1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

IKEA Components, s.r.o.

ikea componentsCestou do budúcnosti je automatizácia

Spoločnosť IKEA Components, s.r.o., sa zaoberá nákupom, skladovaním, balením a distribúciou nábytkových kovaní a ďalších nábytkových komponentov pre dodávateľov skupiny IKEA. V nepretržitej prevádzke ročne zabalia 340 miliónov plastových balíčkov alebo škatuliek s kovaním. „Znamená to, že denne zabalíme takmer milión balíčkov a rozpošleme našim zákazníkom,“ približuje generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti RNDr. František Štora.

Denne sa na svete v rámci IKEA predá takmer milión kusov nábytku, ktoré obsahujú balíček z Malaciek. O investíciách, rozvojových zámeroch aj ekologických opatreniach sme sa porozprávali s generálnym riaditeľom v nasledujúcom rozhovore.

V uplynulých rokoch ste realizovali projekt Veľkej expanzie. Môžete ho priblížiť?

Poslednú expanziu sme ukončili v roku 2017, preinvestovali sme 42 miliónov eur. Jej hlavným cieľom bolo zvýšiť kapacitu firmy a zároveň sme sa podujali na automatizáciu importného skladu. Máme 31 metrov vysoký automatizovaný sklad, ktorý má vo vnútri žeriavy/zakladače a k dispozícii 80-tisíc paletových miest. Na vnútornú logistiku slúži 21 automatických vozíkov. Možno povedať, že je to unikát v rámci Slovenska pokiaľ ide o veľkosť a automatizáciu. Investícia čiastočne zmenila firmu, lebo dovtedy sme mali štandardný konvenčný sklad, teraz máme tento logistický proces zautomatizovaný.

Aký bol uplynulý hospodársky rok spoločnosti IKEA Components?

Hospodársky rok spoločnosti IKEA trvá od septembra do augusta. Ten posledný sme ukončili s obratom 530 miliónov eur, čo je mierny nárast asi o 6 % oproti predchádzajúcemu roku. Od roku 2000, kedy bola firma založená, evidujeme každoročne nárast. Niekedy menej, niekedy viac, ale posúva sa hore. IKEA má celkovo rastovú stratégiu. V poslednom období sa čísla revidovali, pretože nárast je menší, ale sme naviazaní na materský koncern a možno očakávať, že ročný rast bude dosahovať okolo 5 %.

IKEA Components sa zaoberá balením nábytkových kovaní. Komu a kam smeruje vaša produkcia?

Komponenty, ktoré nakupujeme od výrobcov z celého sveta, balíme do sád k jednotlivým nábytkovým produktom. Každý, kto si niečo kúpil v IKEA, pozná sadu, ktorá obsahuje komponenty na zostavenie nábytku. Naše sety distribuujeme našim zákazníkom – sú to výrobcovia, resp. dodávatelia nábytku do obchodných domov IKEA. V rámci Malaciek pokrývame výrobcov nábytku v Európe a Amerike. Naše výrobky môžu končiť v každom obchodnom dome IKEA na svete. Je to v súčasnosti 426 obchodných domov v 52 krajinách. Dodávame produkty hlavne pre zákazníkov do Talianska, Nemecka, Poľska, Litvy, USA a na Slovensko.

Máte za sebou obdobie mimoriadne významných investičných aktivít. Môžete ich priblížiť? Aké investičné zámery sú ešte pred vami?

Firma vznikla v roku 2000. Keď sme začínali, mali sme 30 zamestnancov, jednu automatickú baliacu linku a 4-tisíc paletových miest. V niekoľkých fázach sme sa postupne rozrastali. Za 19 rokov sme zrealizovali 6 až 7 expanzií, ich hodnota dosiahla 90 miliónov eur, pričom tá v roku 2017 bola najväčšia. Trojnásobne sme pri nej zväčšili skladové priestory, dvojnásobne narástli výrobné priestory.

V roku 2017 sme rozbehli ďalší nový projekt – After Sales. Ide o popredajný servis v obchodných domoch, kedy je potrebné poslať priamo zákazníkom chýbajúce súčiastky. Tieto posielame do obchodných domov, ale aj priamo koncovým zákazníkom. Momentálne túto oblasť posilňujeme. Takisto rozbiehame automatizáciu exportného skladu, ktorý je stále konvenčný, chodia v ňom štandardné vozíky. Táto časť skladu nie je taká veľká (väčšinou posielame zákazníkom tovar just-in-time), predstavuje asi 1/3 našich všetkých skladových kapacít, napriek tomu ho chceme zautomatizovať.

IKEA Components je jedinou baliaco-distribučnou jednotkou IKEA pre Európu a Ameriku. Ako sa vám podarilo dosiahnuť takúto métu?

Treba povedať, že IKEA má distribučné sklady na finálne výrobky po celom svete. My sme na začiatku dodávateľského reťazca, komponenty ponúkame našim obchodným partnerom – výrobcom nábytku. V roku 2000 sme vznikli ako investícia materskej firmy. Postupne sme sa rozrastali, až sme sa stali hlavnou jednotkou v Európe. Máme však aj svojich subdodávateľov. Asi 80 % produkcie balíme priamo v závode v Malackách. Ďalších 20 % pre nás balia subdodávatelia v Poľsku, Portugalsku a na Slovensku. Prečo sme dokázali prilákať investíciu? V roku 2000 prišlo rozhodnutie materskej firmy, skupiny IKEA, investovať na Slovensku. Keby sa v tom čase táto investícia zrealizovala inde, pravdepodobne by dnes boli v podobnej pozícii. Je však dôležité, že svoje miesto sme obhájili. Dokázali sme vybalansovať náklady a vysporiadať sa so všetkými výzvami.

IKEA Components je 100-% dcérskou spoločnosťou IKEA. Aké je postavenie firmy v rámci skupiny?

Dodávame komponenty takmer všetkým dodávateľom IKEA. Nemajú však povinnosť od nás nakupovať, výrobcovia si sami vyberajú dodávateľov. Takže nemáme 100-% podiel na trhu IKEA. Môžu byť firmy, ktoré ponúknu lepšiu cenu ako my, takže musíme byť stále konkurencieschopní. Niekedy, keď sa bavíme o citlivých výrobkoch alebo detských produktoch, vtedy nás uprednostnia. Naviazanosť na skupinu IKEA sa môže prejaviť pozitívnym a negatívnym smerom v predaji. Ak predaj v materskej firme rastie alebo klesá, musíme sa tomu okamžite prispôsobiť. Veľkou výhodou je, že sme dostatočne finančne nezávislí a že máme jasný cieľ – zabezpečiť dodávky pre IKEA. Nehľadáme si nových zákazníkov mimo IKEA, sústreďujeme sa na to, aby sme zabezpečili dodávky pre výrobcov IKEA.

Prakticky všetky slovenské firmy dnes musia riešiť vážne problémy s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Aká je situácia u vás?

Vrchol sme dosiahli asi pred dvoma rokmi, kedy sme mali zhruba 1100 zamestnancov, vrátane kmeňových a agentúrnych. Časť sme presunuli k subdodávateľom, ale tiež nám pomohla automatizácia. Hlavne v skladoch vidíme, že sme zefektívnili procesy, a dnes máme v Malackách 950 pracovníkov. V našej produkcii balíme do 3-tisíc rôznych druhov setov. Niektoré vo veľkých množstvách, iné zase v malých sériách, a preto musíme mať aj ručné balenie, ktoré je na malé dávky efektívnejšie.

Pochopiteľne, je dôležité, aby sme vedeli ľudí prilákať a udržať. Máme implementovaný švédsky model riadenia ľudí a podľa mňa nám prináša pomerne nízku mieru fluktuácie. Čo sa týka pracovného trhu, musíme ponúkať minimálne to, čo aktuálny trh, ale zároveň z hľadiska konkurencieschopnosti musíme mať náklady pod kontrolou. Zmeny na pracovnom trhu sú nárazové. Momentálne je situácia dobrá, ale približne každé tri roky sa stretávame s veľkými výkyvmi. Z dlhodobého hľadiska je to zdravo vybalansované. Vekový priemer zamestnancov dosahuje 39 rokov.

Neoddeliteľnou súčasťou každej firmy dnes je proekologická stratégia. Aké riešenia máte v tejto oblasti?

IKEA má dlhodobý cieľ – byť dobrým príkladom v ochrane životného prostredia. Máme stratégiu Climate positive, kde sú stanovené jasné ciele. Do roku 2030 plánujeme znížiť CO2 emisie na úroveň 60 % z roku 2016. Je to pre nás vzhľadom na rast produkcie dosť veľká výzva. V roku 2017 sme vyprodukovali 173 ton emisií CO2 a naším cieľom je dostať sa na 90 ton v roku 2030. Robíme opatrenia, aby sme boli viac udržateľní, LED osvetlenie je samozrejmosťou, využívame odpadové teplo z kompresorov, používame dažďovú vodu na splachovanie v toaletách a polievanie, používame elektromobily s nabíjacou stanicou na parkovisku a naše parkovisko je ekologické. Postavili sme ochranný múrik pre žaby, nakoľko susedíme s chráneným prírodným areálom a v blízkej dobe plánujeme nainštalovať PV panely.

Aké sú vaše ďalšie plány do budúcnosti?

Momentálne neplánujeme ďalšiu expanziu, určite však budeme pokračovať v automatizácii vnútorných procesov a logistiky. Keby sme v tomto smere nič nerobili, v roku 2025 by sme potrebovali 2500 zamestnancov, čo je neúnosné. Automatizácia je pre nás cestou do budúcnosti. To neznamená, že počet zamestnancov bude klesať. Bude sa zvyšovať, ale nie tak prudko, ako keby sme neautomatizovali. A to sú naše dva ciele na ďalšie obdobie – automatizácia a rozvoj zamestnancov, aby boli pripravení na výzvy v budúcnosti.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk2020

Nenechajte si ujsť...