1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Leadec, s.r.o.

Leadec 17Služby v automobilovom priemysle poskytuje už 20 rokov

Spoločnosť Leadec, s.r.o., oslavuje tento rok 20. výročie svojej podnikateľskej činnosti na Slovensku. Výnimočné jubileum ponúka priestor na rekapituláciu: kam sa firma za obdobie dvoch dekád posunula a čo, naopak, zostalo ako pevný základ nezmenené?

Odpoveď na tieto, ale aj ďalšie otázky týkajúce sa prevádzky jedného z najväčších poskytovateľov služieb v automobilovom priemysle nám v rozhovore priniesol Ing. Ján Kubo, Sales and Business Development Director spoločnosti Leadec, s.r.o.

Priblížte nám najdôležitejšie míľniky z 20-ročného pôsobenia vašej spoločnosti na slovenskom trhu.

Naša firma začala svoju činnosť na Slovensku v roku 1998 pod obchodným názvom HÖRMANN Slovakia, spol. s r.o. Z prvých najvýznamnejších zákaziek možno spomenúť inštaláciu 5 zváracích liniek pre zvarovňu Volkswagen Polo v Bratislave. O rok neskôr sme získali projekt na sťahovanie výrobných liniek obrábacích strojov pre výrobu komponentov z bratislavského závodu do Martina. Následne sa nám podarilo obstáť vo výberovom konaní na inštaláciu ďalších zváracích liniek, tentokrát pre zvarovňu Volkswagen Touareg a Porsche Cayene v závode v Bratislave. Pre rovnaký závod sme v rokoch 2005 až 2015 zabezpečovali aj údržbu a prevádzku zvarovne pre Audi Q7.

V roku 2001 bola založená spoločnosť DIW Service, s.r.o., a o 4 roky neskôr dcérska spoločnosť DIW WHEEL AND TYRE ASSEMBLY, s.r.o. V danom roku 2005 zároveň všetky tri firmy prevzala globálna technologická skupina Voith známa v oblasti priemyselných služieb. Po následnom zlúčení spoločností v roku 2011 pôsobila naša firma už len pod jedným obchodným názvom Voith Industrial Services, s.r.o. K ďalším zmenám došlo o 5 rokov neskôr, kedy skupina Voith predala svoju divíziu priemyselných služieb skupine Triton. Táto transakcia sa premietla aj do zmeny mena našej spoločnosti a od marca 2017 sme zapísaní v obchodnom registri ako Leadec, s.r.o. Ako vyplýva z vyššie uvedenej rekapitulácie, naša spoločnosť prešla od svojho založenia mnohými zmenami. Zameranie podniku však zostalo po celý čas nezmenené – firma sa počas celej svojej existencie venovala poskytovaniu širokej škály služieb v automobilovom priemysle. Dnes zamestnáva Leadec zhruba 560 kmeňových zamestnancov a tvorí obchodný obrat na úrovni 24 miliónov eur. Na čele spoločnosti stojí aj po 20 rokoch jeden z jej pôvodných zakladateľov – Ing. Juraj Cesnek.

Aktuálne je vaša firma súčasťou globálnej Skupiny Leadec Group, ktorú tvorí viac než 200 prevádzok lokalizovaných na 14 rôznych miestach po celom svete. Čo pre vás toto medzinárodné zázemie znamená?

Skupina Leadec patrí k popredným svetovým poskytovateľom služieb pre automobilový priemysel. Zameriava sa tiež na oblasť strojárskeho a hutníckeho priemyslu, pričom pôsobí najmä vo sférach riadenia výrobných prevádzok, údržby výrobných zariadení a budov, internej logistiky, montáže, ako aj priemyselného čistenia. Zákazníkom ponúka služby prispôsobené ich rôznorodým potrebám s cieľom zabezpečiť vyššiu efektívnosť výroby a konkurenčnú výhodu. Obrat skupiny dosahuje 851 miliónov. Viac než 50-ročná história v automobilovom priemysle a celosvetové pôsobenie Skupiny pre nás predstavujú významný zdroj informácií, odborných znalostí a priestor na výmenu skúseností. V neposlednom rade nám Skupina Leadec poskytuje materské zázemie, ktoré nám vytvára predpoklady a podmienky pre udržateľný rast.

Servisné portfólio Skupiny Leadec predstavuje široký rozsah technických služieb pre priemysel. Na čo sa špecializuje Leadec na Slovensku?

Leadec sa na Slovensku člení na tri základné divízie: automatizácia, facility manažment a APS (Assembly and Painting Services). V rámci divízie automatizácia sa špecializujeme na poskytovanie služieb pre výrobcu automobilov v Bratislave a jeho dodávateľský výrobný závod v Martine. Portfólio našich služieb v danej divízii predstavuje popri samotnej automatizácii aj hardvérové a softvérové inžinierstvo, ktoré realizujeme v programoch CAD, Catia, Eplan, Simatic S7 a pod. Venujeme sa tiež spracovaniu vizualizácií prostredníctvom programov WIN CC, Intouch či Graphic a programovaniu robotov značiek KUKA a Fanuc. Súčasťou tejto divízie je tiež komplexná údržba strojov a montážnych zariadení, osobitne online a offline výrobná údržba a údržba dopravníkových systémov. Zabezpečujeme montáž nových liniek, demontáž, remontáž a sťahovanie strojov. Našim zákazníkom asistujeme v procese modernizácie výrobných liniek, poskytujeme manažment náhradných dielov a nástrojov a servis meracích zariadení a elektrického náradia. Diapazón našich služieb dopĺňajú aj elektrické inštalácie a výroba rozvádzačov a inštalácie rozvodov technologických médií. Hlavnými odberateľmi našich služieb v oblasti automatizácie sú výrobcovia automobilov v Bratislave a Žiline a tiež významní dodávatelia výrobných technológií pre automobilovú výrobu. Spoločne s našimi zákazníkmi sa vždy snažíme nájsť aj určitú pridanú hodnotu vzájomnej spolupráce. Hľadáme, vyvíjame alebo optimalizujeme a realizujeme riešenia na mieru na základe konkrétnych požiadaviek konkrétneho zákazníka.

Aké služby poskytujete v rámci facility manažmentu a APS divízie?

Portfólio divízie facility manažmentu predstavujú technické služby, údržba budov, energetický manažment, manažment záruk a periodické prehliadky vyhradených technologických zariadení. Poskytujeme tiež infraštruktúrne služby, ku ktorým okrem upratovania a čistenia objektov možno zaradiť aj starostlivosť o areál, zimnú a letnú údržbu a tiež odpadové hospodárstvo. Osobitne máme rozvinutý servis technického čistenia výrobných technológií v členení podľa výrobných objektov.

Čo sa týka APS divízie, v našom závode v Bánovciach nad Bebravou prevádzkujeme linku na katoforéznu úpravu povrchov a linku práškového lakovania pre autodiely. Práve sme realizovali zmenu dodávateľa chémie predúpravy a do budúcnosti plánujeme rozšírenie kapacít pre práškové lakovanie. Osobitnou je tiež prevádzka výroby kolies neďaleko Trnavy, kde na automatizovaných a poloautomatizovaných linkách realizujeme montáž pneumatík na disky, následné hustenie a vyvažovanie hotových kolies. Dodávky sa vybavujú na základe sekvenčných požiadaviek montážnej linky výrobcu automobilov sídliaceho v susedstve. Do celého procesu outsourcingu je zapojené plánovanie, obstarávanie a riadenie zásob, výsledná kontrola kvality a preprava.

Podporné procesy, ktoré poskytujete vašim zákazníkom v priemysle, si vyžadujú hlboké znalosti a dôkladnú orientáciu v inovačných procesoch. Aké školenia a tréningy zabezpečujete zamestnancom, aby uvedené nároky spĺňali v celom rozsahu?

Nie je jednoduché odpovedať na túto otázku – naši pracovníci musia ovládať všetky výrobné technológie a ich softvérové vybavenie u všetkých zákazníkov, preto tréningy prebiehajú kontinuálne od založenia spoločnosti. Odborné školenia sú realizované predovšetkým samotnými výrobcami zariadení v zahraničí. Ďalšie školenia, pokiaľ je to možné, realizujeme aj priamo na Slovensku vlastnými silami prostredníctvom už vyškolených odborníkov. Rovnakým spôsobom pripravujeme aj našich manažérov pre zvládnutie zložitých výrobných a riadiacich procesov tak vo výrobných závodoch u zákazníkov, ako aj priamo v našich prevádzkach.

Aké sú vaše plány na najbližšie obdobie?

20. výročie založenia našej spoločnosti nás napĺňa hrdosťou, no zároveň nás zaväzuje k tomu, aby sme aj naďalej budovali a posilňovali stabilnú dôveru našich obchodných partnerov, z ktorých väčšina s nami spolupracuje už od počiatku existencie našej firmy. Tomuto záväzku zodpovedajú aj naše vízie. Našou snahou je budovať spoluprácu s klientmi k obojstrannej spokojnosti a vytvárať tak pevný základ pre dlhodobý a korektný obchodný vzťah. Čo sa týka krátkodobých plánov, chceme sa etablovať a rozvinúť ponuku našich služieb aj v oblasti Nitry, v blízkosti ďalšieho z výrobcov automobilov, kde by sme chceli vytvoriť svoje nové prevádzkové zázemie. Okrem investícií do kontinuálneho vzdelávania pracovníkov plánujeme investovať aj do rozšírenia výrobných kapacít práškovacej lakovne a technológie úpravy odpadových vôd pre zníženie dopadu na životné prostredie.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...