1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Karlovarská krajská nemocnice, a.s.

Karlovarska nem 19Investice nám umožnily skok mezi špičková pracoviště

Neskutečná proměna po stavební, technické i odborné stránce. Taková slova napadají Jitku Samákovou, generální ředitelku a předsedkyni představenstva Karlovarské krajské nemocnice, když má v krátkosti vystihnout největší a nejvýznamnější zdravotnické zařízení v Karlovarském kraji.

Tvoří je nemocnice v Karlových Varech a Chebu, ve kterých ročně hospitalizují kolem 30-tisíc pacientů a provedou více než 200-tisíc ambulantních ošetření.„Uvědomila jsem si to ve chvíli, kdy na konci loňského roku slavila karlovarská chirurgie 120 let a člověk měl čas se trochu ohlédnout zpět. Zatímco prvních sto let života naší nemocnice bylo víceméně o postupném vývoji, posledních roky ani neumím přesně popsat. Byl to naprosto neuvěřitelný skok díky investicím ze strany Karlovarského kraje i dotacím Evropské unie,“ říká Jitka Samáková. Karlovarská krajská nemocnice, ve které pracuje více než 1300 zaměstnanců, je podle ní v regionu v řadě ohledů zcela klíčová. Na mysli má nejen zajištění akutní péče, ale třeba i vzdělávání lékařů. „Pokud bych měla vybrat konkrétní příklad, tak jsme třeba perinatologickým centrem. Čili zařízením, které se specializuje na riziková těhotenství a předčasné porody z území celého Karlovarského kraje. Ale máme i řadu dalších jedinečných pracovišť, která v regionu nemají obdobu, jako je kardiocentrum nebo infekční a plicní oddělení,“ pokračuje generální ředitelka nemocnice, ve které se v posledních letech realizovalo hned několik velkých modernizačních projektů.

Probíhají náročné investiční akce

„K těm zásadním patří pavilon akutní medicíny v karlovarské nemocnici a nový pavilon A v nemocnici v Chebu. Díky těmto projektům obě nemocnice získaly moderní operační sály i další zázemí srovnatelné se špičkovými pracovišti. Osobně mám velkou radost hlavně z nových porodnic v obou nemocnicích, které jsou opravdu krásné a nabízejí maminkám výborný komfort i péči,“ těší Jitku Samákovou. Z investičních akcí v letošním roce pokračuje rekonstrukce pavilonu B v chebské nemocnici a v Karlových Varech zase druhá etapa výstavby nového gynekologicko-porodnického oddělení. V rámci tohoto projektu dojde na vybudování moderních lůžkových pokojů šestinedělí s novorozeneckou částí. Maminky a jejich děti budou mít k dispozici 18 lůžek v plně vybavených pokojích. První etapa, která byla dokončena letos v březnu, zahrnovala tři porodní boxy, přičemž součástí jednoho z nich je i speciální vana určená k porodům do vody. Dále vznikl porodní operační sál a šest novorozeneckých lůžek. Personál má nově k dispozici čtyři inspekční pokoje.

Rozsáhlá rekonstrukce odpovídá rostoucímu počtu dětí, které v karlovarské porodnici přijdou na svět. V roce 2018 se tam narodilo téměř 1100 dětí, přičemž v roce 2013 to bylo „jen“ něco přes 700 narozených. Realizace nového gynekologicko-porodnického oddělení, které by mělo být kompletně dokončeno letos v listopadu, je zajímavá také tím, že se na ní svými návrhy a postřehy podíleli i sami zdravotníci. „Tím, že vše probíhá za plného provozu, jde o poměrně náročné akce, ale věřím, že se vše povede zvládnout,“ doplňuje generální ředitelka Karlovarské krajské nemocnice, jejímž zakladatelem a zřizovatelem je Karlovarský kraj. Na letošní investiční akce vyčlenil více než 400 milionů korun. „Asi nejdůležitějším investičním projektem, který nyní připravujeme, je dokončení poslední etapy rekonstrukce karlovarské nemocnice. Jedná se o takzvaný generel nemocnice a následnou výstavbu nového parkovacího domu, střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy v areálu. V současné době jsme ve fázi projektové přípravy a hledání zdrojů,“ vysvětluje Jitka Samáková.

V nemocnicích se zvyšují mzdy

Co se týče ekonomiky, v posledních letech se výnosy Karlovarské krajské nemocnice pohybují na úrovni zhruba 1,3 miliardy korun. „Náš celkový hospodářský výsledek byl v loňském roce záporný kvůli navýšení mzdových nákladů, ale jsme přesvědčeni, že šlo o krok správným směrem,“ zdůrazňuje generální ředitelka zdravotnického zařízení, kterému Karlovarský kraj pomáhá také s financováním provozu některých oddělení. Finanční prostředky ovšem míří i do klíčové personální oblasti, kde se už v minulosti osvědčily náborové příspěvky pro nové lékaře či zdravotní sestry. Letos má Karlovarský kraj takto rozdělit celkem 15 milionů korun mezi nemocnice v Karlových Varech, Chebu, Sokolově a Ostrově, které poskytují akutní lůžkovou péči. Lékaři na plný úvazek mohou formou náborového příspěvku získat až 400-tisíc korun, pokud se zaváží pracovat v některé krajské nemocnici tři roky. V případě nelékařského zdravotnického personálu, kromě sester to mohou být například fyzioterapeuti a radiologičtí asistenti, půjde o 150-tisíc korun. O atraktivitě tohoto řešení vypovídá bezmála 40 žádostí, které kraj evidoval v prvních měsících letošního roku.

Motivace zaměstnanců je v současném českém zdravotnictví velmi silným tématem. Nemocnice napříč republikou se potýkají především s nedostatkem sester, což je podle Jitky Samákové systémový problém. Karlovarská krajská nemocnice se musí vyrovnat také s tím, že leží blízko hranic s Německem, kde jsou celkově lepší platové podmínky. „Sousedství s Německem ovlivnit neumíme, to je prostě dáno geograficky, a tak se soustředíme na to, co ovlivnit můžeme. Snažíme se našim zaměstnancům nabídnout co nejlepší podmínky, pokud jde o mzdy, pracovní prostředí, další vzdělávání, rozšiřování i prohlubování kvalifikace. Díky tomu máme stabilní týmy lékařů a v některých oborech je dokonce zájem o práci ze strany lékařů i absolventů větší, než jsou naše kapacity,“ sděluje generální ředitelka. Do budoucna chce obě nemocnice rozvíjet tak, aby se v jejich provozu a zázemí promítla většina trendů moderní medicíny. „V poslední době se u nás hodně rozvíjela například kardiologie nebo intervenční radiologie. Naším nejbližším cílem je teď zřízení krajského traumatologického centra v karlovarské nemocnici nebo rozšíření spektra onkologické péče v Chebu. V dlouhodobějším horizontu bychom chtěli vybudovat v Karlovarské krajské nemocnici také komplexní onkologické centrum,“ plánuje Jitka Samáková.

Z hlediska prestiže nemocnice si cení toho, že v Karlových Varech úspěšně prošli akreditačním procesem či získali významné ocenění v oblasti péče o zaměstnance. „Ale o tom to opravdu není. Akutní péče, kterou poskytujeme v maximálním rozsahu, kvalitě a dostupnosti, není zrovna obor, kde by se hrálo na nějaká ocenění. Naším cílem je primárně pomoc pacientům. Navíc nejde vyzdvihnout někoho konkrétního. Máme třeba skvělé pediatry a výborné chirurgy, ale na druhé straně, co by byl chirurg bez instrumentářky, anesteziologa nebo sestry,“ upozorňuje na „týmové“ principy, které jsou platné nejen ve sportu. Práce ve zdravotnictví, ať už máme na mysli lékaře či zdravotní sestry, je veřejností vnímána jako poslání a pomáhání druhým. Co v něm dělá radost a co naopak starost generální ředitelce Karlovarské krajské nemocnice? „Největší starost i radost nám dělají naši pacienti. Starosti ti, kteří přicházejí do nemocnice často se zcela nereálnými představami formovanými internetem a televizními seriály typu Doktor House. Největší radost naopak máme z těch, kterým dokážeme vrátit zpět jejich zdraví. To se týká hlavně dětí,“ odpovídá na závěr Jitka Samáková.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...