1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

ROCKWOOL, a.s.

rockwool 19V Bohumíně vyrábí nehořlavé izolace z kamenné vlny pro celý svět

Světový lídr v oblasti výroby produktů z kamenné vlny, skupina ROCKWOOL, má své sídlo v dánském městě Hedehusene. První izolaci z kamenné vlny tady vyrobili v roce 1937. Nyní společnost zaměstnává 10 800 lidí a působí ve 38 zemích, kde provozuje 40 výrobních závodů. Jedním z nich je i český závod v Bohumíně, který zahájil výrobu v roce 1998.

Společnost na český trh vstoupila o pět let dříve a vybudovala si pevné postavení. „Nyní je mezi zákazníky největší zájem o nehořlavé izolace zabezpečující ochranu před požárem ve velkých výrobních a skladových halách. U bytové výstavby jsou to pak izolace pro zateplení fasád domů nebo pro zateplení šikmých střech,“ říká v rozhovoru Mgr. Peter Kriško, MBA, obchodní ředitel společnosti Rockwool, a.s.

Bohumínský závod je evropským centrem technických izolací skupiny ROCKWOOL. Co vše se tady vyrábí?

Dominantní část kapacity výroby slouží k výrobě technických izolací, jako jsou pouzdra nebo rohože, které se používají ke snižování tepelných ztrát ve velkých výrobních podnicích a zároveň se využívají v bytové a komerční výstavbě. Centrum technických izolací znamená, že se výroba daného sortimentu technických izolací realizuje prostřednictvím jednoho závodu a následně se produkty distribuují do mnoha zemí světa a do Evropy.

Na trh dodáváte produkty z kamenné vlny – nabízíte rozmanité spektrum řešení. O jaké výrobky je mezi zákazníky největší zájem? Které se nejvíce prodávají?

Na náš trh dodáváme řešení v oblasti stavebních a technických izolací, které jsou určené pro izolace všech typů konstrukcí a budov. Největší zájem je o nehořlavé izolace zabezpečující ochranu před požárem ve velkých výrobních a skladových halách. U bytové výstavby jsou to pak izolace pro zateplení fasád domů nebo pro zateplení šikmých střech.

Jak velký je roční obrat vaší firmy? Očekáváte letos jeho nárůst? Kolik výrobků ročně dodáte na trh?

V roce 2018 byly naše tržby ve výši téměř 1,6 miliardy korun a výsledek hospodaření se pohyboval nad hranicí 100 milionů korun. V roce 2018 byl enormní zájem o naše produkty a tento rok byl z pohledu tržeb nejlepší za posledních téměř 10 let. Letos očekáváme mírný pokles v tržbách z důvodu zeslabení tržní poptávky a stavební nepřipravenosti projektů.

Jistě je důležitá samotná kvalita výrobku, ale jakými dalšími výhodami konkurujete? Čím oslovujete zákazníky?

Snažíme se zákazníkům vysvětlovat, jaký přínos pro zkvalitnění jejich bydlení a jejich života bude mít použití izolací z nehořlavé kamenné vlny, které nejen, že jsou nehořlavé, tepelně izolují a tím šetří energie, ale jsou také paropropustné, takže vytváří zdravé mikroklima a pohodlí v budově. Naše izolace přispívají ke komfortu bydlení i svými akustickými vlastnostmi, protože pohlcují a tlumí zvuky. Izolace z kamenné vlny jsou dlouhodobě stálé a jelikož jsou vyrobeny z přírodních surovin, jsou šetrné k životnímu prostředí.

Při jakých typech zateplení najde kamenná vlna především uplatnění? Kde všude ji lze použít?

Na trh dodáváme řešení pro konstrukce střech, fasád, podlah, stropů, příček a TZB (techniku a zařízení budov). Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL jsou určené pro izolace rodinných a bytových domů, administrativních budov, průmyslových hal a velkých skladovacích objektů. Tyto izolace jsou využívány i ve zpracovatelském, automobilovém i námořním průmyslu. Využití produktů ROCKWOOL má skutečně široký záběr. Produkty z kamenné vlny najdete v řešeních, jako jsou stavební a technické izolace ROCKWOOL, stropní akustické izolace ROCKFON, fasádní izolační panely ROCKPANEL, substráty GRODAN z kamenné vlny pro pěstitelství i zemědělství a také vlákna LAPINUS z kamenné vlny pro moderní dopravu.

Necháte nás nahlédnout také do výroby? Jak složitý je výrobní proces izolace z kamenné vlny? Jaké technologie nebo stroje používáte?

Kamenná vlna se vyrábí z přírodních surovin, jako je kámen, čedič a gabro. Čedič je základní vstupní surovinou, která je roztavována ve vysokých teplotách až 1500 °C. Tímto tavením vzniká láva. Poté tato ochlazená hmota prochází rozvlákňovacím strojem, kde vznikají vlákna, z nichž se vyrábí koberec izolace a ten je upravovaný na požadované formáty a tvary.

Investovali jste v poslední době do nového vybavení podniku nebo do nových technologií? Případně jaké investice chystáte?

V posledních letech jsme investovali do výroby technických izolací více než 1 miliardu korun. Bohumínský závod dlouhodobě investuje do moderních technologií podporujících ekologii, které vedou ke snížení zátěže životního prostředí a k významnému snížení hodnot emisí. Naše společnost se v letošním roce zavázala k aktivitám, které povedou k dalšímu zlepšení životního prostředí v regionu. Loni jsme také spustili zkušební provoz nové linky na recyklaci kamenné vlny. Výstupním produktem jsou surovinové brikety, které využíváme k výrobě kamenné vlny. Zahájením provozu briketárny navazujeme na předchozí etapy modernizace ve výrobním závodě v Bohumíně, který patří mezi nejmodernější závody na výrobu izolací z kamenné vlny s důrazem na ekologii a životní prostředí.

Kolik lidí v současné době zaměstnáváte? Daří se vám hledat nové zaměstnance? Jaké benefity jste pro ně připravili?

V současné době má ROCKWOOL, a.s., 263 zaměstnanců. Na trhu práce to aktuálně není jednoduché, je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, ale zatím jsme nebyli nuceni hledat pracovníky v zahraničí. V naší společnosti máme pro zaměstnance příspěvek na stravu, týden dovolené navíc a nově vytvořený systém bonusů podle docházky zaměstnance.

Jaké významné projekty jste realizovali v posledních letech?

Byla jich celá řada, ale pokud bych měl jmenovat nejvýznamnější reference, patří k nim jednoznačně
Jaguar Land Rover v Nitře s dodávkou více než tisíc kamionů izolací, projekty CTP, Azetauer Brno, Hyundai Nošovice, Volkswagen Bratislava, Lego Kladno, Olympia Brno, Nová Karolína Ostrava a další.

Jaké projekty před vámi nyní leží? Kam se bude firma ubírat v následujících letech?

Je před námi více projektů zaměřených na bytovou výstavbu, několik developerských projektů na území celé republiky. Zároveň plánujeme dodávky pro pokračující výstavbu logistických hal.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...