1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín, s.r.o.

Bourbon automotive 17
Tvarujeme budúcnosť

Ako súčasť globálne pôsobiacej skupiny Plastivaloire, ktorá zamestnáva 5500 ľudí v 27 závodoch na celom svete, sa spoločnosť Bourbon Automotive Plastics venuje výrobe rozličných plastových dielov pre automobilový priemysel. Jej hlavnou špecializáciou je tvarovanie vstrekovaním. Priemysel Dnes sa prvýkrát so zástupcami firmy rozprával v roku 2016.

BOGE Elastmetall Slovakia, a.s.

Boge elastmetal svk 15
Rodinná atmosféra je pre nás dôležitá

BOGE Elastmetall Slovakia, a.s., pôsobí na Slovensku od roku 2000 a je súčasťou skupiny podnikov BOGE Rubber & Plastics, ktorá pred tromi rokmi zmenila svojho majiteľa. To však v nijakej miere neovplyvnilo zamestnaneckú štruktúru na Slovensku, ktorú aj naďalej tvoria výhradne slovenskí zamestnanci.

ALPLA, spol. s r.o.

ALPLA 17
Při výrobě recyklovaného PET vypouští o 80 % méně CO2

Plastové obaly, například od nápojů, jsou běžnou součástí každodenního života a fungování si bez nich dokážeme představit jen stěží. Každý den se jich dotýkáme, pijeme z nich vodu nebo si z nich vymáčkneme voňavé mýdlo při koupeli. Tvrzení, že obal prodává, stále platí, a proto výrobci potravin nebo kosmetiky sází čím dál více na design.

Železnice Slovenskej republiky

železnice SR
Slovenské železnice sú dlhodobo nedostatočne financované

Mgr. Martin Erdössy nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) za viac ako neštandardnej situácie, keď bol na tomto poste štvrtým človekom za jediný rok. Navyše prešiel zo súkromného sektora, kde dlhé roky pôsobil na manažérskej funkcii u mobilného operátora. Má tiež skúsenosti z Dopravného podniku mesta Bratislava a mnohí riešili, aká je vlastne jeho politická príslušnosť. O svoje doterajšie dojmy z riadenia železníc sa s nami ochotne podelil v rozhovore pre Priemysel Dnes.

Stredoslovenská energetika, a.s.

Stredoslovenska energetika 17
S novými službami v ústrety zákazníkovi

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. (SSE), už viac ako 90 rokov ponúka dodávku energií. Jej dlhoročné skúsenosti a stabilita na energetickom trhu umožňujú zabezpečiť odberateľom kvalitnú a spoľahlivú dodávku elektriny aj plynu. Okrem toho sa snaží ponúknuť svojim zákazníkom aj zaujímavú pridanú hodnotu.

TOS Varnsdorf, a.s.

TOS Varnsdorf
U nového obráběcího stroje jsme dosáhli světových parametrů

Přestože je současná kondice českých strojírenských firem stále ovlivněna složitou situací na některých mezinárodních trzích, oživení během letošního roku dává naději na opětovný růst. Dobře to vědí také ve společnosti TOS Varnsdorf, která jakožto tradiční výrobce obráběcích strojů plánuje za rok 2017 vyrobit a dodat 110 zakázek s tržbami v hodnotě 1,65 miliardy korun.

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Ustav molekularnej genetiky
Kvalitní věda potřebuje vyšší podporu ze strany státu

Významných úspěchů, které rezonují nejen v českém, ale také v mezinárodním vědeckém prostředí dlouhodobě dosahuje Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR. Vedením instituce, která v roce 2016 hospodařila s rozpočtem ve výši zhruba 750 milionů korun a ve které pracuje 565 zaměstnanců, byl během letošního roku pověřen nový ředitel Petr Dráber, DrSc. Jaké cíle si stanovil a která opatření považuje za zásadní v otázce udržení kvality vědy v českých podmínkách? Nejen o tom bude následující rozhovor.

TuCon, a.s.

tucon 17
Autori náročných stavieb v zahraničí aj na Slovensku

Firma vznikla v roku 2009 oddelením väčšej časti podniku od spoločnosti TUBAU, a.s., krátko po vzniku zmenila meno z Marti Contractors na súčasné TuCon, a.s., a rýchlo sa zastabilizovala. Podľa predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Jozefa Hrica bolo krátko po kríze náročné presvedčiť obchodných partnerov o spoľahlivosti.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Sprava ciest PSK 15
Aktuálne rekonštruujeme viac než 120 úsekov našich ciest

Celková dĺžka ciest II. a III. triedy severovýchodného vyššieho územného celku presahuje 2400 kilometrov. Ich údržbu zabezpečuje rozpočtová organizácia Prešovského kraja – Správa a údržba ciest (SÚCPSK). O činnostiach spojených so zabezpečením prevádzky, o narastajúcej intenzite dopravy, ale aj o rekonštrukčných prácach a pripravovaných projektoch na cestách Prešovského kraja sme sa zhovárali s Ing. Petrom Kočiškom, riaditeľom SÚCPSK.

SMS, a.s.

SMS 16
Hrdí zamestnanci stavajú dokonalé diela

SMS, a.s., je dcérskou spoločnosťou SMP CZ, a.s., s vyše 60-ročnou tradíciou vo výstavbe a rekonštrukcii železobetónových mostov, oceľových a drevených lávok, mostov z priečnych prefabrikátov a letmej betonáže, ako aj závesných a visutých mostov. Firmy sú členom skupiny VINCI.

Schindler Dunajská Streda, a.s., a Schindler Eskalátory, s.r.o.

Schindler vytahy 17
Svetový dodávateľ eskalátorov a výťahov

Spoločnosť Schindler s viac ako 58-tisíc zamestnancami vo viac ako 100 krajinách sveta je popredným svetovým dodávateľom eskalátorov, pohyblivých chodníkov a výťahov. Výrobné závody v Dunajskej Strede na južnom Slovensku sú výhradnými dodávateľmi týchto výrobkov pre európsku sieť skupiny Schindler.

SHP Group

SHP group 17
Producent hygienických papierov posilňuje svoju pozíciu

SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu. Jej majoritným vlastníkom je spoločnosť ECO-INVESTMENT, a.s. Zo vzájomného prepojenia jednotlivých spoločností vyplýva aj významný synergický efekt.

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...