave zabezpečujú služby pre rôzne segmenty priemyslu. ASSA profi poskytuje a stavia lešenia pre výškové práce, spoločnosť INTECH poskytuje inžinierske služby v oblasti technologických stavieb, pripravuje projekty pre stavebné konanie, zhotovuje realizačné projekty a dozoruje samotnú stavbu. Dcérska spoločnosť Concordia Components v Plešivci vyrába zlievarenské produkty. Naše diverzifikované portfólio sa primerane dopĺňa a podiel jednotlivých segmentov sa pohybuje od 7 do 30 %.

Minulý rok z vašej produkcie najviac rezonovala dodávka plavidiel na maďarský Balaton. Ako ste tento projekt ukončili? Aké dodávky máte zazmluvnené?

Minulý rok bol z pohľadu lodenice pomerne náročný. V prvom polroku sme dokončili výrobu dvoch katamaránov a dvoch kômp pre maďarskú spoločnosť Bahart. Veľmi náročná bola preprava plavidiel do prístavu Siófok po mimoriadne úzkom kanáli Sió, ktorý je naplnený vodou z jazera len sezónne, v obmedzenom období. Na preprave sa podieľalo ďalších 11 tlačných a ťažných remorkérov a 30 skúsených lodiarov, ktorí zabezpečovali manévrovanie po kanáli. V druhom polroku prebiehali dokončovacie práce, plavebné skúšky a odovzdanie plavidiel. Katamarány s maximálnou kapacitou 300 pasažierov zabezpečujú pravidelnú prepravu cestujúcich, kompy prevážajú vozidlá a ich kapacita je 24 áut. Okrem toho sme vlani postavili tri plávajúce plošiny s rýpadlami Caterpillar pre Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý ich bude používať na úpravu a čistenie koryta Dunaja. Aktuálne sa pripravujeme na stavbu dunajského plavidla, ktoré bude otvorené pre návštevníkov ako interaktívna atrakcia a bude miestom pre spoločenské podujatia. Bude to takisto zaujímavý projekt, ale zatiaľ je len v štartovacej fáze.

Stále platí, že v exporte sa zameriavate na konzervatívne trhy a osvedčených zákazníkov? L Molnar sam Industries Profilova 24

Exportný mix je veľmi podobný ako v minulosti. Medzi naše trhy patria krajiny V4, západná Európa a Škandinávia. Zmena nastala v tom, že sme začali intenzívnejšie spolupracovať s nadnárodnými inžinierskymi spoločnosťami, ktoré stavajú licencované technológie. Vďaka tomu sa naše výrobky dostanú do Ázie, Kanady a Južnej Ameriky, kde naši partneri pôsobia ako hlavní zhotovitelia technológií. Je to pre nás príležitosť, pretože šírime dobré meno spoločnosti na náročných trhoch pomocou spolupráce s dôveryhodnými globálnymi partnermi. Priamy vstup na tieto trhy by bol pre spoločnosť nášho typu veľmi rizikový. Poznáme niekoľko negatívnych príkladov, preto sme zvolili túto stratégiu.

V investičnej oblasti ste plánovali nové technológie aj výstavbu lakovne. Čo sa vám podarilo zrealizovať?

V rokoch 2020 – 2023 bolo veľmi ťažké plánovať aj simulovať návratnosť investícií, hlavne kvôli negatívnym vplyvom externých faktorov – pandémia, vojna na Ukrajine, energetická kríza, vysoká inflácia, vysoké úrokové sadzby. V tomto čase sme investovali prioritne tam, kde bola kritická situácia a zamerali sme sa na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie sebestačnosti. V roku 2022 sme napríklad zrealizovali výmenu osvetlenia za LED technológie. Vlani sme začali budovať fotovoltické kapacity, ktoré podporujú našu sebestačnosť. Do polovice tohto roka ukončíme prvú etapu – vybudovanie nominálnej kapacity do 600 kW. Po vyhodnotení efektivity sme pripravení v roku 2025 dobudovať ďalšiu kapacitu v objeme 300 kW, čo by nám prinieslo energetickú sebestačnosť na úrovni 25 %.

Investovali sme tiež do rozšírenia portfólia produktov a služieb. Výsledkom sú významné podiely v dvoch prosperujúcich dcérskych spoločnostiach. Výstavba lakovne je veľmi významná investícia. Keď sme ju v roku 2020 naplánovali, predstavovali náklady 1,2 milióna eur. Dnes by už dosiahli o pol milióna eur viac. Vzhľadom na finančné podmienky sme výstavbu trochu oddialili. Riešime ju ďalej, hľadáme a testujeme vhodnú technológiu, riešime posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Neprestali sme sa týmto zámerom zaoberať, len ideme iným tempom, pretože sme mali iné priority.

Minulý rok ste avizovali posun do oblasti recyklácie, energetického zhodnotenia odpadu, prípadne vodíkových technológií. Môžete prezradiť vaše zámery v tejto oblasti?

V prípade recyklácie sme sa sústredili na zhodnotenie vlastného oceľového odpadu.
Naša spoločnosť Concordia Components v Plešivci pri výrobe zlievarenských výrobkov vo významnej miere využíva oceľový šrot, ktorý vzniká pri výrobnom procese materskej spoločnosti. Recyklácia oceľového odpadu predstavuje nižšiu karbónovú stopu. Po plánovaných investíciách v roku 2025 budeme schopní spracovať oceľový šrot v objeme 4000 ton, čo je viac ako sami vyprodukujeme.

Naša dcérska spoločnosť INTECH vypracovala štúdiu uskutočniteľnosti na zariadenie na energetické využitie odpadu a aktuálne sa investor rozhoduje o realizácii projektu. Podobne sme na tom pri technológii na výrobu zeleného vodíka. Máme pripravený vzorový projekt pre technický celok prevádzky, ktorý dokážeme vybudovať pri stredne veľkom fotovoltickom parku. Spätná väzba od viacerých potenciálnych investorov je pozitívna. Tieto príležitosti sa na Slovensku rozbiehajú pomaly, ale my sme na to pripravení.

Ako sa vyvíjajú ekonomické výsledky spoločnosti?

Doterajší historický rekord spoločnosti sme dosiahli v roku 2019 – 96 miliónov eur. Odvtedy naše tržby a hlavne zisk rôzne kolísal. Rok 2023 sme ukončili so skromnejším obratom na úrovni 65 miliónov eur, na druhej strane ziskovosť narástla a blíži sa k odvetvovému priemeru v lepších rokoch. To nám dáva nádej, že sme na dobrej ceste. Obrat za aktuálny rok bude mať materská spoločnosť konsolidovane na úrovni 90 miliónov eur, ale s dcérami chceme určite prekročiť hranicu 100 miliónov eur. Ak sa na nám podarí dosiahnuť tento cieľ, bude to historický úspech. Som rád, že po troch náročných rokoch môžeme byť optimisticky naladení, pretože naše výrobné kapacity sú do leta vyťažené, na druhý polrok predrokované, a projektové tímy majú prácu v rámci technologických projektov prakticky na celý rok. Takú situáciu sme od roku 2020 nemali.

A vaše ciele do ďalšieho obdobia?

Pokračovať v nastavenej stratégii, rozvíjať core biznis, doplniť hodnotový reťazec a ďalej diverzifikovať. Chceme naplno využiť náš potenciál.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...