1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

MTA Slovakia, s.r.o.

mta sk 18Stabilita a udržateľný rast

Skupina MTA bola založená pred viac ako 60 rokmi v Taliansku a po svete má 10 prevádzok, v ktorých vytvára elektronické a elektromechanické riešenia pre automobilový priemysel. Spoločnosť MTA Slovakia, s.r.o., je kľúčovou súčasťou európskej časti Skupiny už od roku 2004.

Generálny riaditeľ Claudio Revello sa vyjadril: „V rámci úplného cyklu od návrhu až po masovú výrobu produkujeme elektromechanické komponenty pre výrobcov v automobilovom priemysle, ktorí hľadajú spoľahlivého a flexibilného partnera známeho pre svoju odbornosť a ochotu spolupracovať.“ Výrobná kapacita, počet zamestnancov a finančný obrat spoločnosti MTA Slovakia každoročne rastú. Claudio Revello po roku poskytol pre Priemysel Dnes ďalší rozhovor.

Príbeh spoločnosti pokračuje

MTA Slovakia sídli v Bánovciach nad Bebravou. Postupný proces expanzie tejto pôvodne menšej prevádzky sa začal v roku 2008 prikúpením pozemku a následnou výstavbou nových budov. Ďalšia budova, ktorá viac ako zdvojnásobila svoju výrobnú kapacitu, bola postavená v roku 2015 a umožnila zavedenie nových výrobných procesov ako napríklad tvarovanie plastov vstrekovaním. Za posledných 10 rokov spoločnosť každoročne vykazovala nepretržitý rast obratu a počtu zamestnancov a ani predošlý rok nebol v tomto ohľade výnimkou. V rokoch 2018 a 2019 spoločnosť zaznamenala 10-% nárast počtu zamestnancov a podobný rast obratu.

MTA Slovakia má v súčasnosti, vďaka rôznym montážnym linkám a predovšetkým v dôsledku vysokej odbornosti pracovníkov, veľmi dôležitú úlohu pri otváraní akejkoľvek novej prevádzky. Slovenský tím totiž novým pracovníkom dokáže zabezpečiť podporu vo forme špecializovaného školenia. Takýmto spôsobom už zaškolili pracovníkov z Maroka, Číny, Brazílie alebo Mexika, ktorí v Bánovciach nad Bebravou strávili 4 až 6 týždňov. Počas tohto pobytu pracovali popri miestnych špecialistoch. Slovenskí pracovníci však dokážu poskytnúť požadovanú podporu a poradenstvo aj priamo v daných prevádzkach.

Okrem už spomínaného nárastu počtu zamestnancov a finančného obratu spoločnosť využíva v čo najväčšej možnej miere aj svoj aktuálny priestor. V roku 2018 boli rozšírené výrobné priestory s ohľadom na zvýšenie kapacity pre procesy týkajúce sa tvarovania a vstrekovania. V závislosti od tonáže je k dispozícii nová výrobná hala pre šesť až deväť nových lisov na tvarovanie plastov vstrekovaním. Zatiaľ boli nainštalované tri v roku 2018 a jeden tento rok. Tieto nové zariadenia umožňujú zvýšenie výrobnej kapacity pre zákazníkov spoločnosti MTA a tiež pre niektoré nové projekty globálnych automobilových výrobcov.

Rok plný ocenení

Nech je spoločnosť akokoľvek úspešná, vždy je istým zadosťučinením, keď si jej úspechy všimne aj svet mimo nej. Aj preto Claudio Revello s potešením uviedol, že spoločnosť MTA Slovakia získala za svoje finančné výsledky ocenenie Merkúr v kategórii Najlepšia spoločnosť Trenčianskeho kraja. Ocenenie jej odovzdal prezident Finančnej správy SR s týmito slovami: „Finančná správa si váži svojich klientov, a preto udeľuje ocenenia spoločnostiam, ktoré podnikajú na Slovensku a zaplatili najvyššiu daň z príjmov z inej ako závislej činnosti. Na získanie ocenenia bolo potrebné splniť prísne kritériá: žiadne dlhy na daniach, žiadne nálezy z daňových kontrol nad 10-tisíc eur, žiadne porušenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.“

Vlani získala spoločnosť MTA Slovakia takisto štatút SHS (schválený hospodársky subjekt). Zo svojej pozície schváleného hospodárskeho subjektu pritom úzko spolupracuje s colnými orgánmi pri dovoze aj vývoze materiálov a produktov. Za to, že spoločnosť MTA zabezpečuje príslušný štandard svojich činností, získava prednostnú pozíciu pri cezhraničných transakciách. Nepotrebuje toľko dokumentov, vďaka čomu dokáže ušetriť čas a zabrániť vzniku problémov pre spoločnosť a svojich partnerov. Nie je žiadnym prekvapením, že mnohí automobiloví výrobcovia a automobilové značky od svojich dodávateľov vyžadujú získanie štatútu SHS.

Stále zelenší a zelenší

Samozrejmosťou je, že závod v Bánovciach nad Bebravou neustále spĺňa podmienky na udržanie si certifikátu ISO 14001. Ekologická výroba je totiž základnou hodnotou skupiny MTA, ktorá nedávno zaviedla nový zelený systém riadenia, aby tak zaručila neustále zlepšovanie opatrení týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Takmer všetky činnosti pri hlavných výrobných procesoch spoločnosti možno považovať za „zelené“:
- proces montáže poistkovej skrinky nevyžaduje používanie chemikálií ani nebezpečných látok, v dôsledku čoho dokážu zaručiť nízku produkciu nebezpečného odpadu a čisté pracovné prostredie bez kontaminácie, zápachu a výparov,
- v súvislosti s komponentmi balenia preferujú vratné obaly, čím šetria prírodné zdroje a redukujú generovanie odpadu,
- v súvislosti s emisiami vypúšťanými do ovzdušia je závod kategorizovaný ako zdroj znečistenia nepresahujúci povolenú úroveň,
- odpad zo všetkých činností spoločnosti sa dôkladne triedi a spracúva na druhotné suroviny.

MTA Slovakia sa však nezameriava len na procesy. V areáli spoločnosti je vysadených viac ako sto stromov a každý rok pribúdajú ďalšie.

Školenia pre udržateľnú budúcnosť

Spoločnosť MTA Slovakia disponuje komplexným balíkom opatrení navrhnutých tak, aby pomohli prilákať, získať a udržať si tých najlepších pracovníkov. Claudio Revello potvrdil, že to je ich hlavná priorita – jedna z najkritickejších oblastí pre ktorúkoľvek výrobnú spoločnosť na Slovensku. S týmto cieľom spoločnosť neustále spolupracuje s miestnou technickou školou, organizuje návštevy študentov a prax, čo u vybraných kandidátov často vedie k ponuke pracovnej pozície hneď po škole. „Tento prístup sme v súčasnosti rozšírili o vytváranie vzťahov s Technickou univerzitou, vďaka čomu získame prístup k ešte vyššej úrovni zručností a ambícií. V spolupráci so vzdelávacími inštitúciami plánujeme pokračovať aj v budúcnosti,“ doplnil.

V predošlom roku prijali viacero nových opatrení zameraných na zlepšovanie pracovného prostredia pre pracovníkov. Okrem takých záležitostí akou je napríklad nový klimatizačný systém vo výrobnej hale pre zvýšenie komfortu spoločnosť vytvorila nový interný školiaci tím, ktorý sa zameriava na zlepšovanie prístupu ku školeniam nielen pre nových, ale aj súčasných zamestnancov. Je to prirodzený dôsledok dlhodobých investícií do školení pracovníkov, ktoré sú sprevádzané každoročným zvyšovaním rozpočtu na školenia. Výsledky týchto investícií možno pozorovať už teraz v nižšej miere fluktuácie zamestnancov (na manažérskych pozíciách je za posledných 12 mesiacov fluktuácia 0 %).

Plány do budúcnosti

„Konzistentnosť“ je pre spoločnosť MTA Slovakia kľúčovým slovom. To zahŕňa aj záväzok podniku v súvislosti s neustálym rastom a rozvojom. Claudio Revello sa na dvojciferný rast finančného obratu pozerá realisticky a uvedomuje si, že ho nemožno udržať donekonečna (napriek tomu, že sa to posledných 10 rokov deje). Spoločnosť však neustále získava nové zákazky a spúšťa nové projekty. Práve teraz sa výrazne zameriava na rozvoj globálneho automobilového trhu, predovšetkým v zmysle prechodu z naftových a benzínových motorov na stále početnejšie elektromobily a hybridné vozidlá. Spoločnosť MTA už teraz vyrába poistkové skrinky pre elektromobily.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...