1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Erdrich Umformtechnik, s.r.o.

erdrich Unformtechnik 24V Krnově máme skvělý tým, který táhne za jeden provaz

S nadšením i pro malé věci a také s novou transformační strategií „Fit for Future“ rozvíjí své podnikání na světových trzích německá skupina Erdrich Umformtechnik, která má celkem pět výrobních závodů a přes 1550 zaměstnanců. Od roku 2006 je její součástí také stejnojmenný závod v Krnově, který ve skupině, vyvíjející a vyrábějící především inovativní součásti brzd, podvozků a pohonů pro zákazníky z automobilového průmyslu, zaujímá stále významnější pozici.

V následujících letech se chce s týmem 240 zaměstnancům stát klíčovým výrobním centrem s rostoucím podílem na vývoji nových produktů. Více nám v rozhovoru řekne Zdeněk Mišurec, ředitel krnovského závodu společnosti Erdrich Umformtechnik. „Záměr vybudovat v Česku nový závod začala naše skupina realizovat v roce 2005, kdy stejně jako mnohé jiné německé firmy hledala cesty k vyšší efektivitě vlastní domácí výroby. Tehdejším trendem byla rovněž otevřenost naší republiky k zahraničním investorům zejména z odvětví automotive. I díky využití této příležitosti vznikl v roce 2006 krnovský závod s rozlohou 15-tisíc m2. Nejprve byl určen k relokacím výrob z Německa, odkud k nám mířily třeba stěračové systémy a následně i další produkty jako například ocelové rotačně-symetrické díly pro motory a převodovky,“ říká na úvod Zdeněk Mišurec.

V Krnově působíte bezmála 20 let. Jakým vývojem za tu dobu váš výrobní závod prošel?

Šli jsme postupnými kroky v souladu s vizí managementu, který věřil potenciálu nového závodu i našim schopnostem uspokojit potřeby evropských automobilek. První klíčový moment přišel v roce 2008, kdy jsme pro našeho zákazníka Continental uvedli na trh montážní sestavu brzdového pístu pro systém elektronické parkovací brzdy. Byl to velmi inovativní produkt, který jsme v Krnově následně podpořili výstavbou plně automatické linky na výrobu odlehčených brzdových pístů. Tehdejší investice zahrnovala řadu technologií od lisování, přes tryskové obrábění a tepelné zpracování až po finální montáž komponentů do jednoho celku. To vše s využitím automatizovaných dopravníků a robotů. Dá se říct, že jsme tím tak trochu předběhli dobu, neboť jsme už tenkrát začali pracovat v duchu dnes běžně rozšířených principů Průmyslu 4.0. I na dnešní dobu jde stále o velmi moderní a nadčasovou technologii, která nám vytváří velmi dobrou konkurenční výhodu. Zároveň jsme postupně přidávali do našeho portfolia další produkty jako hliníkové díly do řídicích jednotek nebo komponenty do sedákových sestav.

Co ještě bylo pro vás v tomto období typické?

Typické pro nás bylo určitě i to, že jsme se chtěli učit novým věcem. Co se týče strategie v rámci Evropy, vycházeli jsme z toho, že budeme mít vyvážené produktové portfolio ve všech závodech tak, aby z toho mateřská skupina měla co nejlepší hospodářský užitek. Nicméně v období po roce 2012 jsme začali zjišťovat, že Evropa už je nám malá a že v odvětví automotive, které je velmi provázané, musíme následovat kroky našich zákazníků. Proto skupina postavila nejprve v roce 2013 novou továrnu v Dublinu, která byla doslova naší kopií, a o dva roky později přibyl další závod v Číně. Vzhledem k tomu, jak dobře jsme se etablovali, jsme dostali příležitost rozjíždět v obou závodech nové technologie. I když nás to z pohledu lidských zdrojů omezovalo, chtěli jsme si mezi pěti továrnami skupiny Erdrich udělat co nejlepší jméno a prosadit se aktivním přístupem. Myslím si, že i nám se, jakožto hrdým zástupcům českého národa, povedlo dokázat, že umíme plno věcí udělat rychleji a efektivněji než naši kolegové v Německu. Položili jsme tak silné základy pro naše historicky nejlepší období, které přišlo v letech 2017 až 2019, kdy jsme dosáhli historicky nejvyšších obratů přesahujících 1 miliardu.

Následovaly roky plné krizí, které trvají prakticky dodnes. Svět se rychle a nečekaně změnil. K jakým změnám či strategiím jste přistoupili v posledních letech?

Vlivy globálního typu, jako jsou covid, čipová a energetická krize, inflace nebo válka na Ukrajině, nám ukázaly, že se i průmysl dostal do stavu, na který nebyl zvyklý. Stejně jako další dodavatelé jsme museli reagovat na řadu událostí a přistoupili k nezbytným programům restrukturalizace a racionalizace. To vše se podařilo, ale přesto má dnešní svět nadále obrovskou dynamiku z pohledu změn, které nelze dopředu předvídat. Museli jsme se proto zastavit, přehodnotit strategii celé naší skupiny a položit si klíčové otázky. Potřebovali jsme si odpovědět na to, jaké trendy hýbou světem a jak můžeme být pro naše zákazníky atraktivní. Společně vnímáme zejména fenomén nástupu elektromobility a vzestup konkurence v tomto odvětví ve Spojených státech a Číně. To vše se nás i našich zákazníků týká a je jasné, že opět musíme změnit přístup. Proto jsme sestavili globální transformaci „Fit for Future“, jejímž středobodem jsou naši lidé, bez kterých to nepůjde. Další prioritou je provázání jednotlivých vývojových, ale i obchodních týmů napříč skupinou a získání nových zákazníků, kterými doplníme naše silné evropské partnery, jakou jsou Bosch, Continental, BMW, Volkswagen a Mercedes.

Promítá se nová strategie už i ve vašem produktovém portfoliu?

V případě výrobků do brzdových systémů je pro nás cílem získat nové zákazníky. U některých z nich jsme už etablováni a těšíme se na spolupráci na nových projektech. Do budoucna chceme být připraveni i na nové zakázky, které mohou vyplývat z již se chystajících akvizic čínských investorů v Evropě. Celkově však chceme naše portfolio spíše zúžit a více se specializovat. Kromě brzdových komponentů a hluboko tažených rotačních dílů do motorů a převodovek se nám v posledních dvou letech daří prosazovat naše tenkostěnné hliníkové a zinkované produkty, které lze uplatnit nezávisle na typu pohonu. Pracujeme nyní na více než třiceti projektech s hliníkovými komponenty, což je až extrémně vysoké číslo. Jsme však přesvědčeni, že i na základě tohoto klíčového rozhodnutí vytvoříme z Krnova výrobní centrum, které se bude zároveň podílet na vývoji nových produktů. To je naše cesta, kterou se snažíme dlouhodobě jít se skvělým týmem plným nadšených kolegyň a kolegů. Mnohdy přitom jdeme až za hranu vlastního času a nasazení, ale právě díky angažovanosti a týmovosti táhneme všichni za jeden provaz a daří se nám i v nejisté době.

Platí to také v personální oblasti? Daří se vám získávat nové zaměstnance?

Náš tým je velmi stabilní, ale vzhledem k realitě na trhu práce jsme i my museli zapracovat na zatraktivnění naší pozice jednoho z významných zaměstnavatelů v regionu. Určitě nám pomáhá, že spolupracujeme se středními průmyslovými školami, jejichž studenty k nám bereme na praxe, případně s univerzitami. Mladou generaci oslovujeme také formou každoročních dnů otevřených dveří, které směrem k technice a průmyslovým oborům inspirují nejen děti, ale i rodiče. V současné době máme zájem například o mechaniky nebo elektrikáře, což jsou profese s velkou perspektivou. Věřím, že díky aktivnímu přístupu a otevřenosti se nám bude dařit získávat více nových kolegů. Jako patriot chci také říct, že primárně českých kolegů, protože jsme především českou firmou, i když máme německého vlastníka. Kromě toho, že jsme stabilní firma, vytváříme našim zaměstnancům podmínky i pro mimopracovní aktivity. Organizujeme různé sportovní a společenské akce, jejichž součástí je rovněž pomoc potřebným v našem regionu.

Vaši novou strategii si lze jen těžko představit bez investic. Co všechno máte v plánu?

Investovat budeme hlavně do výroby hliníkových komponentů, kde se zaměříme na nové procesy, abychom zvýšili přidanou hodnotou našich produktů. K technologii lisování budeme přidávat další úpravy z oblasti svařování, mytí, balení a skladování. Ještě letos budeme přestavovat jeden z našich lisů a do března příštího roku zavedeme proces svařování dílů do sedákových sestav. Výroba hliníkových dílů bude následně vyžadovat nákup průběžné myčky a automatického balení v čistých podmínkách, chystáme se také na stěhování skladu, vybudování logistického centra či na obnovu strojního parku pro výrobu nástrojů a náhradních dílů. Pro naplnění naší nové strategie budeme v letech 2024 až 2027 v Krnově investovat více než 9 milionů euro.

S jakými vizemi půjdete do dalších let?

Loňský rok pro nás byl velmi atypický. S ohledem na mnoho nově získaných projektů jsme očekávali, že se dostaneme zpět na pozitivní čísla v hospodářském výsledku. Nicméně po prvním kvartále došlo k odsunu nových akvizic a teprve od září jsme se dostávali k předpokládanému růstu. S obratem těsně nad hranicí 30 milionů euro sice finanční cíle nesplníme, ale přesto se nám podařilo zajistit si velmi dobré podmínky pro růst v dalších dvou až třech letech. Věřím, že už rok 2024 bude rokem návratu k finanční stabilitě. Na jednu stranu zůstáváme opatrní, na druhou stranu si plánujeme poměrně značný nárůst tak, abychom se ke konci desetiletí dostali v obratu až na 70,4 milionů euro. Jinak řečeno, naši produkci musíme v následujících letech takřka zdvojnásobit ze zhruba 24 milionů na 45 milionů kusů výrobků. Věřím, že i to se našemu týmu podaří.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...