1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

John Crane Sigma, a.s.

john cranePřední producent mechanických ložisek s netradičním přístupem

Netradiční pojetí sociální odpovědnosti není jediným aspektem, který odlišuje společnost John Crane Sigma, a.s., od ostatních výrobních podniků.

Firma dlouhodobě sleduje potřeby svých klientů, na které pružně reaguje – v současné době například vyvíjí materiály a technická řešení pro své produkty, které přispějí k zefektivnění výrobních procesů jejích zákazníků. Společnost si chce udržet pozici globálního lídra v oboru těžby a zpracování ropy a plynu i v sektoru energetiky a současně pracuje na snižování spotřeby energií, materiálů i produkce odpadů.

Počátky skupiny John Crane sahají až do roku 1917, kdy byla založena ve Spojených státech amerických. Jméno nese po svém zakladateli – chicagském mechanikovi, který vyvinul a patentoval řešení, jež přispěla ke zlepšení těsnících systémů čerpadel. Během svého vývoje pracovala společnost John Crane na akvizicích svých konkurentů i firem, které se věnovaly výrobě produktů vhodně doplňujících původní portfolio firmy. Jednalo se například o společnosti vyrábějící filtry a filtrační jednotky pro plyny i kapaliny nebo hydrodynamická ložiska pro turbíny a kompresory, tedy výrobky pro petrochemický průmysl či energetiku.

Historie české pobočky se začala psát v roce 1993, kdy Sigma Lutín a TI Group plc., vlastnická struktura John Crane, vytvořily společný podnik. „V roce 1996 Sigma odprodala minoritu ve společném podniku a od té doby jsme ve 100-% vlastnictví skupiny John Crane. Následoval další rozvoj společnosti. Mezi léty 1998 až 1999 byly dokončeny rekonstrukce budov, získali jsme navíc 4 000 m2 a začali rozšiřovat výrobu. V roce 2000 jsme se dostali na kapacitu 90-tisíc výrobních hodin na vlastních obráběcích strojích. To nám umožnilo rozvíjet znalosti zaměstnanců a expandovat na trhy prostřednictvím sesterských prodejních organizací,“ uvedl Ing. Stanislav Štafa, generální ředitel John Crane Sigma, a.s.

V roce 2001 firma realizovala interní projekty, které přispěly k jejímu dalšímu rozvoji. „Nakoupili jsme další stroje, nastoupili noví zaměstnanci, začali jsme vyrábět i jiné produkty, než jsou mechanické ucpávky. Vrchol této investiční vlny přišel v roce 2007, kdy jsme implementací SAP plně integrovali naši pobočku do globální výrobní sítě John Crane. Od roku 2008 jsme pak realizovali další projekty zaměřené na transfery výrob především z Anglie, Německa, ale i z Finska a dalších zemí,“ upřesnil Štafa.

Výrobky pro všechna průmyslová odvětví

V současné době firma John Crane Sigma zaměstnává kolem 470 pracovníků a má přes 7 000 m2 výrobní plochy. K hlavnímu portfoliu výrobků patří mechanické ucpávky, membránové spojky a kovové dílce k instalaci ucpávek v zařízeních zákazníků. Právě posledně jmenované představuje klíčovou kompetenci společnosti v rámci globální organizace John Crane – kvalitně vyrobit kovové dílce z požadovaného materiálu v požadované lhůtě a v konkurenční nákladové hladině. Výroba kovových dílců je omezena jen vnějším průměrem do 1 000 mm a délkou 500 mm. Kromě toho se společnost věnuje také výrobě komponent pro ložiska nebo filtrační systémy.

Zákazníky společnosti John Crane Sigma najdeme snad v každém průmyslovém odvětví. „Produkty i servis dodáváme pro všechna odvětví napříč průmyslovým spektrem. Podporujeme kompresory a čerpadla – tedy výrobky, s nimiž se člověk setkává každý den. Stačí jen otočit kohoutkem, tekoucí vodu dodává čerpadlo. Když se pak voda ohřívá na plynu pro ranní kávu, je to právě kompresor, který plyn dotlačil až do naší kuchyně. K našim zákazníkům patří společnosti z oblasti těžebního průmyslu, chemie, petrochemie, výroby papíru a celulózy, produkce potravin – vždyť i pivo se musí čerpat. Neexistuje odvětví lidské aktivity, kam bychom nemohli dodat náš výrobek či službu,“ sdělil generální ředitel.

Směrem k zákazníkům společnost zdůrazňuje rozsah a šíři svých služeb. „Našim klientům pomáháme při výběru produktů, doporučíme jim vhodnou materiálovou kombinaci, poskytujeme jim těsnou spolupráci při servisu, zákazníky podporujeme při instalaci produktů a zařízení,“ vyjmenoval Štafa. Vize společnosti je založena na udržení pozice globálního lídra v sektorech ropy, plynu a energetiky. Firma se chce soustředit na kritické aplikace, které rozhodují o tom, zda daný závod či výrobna jsou vůbec schopny fungovat. Přitom se společnost zaměřuje na to, aby svým zákazníkům dodala správnou službu ve správný čas, v dohodnutém termínu, v ceně, která je pro zákazníka akceptovatelná, a na místo, kam potřebuje. „To je spojeno s určitou úrovní inženýrského myšlení a s určitým rozsahem služeb, které poskytujeme,“ dodal generální ředitel.

Globální spolupráce a inovace

Skupina John Crane provozuje dvě vývojová centra, která jsou umístěna v Chicagu a v Londýně. Pracovníci se zde zaměřují na inovaci klíčových produktů, tedy mechanických ucpávek, spojek, ložisek a filtračních systémů. „Naši zákazníci se aktuálně soustřeďují na zlepšení efektivity svých závodů a tomu přizpůsobujeme naše inovace. Zaměřujeme se na vývoj materiálů, které vydrží vyšší zatížení a tvrdší podmínky při provozu, tedy na materiály a konstrukce, jež zajistí fungování zařízení při vyšších teplotách nebo tlacích. To je důležité například při efektivnějším zpracování ropy. Soustředíme se na možnosti zajistit prodloužení životnosti našich výrobků,“ vysvětlil Štafa. V globální organizaci jako je John Crane, není možné, aby se nové produkty vyvíjely izolovaně. Na inovacích se tedy podílí i čeští zaměstnanci, a to zejména na konstrukčních pracích či na vývoji výrobních technologií.

Ruka v ruce s inovacemi výrobků jde i snižování energetické spotřeby výroby v John Crane Sigma, spotřeby používaných materiálů a redukce objemu produkovaného odpadu. „Chceme hledat ty cesty, které zajistí snížení spotřeby energií i materiálů na minimální množství. Jako příklad mohu uvést zavádění nových způsobů klimatizací a řízené ventilace, kdy tradiční jednotky s významnou spotřebou elektřiny nahrazujeme moderními výměníky. Kromě toho vyměňujeme běžná svítidla za ekologicky šetrnější, která ušetří energii při zachování světelné pohody. Zároveň eliminujeme všechny typy nerecyklovatelného odpadu, nahrazujeme plasty papírem či jiným materiálem, který se dá recyklovat. Zavedli jsme také systémy rotace obalových materiálů v rámci skupiny – nevyhazujeme tedy palety, přepravní obaly a boxy, ale nacházíme pro ně vícenásobné využití,“ uvedl Štafa.

Nárůst tržeb o 10 %

Ekonomická recese, která zasáhla řadu firem mezi lety 2008 a 2011 se společnosti John Crane Sigma přímo nedotkla. „Situace v tomto období nebyla pro naše zákazníky jednoduchá. Pocítili jsme pokles jejich aktivit i požadavků, na to jsme reagovali redukcí našich potřeb zajišťovaných od externích subdodavatelů. Našich zaměstnanců se recese nedotkla, nemuseli jsme propustit jediného pracovníka kvůli tomu, že bychom měli nedostatek zakázek,“ sdělil generální ředitel.

Finanční rok ve společnosti John Crane Sigma trvá od 1. srpna do 31. července a objem tržeb by měl letos dosáhnout výše 1 miliardy a 300 milionů korun, což představuje asi 10-% nárůst proti loňskému finančnímu roku. V následujícím období se společnost chce soustředit na zlepšení vnitřní kvality a redukce nákladů na nekvalitní výrobu. Zároveň plánuje zlepšit predikovatelnost termínů a časů dodávek. „Následujících 12 měsíců tedy nebude o dramatických nárůstech prodejů, navyšování počtu zaměstnanců nebo rozšiřování výrobních ploch, ale o zkvalitnění všech našich procesů tak, abychom dokázali plnit termíny a snižovat náklady výroby,“ dodal Štafa.

Zdravý zaměstnanec a netradiční sociální odpovědnost

Společnosti John Crane Sigma chce být „zaměstnavatelem volby“. „To znamená, že chceme, aby u nás pracovali jen ti lidé, pro které je práce pro John Crane cílem, jejich volbou. Nejsme zaměstnavatelem, který nabírá, ale tím, jenž si vybírá. K tradičním zaměstnaneckým výhodám patří týden dovolené navíc nebo příspěvek na stravování. Přijali jsme také koncept „Zdravý podnik“, což je soustava různých iniciativ a benefitů, které vedou k tomu, aby zaměstnanci byli zdravější. Pravidelně například organizujeme lékařské prohlídky na pracovišti a dbáme na zdravé stravování v závodní jídelně,“ uvedl generální ředitel.

Sociální odpovědnost společnost pojala netypicky. „Jsem rád, že naši zaměstnanci přistupují ke společenské odpovědnosti firmy aktivně a bez tlaku od vedení. Klasické sponzorské aktivity jsou nahrazovány netradičními. Jako příklad, který mě velmi mile překvapil minulé Vánoce, mohu uvést sbírku pro domov seniorů, která vzešla z iniciativy našich zaměstnanců a z níž se nakoupily polohovatelné postele a další vybavení,“ uzavřel Štafa s tím, že sociální odpovědnost je jeden ze základních kamenů, které spolu s podnikatelskou etikou dávají podnikání trvalý charakter.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...