1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Eltek, s.r.o.

EltekÚspešní vo svete, ale nedocenení na Slovensku

Medzi rôznymi podnikateľskými odvetviami dlhodobo vyniká svojou atraktivitou a dynamikou rozvoja oblasť telekomunikácií. Spoločnosť Eltek, s.r.o., slovenský závod patriaci do nórskej korporácie celosvetovo úspešných firiem, sa vo svojej činnosti do veľkej miery zameriava práve na tento perspektívny segment.

Počas svojej takmer desaťročnej existencie si závod upevnil významné postavenie nielen v rámci materskej spoločnosti, ale aj na svetových trhoch, kde dlhodobo boduje predovšetkým kvalitou svojich záložných napájacích zdrojov. Tento úspešný príbeh nám v rozhovore priblížil generálny riaditeľ spoločnosti Eltek, s.r.o., Ing. Štefan Kuric.

Spoločnosť Eltek je považovaná v oblasti záložných napájacích zdrojov za jedného z trojice najvýznamnejších svetových výrobcov zariadení určených hlavne pre telekomunikačné aplikácie, dátové prenosové zariadenia a ostatné priemyselné využitie. Eltek tak patrí medzi významné spoločnosti vo svojom odvetví nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Začiatky na Slovensku

„Slovenská pobočka nadnárodnej nórskej spoločnosti Eltek začala svoju činnosť v novembri roku 2005 v prenajatých priestoroch Tesly Liptovský Hrádok. Ďalším míľnikom bola rekonštrukcia výrobnej haly, ktorú sme odkúpili od Tesly a v auguste 2006 sme presťahovali výrobu do nových priestorov, kde sa otvorili pracovné miesta pre 255 ľudí,“ popisuje začiatky Elteku na Slovensku Štefan Kuric. V tom istom roku zaznamenal Eltek výrazný dynamický rast a vytvoril približne 200 ďalších nových pracovných miest. Dynamický rozvoj nastal hlavne v inžinierskych profesiách, pričom nórska materská spoločnosť transferovala celý inžiniering na Slovensko, a tak sa mohli vytvoriť desiatky pracovných pozícií pre inžinierov, hlavne s elektrotechnickým zameraním. O dominantnej a nenahraditeľnej pozícii slovenského výrobného závodu svedčia aj nemalé investície do jeho ďalšieho zázemia. Nórska spoločnosť sa rozhodla pre vybudovanie veľkej výrobnej haly a distribučného centra určeného pre celý európsky trh. V Liptovskom Hrádku spoločnosť Eltek celkovo preinvestovala až 25 miliónov eur. „Eltek Slovensko zaznamenáva dynamický rast po celú dobu svojej existencie, a to takmer vo všetkých parametroch. Samozrejme, po roku 2008 sa prejavil aj negatívny dopad celosvetovej krízy, ktorý však nemal dlhodobejší charakter a stagnácia trvala len necelý rok. S dnešnými 745 zamestnancami a tržbami vo výške viac ako 6 miliónov eur mesačne tvorí slovenský Eltek pevný základ celej korporácie, na ktorom chce celá spoločnosť budovať svoj ďalší rozvoj,“ dodáva s hrdosťou na svojich zamestnancov generálny riaditeľ.

Eltek vo svete

Eltek pôsobí celosvetovo vo viac ako 100 krajinách a v 40 krajinách má svoje zastúpenie. Eltek Slovensko tvorí významnú výrobno-technickú základňu, a preto je z pohľadu korporácie považovaná za najvýznamnejšiu pobočku. Oprávnene, keďže na jej výrobný závod pripadá asi 45-% podiel zo všetkých Eltekom vyrobených záložných napájacích zdrojov vo svete. Výrobná základňa Elteku pre Áziu a krajiny Pacifiku vrátane Austrálie (APAC) sa nachádza v Číne, priamo v Indii sa nachádza ďalšia výrobná základňa určená len pre túto krajinu. Severná Amerika je zásobovaná z výrobných závodov situovaných v USA v Dallase a Južná Amerika je obhospodarovaná z Brazílie. Ostatné trhy ako Blízky východ, sever Afriky, Rusko, Európa a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu sú zabezpečované práve zo Slovenska.

Špecifický slovenský trh

V porovnaní s dominantným postavením vo svete odoberá domáci slovenský trh z produktov Elteku len veľmi malú časť. Aj keď sa výrobky značky Eltek svojou kvalitou, účinnosťou a technickou vyspelosťou radia medzi špičku vo svete, v slovenskom špecifickom prostredí sa im prekvapivo doteraz nepodarilo výraznejšie presadiť. Paradoxne, so svojou ponukou spoločnosť v minulosti neuspela ani u jedného telekomunikačného operátora na Slovensku, hoci pre tých istých operátorov pôsobiacich za hranicami Slovenska je významným dodávateľom.

Kvalitné produkty pre veľkých zákazníkov

„Ak by sme chceli zjednodušene predstaviť výrobné portfólio Elteku, môžeme povedať, že naša spoločnosť sa zameriava na produkty súvisiace s premenou elektrickej energie. Tá sa podľa potreby premieňa zo striedavého na jednosmerné napätie a opačne,“ približuje výrobné zameranie spoločnosti Štefan Kuric. Eltekom vyrábané zariadenia sú využívané na tento účel predovšetkým v telekomunikačnom priemysle, v dátových centrách, ťažobnom priemysle, na železniciach, v letectve, ale aj v energetike, najmä pri rozvode a výrobe elektrickej energie ako sú veterné, solárne, jadrové alebo tepelné elektrárne. Cieľovú skupinu Elteku tvoria predovšetkým najvýznamnejší svetoví operátori v telekomunikačnom priemysle ako Orange, Deutsche Telekom, Telefónica, Verizon, Vodafone, ale aj výrobcovia telekomunikačnej technológie ako Nokia, Alcatel Lucent, Samsung, Ericsson, AT&T a mnohí ďalší. Záložné napájacie zdroje môžu dosahovať kapacitu výkonu od niekoľkých stoviek wattov až do 1 MW. Tieto zariadenia sú počítačovo riadené a zákazník má možnosť prostredníctvom internetu pohodlne na diaľku sledovať aj tie, ktoré sú umiestnené na ťažko dostupných miestach.

Na vlne aktuálnych trendov a Green technology

Vývoj nových produktov je sústredený v sídle spoločnosti Eltek v Nórsku, ale významným krokom bolo strategické rozhodnutie presunúť mnohé kompetencie na slovenskú pobočku. V Liptovskom Hrádku sa nachádza aplikačné inžinierske centrum, kde sa navrhujú nové systémy podľa požiadaviek zákazníka, a tu sa aj testujú a následne uvádzajú do výroby. Asi 90 % produktov schádzajúcich z výrobných liniek Elteku smeruje do telekomunikačného priemyslu, preto sa aj najnovší vývoj a nové trendy týkajú práve tohto odvetvia. Technológie 4G či siete LTE, to sú v podstate rýchle dátové prenosy, pri ktorých záložné zdroje musia spĺňať náročné požiadavky z hľadiska kvality a spoľahlivosti. S týmito novými technológiami súvisí i potreba budovania hustejšej siete napájacích bodov, ktoré zaručia kvalitu rýchlym dátovým prenosom. Od týchto trendov sa odvíja aj potreba inštalácie väčšieho množstva záložných zdrojov s nižšími výkonmi, ale oveľa väčšou kvalitou a spoľahlivosťou.

Výrazným posunom vpred v celom odvetví bola iniciatíva spoločnosti Eltek, ktorá ako prvá prišla na trh s tzv. HE technológiou. HE technológia (High Efficiency), nazývaná aj Green technology, bola predstavená v roku 2008 a aj vďaka nej Eltek odvtedy predal milión napájacích modulov rôzneho výkonu, v ktorých efektivita premeny elektrickej energie dosahuje viac ako 96 %. To znamená, že len niečo viac ako 3 % elektrickej energie sa premieňajú na stratové teplo. Touto technológiou Eltek veľmi významne redukuje emisie CO2. Vedci spočítali, že vďaka HE technológii Eltek doteraz znížil emisie CO2 asi o 900-tisíc ton ročne. „Pre lepšiu predstavu môžeme tieto čísla priblížiť čitateľovi nasledovným porovnaním. Na naviazanie takéhoto množstva oxidu uhličitého by sme potrebovali takmer 300-tisíc hektárov lesa, čo je asi plocha 614-tisíc futbalových ihrísk. S touto technológiou sme prišli ako prví a dodnes tvoríme v tomto segmente absolútnu svetovú špičku. Vývoj však pokračuje ďalej a do dvoch rokov chceme prísť na trh s technológiou premeny energie na úrovni 98 % a viac. Treba zdôrazniť, že účinnosť týchto technológií je rozhodujúcim faktorom. Napríklad jeden slovenský mobilný operátor má v súčasnosti asi 2 500 napájacích miest (vysielačov), a na každom je nevyhnutne inštalovaný záložný napájací zdroj. Väčšinou sú však tieto vysielače vybavené technológiami s účinnosťou menšou ako 91 %. Po prepočte straty elektrickej energie pri danej účinnosti v porovnaní s našou technológiou, ktorá zníži straty viac než na polovicu, ide o významný rozdiel,“ kladie dôraz na nezanedbateľný ekologický prínos zariadení spoločnosti Eltek Štefan Kuric.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...