1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Reutter SK, s.r.o.

Reutter 18Ponúkame majstrovské diela nemeckej tradície a inovácie

Meno Reutter je v automobilom priemysle veľmi dobre známe. Skupine Reutter patrí líderstvo v oblasti vývoja technológií uzáverov a inovatívnych riešení pre periférie nádrží. Reutter je zároveň celosvetovým priekopníkom v oblasti systémov využívajúcich selektívnu katalytickú redukciu (SCR).

Obrat skupiny za rok 2017 prekročil 50 miliónov eur, pričom slovenská pobočka, Reutter SK, s.r.o., sa na tomto výsledku podieľala až 90 %. Hlavným dôvodom je transfer celého výrobného programu skupiny z Rakúska na Slovensko, ktorý sa sfinalizoval v roku 2016. Týmto sa po viac ako 30 rokoch ukončila výroba v Rakúsku a Myjava sa stala najväčším a najdôležitejším výrobným závodom v skupine Reutter. Ako sa tieto zmeny premietli do prevádzky myjavského závodu nám v rozhovore priblížil Ing. Juraj Mala, generálny riaditeľ spoločnosti Reutter SK, s.r.o.

Skupina Reutter pôsobí na území Slovenska už 12 rokov. Korene jej materskej spoločnosti sú však podstatne dlhšie, v roku 2016 oslávila 105 rokov od svojho založenia. Môžete nám v krátkosti priblížiť najdôležitejšie míľniky v jej vývoji?

Pán Reutter založil rovnomennú spoločnosť v Stuttgarte už v roku 1912. Firma od svojho vzniku pôsobila ako dvorný dodávateľ komponentov pre automobilku Daimler. V medzivojnovom období firma veľmi neprosperovala, zlom nastal až v roku 1960, kedy sa spustila malosériová výroba kovových uzáverov na chladiace a palivové nádrže pre automobily. V roku 1980 vznikla pobočka v Rakúsku, meste Sankt Johann am Pongau, kde sa začalo s lisovaním plastových komponentov pre montáž uzáverov vo veľkosériovej výrobe. Postupne sa rozrastala nielen samotná spoločnosť, ale aj portfólio jej produktov. K pôvodným uzáverom na chladiace a palivové nádrže pribudli uzávery na olejové nádrže a po roku 2000 začal vývoj komponentov pre systémy selektívnej katalytickej redukcie. V roku 2006 prešla spoločnosť zo súkromného vlastníctva pod skupinu FORTAS AG, čo naštartovalo expanziu nielen v rámci Európy, ale aj na ostatné kontinenty – do Ameriky či Ázie, konkrétne do Indie.

Zaujímavý je vývoj slovenskej spoločnosti Reutter SK, s.r.o. Firma prešla významnými zmenami najmä v poslednom období, kedy došlo ku kompletnej prestavbe výrobného závodu a k rozšíreniu výrobnej plochy. Plánujete pokračovať v rozširovaní firmy aj v nastávajúcom období?

Slovenská pobočka skupiny Reutter bola založená v roku 2006 pod názvom Innovative Verschlusstechnik, s.r.o., v Brezovej pod Bradlom. Navyšujúce sa výrobné požiadavky prispeli k tomu, že po dvoch rokoch sme presťahovali výrobu do Myjavy, kde sme našli vhodnejšie priestory, ako aj dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Počet zamestnancov sa v priebehu piatich rokov navýšil na 150. V tomto období padlo rozhodnutie zo strany akcionárov investovať do vlastných výrobných priestorov a pokračovať v expanzii. V roku 2013 sme vybudovali novú výrobnú halu v priemyselnom parku v Myjave, kde bola o rok neskôr spustená aj prevádzka lisovania plastov. Dovtedy sme dovážali plastové výlisky z Rakúska a následne ich manuálne kompletizovali do finálneho produktu. V roku 2016 sme výrobné a skladové priestory rozšírili dostavbou haly na súčasných viac ako 7000 m². Následne sme sfinalizovali transfer celého výrobného programu z Rakúska na Slovensko, čím sa naša fabrika v Myjave stala najväčším a najdôležitejším výrobným závodom v skupine Reutter.

Priblížte nám portfólio vašich výrobkov.

Výrobný program spoločnosti Reutter sa skladá z výroby plastových a kovových uzáverov na chladiace, palivové, olejové nádrže a tzv. SCR nádrže využívajúce selektívnu katalytickú redukciu. Pred tromi rokmi pribudli do výrobného portfólia našej spoločnosti aj kompletné plniace systémy pre SCR, ktoré sú súčasťou silnejších naftových motorov s cieľom dosiahnuť zníženie emisií oxidov dusíka. Skupina Reutter je celosvetovým priekopníkom v tejto oblasti. Vývoj komponentov pre SCR systémy sa v našej spoločnosti začal v roku 2003. Spočiatku sme sa sústreďovali na vývoj a výrobu uzáverov pre úžitkové automobily, postupne sa k tomu pridali aj uzávery pre osobné autá, a ako posledné kompletné plniace systémy, ktorých podiel v rámci výrobného programu sa každým rokom zvyšuje. Väčšina nových projektov, ktoré prichádzajú do slovenského závodu, je spojená práve so systémami SCR. Výroba plniacich systémov SCR je momentálne sústredená len v našom slovenskom závode. Ich zaradenie predstavovalo pre našu spoločnosť významný krok, keďže dovtedy sme sa špecializovali prevažne len na výrobu uzáverov pre rôzne druhy nádrží.

Kto je hlavný odberateľ vašej produkcie? Aký je pomer medzi domácimi a zahraničnými zákazníkmi?

Naše výrobky dodávame pre všetkých významných producentov automobilov. V segmente osobných áut sme lídrom na trhu v rámci chladiacich uzáverov, pri úžitkových sú to palivové a SCR uzávery. Máme viac ako 100 zákazníkov v rámci celého sveta. Výrobky dodávame medzinárodným automobilkám, ktoré majú svoje výrobné závody aj na Slovensku.

Konkurenčná výhoda vašej spoločnosti spočíva v poskytovaní služieb od vývoja a konštrukčných návrhov, cez konštrukciu nástrojov, skúšobné oddelenia až po samotnú výrobu. Aké personálne zázemie si vyžaduje takáto služba klientom?

Vývoj našich produktov je sústredený v nemeckom Stuttgarte, ktorého výhodou je ideálna poloha a vzdialenosť k významným zákazníkom. V centrále je vytvorený silný medzinárodný tím ľudí, ktorého súčasťou sú aj zamestnanci zo Slovenska. Majú k dispozícii nadštandardne vybavené laboratórium a skúšobné centrum, čo prispieva k tomu, že zákazníkovi vieme ponúknuť a zabezpečiť komplexný servis a podporu pri navrhovaní a vývoji nových produktov a systémov. Slovenskí kolegovia z oddelenia inžinieringu a kvality sa aktívne podieľajú na tvorbe riešení technológií uzáverov. Participujeme aj na vývoji inovatívnych systémových riešení pre periférie nádrží. Slovenskí pracovníci svojimi praktickými skúsenosťami prispievajú k zlepšovaniu dizajnu a kvality nových produktov skupiny Reutter.

Nemáte problém s obsadzovaním kvalifikovaných pozícií? Aká je vaša personálna politika?

Rozhodnutie vybudovať najväčší výrobný závod v skupine priamo v Myjave bolo správne, keďže sme tu našli dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Pôvodne sme výrobu začínali realizovať len s niekoľkými zamestnancami, ktorých počet sa v priebehu piatich rokov navýšil na 150, a následne sa pri rozširovaní fabriky v roku 2016 zdvojnásobil. Keďže firma stále rastie, kontinuálne stúpa aj počet pracovníkov, a dnes zamestnávame približne 430 zamestnancov. Patríme tak k najväčším zamestnávateľom v Myjave. Naším cieľom je obsadzovať všetky pozície prioritne lokálnymi ľuďmi, ktorí nazbierali skúsenosti vo veľkých firmách v automobilovom sektore. Snažíme sa našim zamestnancom vytvoriť také podmienky, aby nemuseli cestovať za prácou do vzdialených väčších spoločností. Teší nás, že sa nám darí plniť tento cieľ a kľúčové pozície obsadzujeme kvalifikovanými a skúsenými ľuďmi, ktorí sa aj na základe našej ponuky vrátili späť do Myjavy. Okrem toho sa snažíme vychovať si našich vlastných odborníkov, preto spolupracujeme s viacerými školami, podieľame sa na odbornej príprave žiakov, poskytujeme v našom závode absolventskú prax. Samozrejme, súčasný vývoj na pracovnom trhu a neustále sa znižujúca miera nezamestnanosti v regióne nás motivujú k tomu, aby sme nepretržite zlepšovali náš interný školiaci systém, systém odmeňovania a benefitov, ako aj systém kontinuálneho zlepšovania, a  vytvárali tak vhodné podmienky pre našich zamestnancov. Takto môžeme našim zákazníkom garantovať vysokú kvalitu výrobkov, keďže spokojnosť zákazníka patrí k našim najdôležitejším cieľom.

Aké ciele si v spoločnosti kladiete do nastávajúceho obdobia?

Cieľom spoločnosti v nasledujúcich rokoch je naďalej zlepšovať kvalitu a spoľahlivosť našich výrobkov, a tým prispieť k spokojnosti zákazníkov a upevneniu postavenia skupiny na trhu. Okrem toho plánujeme zvýšenie predaja v segmente palivových uzáverov na indickom trhu, s ktorým súvisí rozšírenie výrobného závodu v Indii. Podobný cieľ sme si stanovili aj v segmente chladiacich uzáverov v našom mexickom závode. V Európe sa zameriavame na zvýšenie zastúpenia SCR systémov okrem ľahkých úžitkových vozidiel aj v segmente osobných automobilov.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...