1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Dopravny podnik BA 2024Inovačný líder medzi slovenskými dopravcami

V rámci Operačného programu Slovensko je pre projekty hlavného mesta vyčlenených 228 miliónov eur, ale na úplne všetky dopravné projekty, ktoré by priniesli európsky štandard v Bratislavskom kraji, je potrebný desaťnásobok – viac ako dve miliardy eur. Medzi aktuálne strategické projekty hlavného mesta v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry patrí predĺženie električky v Petržalke a modernizácia Ružinovskej, Vajnorskej a Račianskej radiály. O situácii na strategických stavbách hovoríme s viceprimátorkou Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava Ing. Tatianou Kratochvílovou.

Mesto Bratislava realizuje v Petržalke električkový megaprojekt. V akom je štádiu?

Električka v Petržalke je náš nosný dopravný projekt. Ide o jeden z najväčších dopravných projektov v Bratislave za posledné roky – výstavba predĺženia električkovej trate od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po zastávku Janíkov dvor. Celkovo 3,9 km novej trate prinesie novú zmenu v cestovaní verejnou osobnou dopravou a efektívnejšie prepojí najväčšie slovenské sídlisko s centrom mesta. Práce prebiehajú na viacerých úsekoch stavby. Aktuálne sa sústredia najmä na betonáže električkového zvršku, prebehla betonáž trámov mosta pri Farskom kostole svätej rodiny. Na združený most na Rusovskej sa osadila 60-tonová časť oceľovej konštrukcie a postupne na osádzajú ďalšie oceľové nosníky. Na druhom moste pri Farskom kostole svätej rodiny prebiehajú prípravné práce na predpínanie. Na samotnej električkovej dráhe sa naďalej betónujú spodné dosky. Na budúcej, úplne novej križovatke Betliarska – Jantárová cesta už pracujeme na zastávkach, pokladáme obrubníky a budujeme konštrukčné vrstvy, teda to, čo bude pod vozovkou.

Významným projektom je aj rekonštrukcia Vajnorskej radiály. Čo všetko zahŕňa?

Celý projekt zahŕňa zvýšenie zastávkových ostrovčekov, aby boli komfortné napríklad aj pre rodičov s kočíkmi či ľudí so zníženou mobilitou. Na nástupiskách sa položí bratislavská dlažba, dôjde k výmene prístreškov a označníkov, pribudnú elektronické infotabule. V neposlednom rade sa plánuje rekonštrukcia stožiarov trakčného vedenia a dôjde aj k posilneniu trakčných napájacích káblov, aby prejazd po radiále vyhovoval všetkým moderným električkám. Práce potrvajú do konca júna 2024. V rámci opravy Vajnorskej sú už v smere od Kuchajdy položené nové koľaje až po Jurajov dvor. Prebiehajú výkopové a konštrukčné práce, odvodňovanie trate, a postupne sú modernizované električkové nástupiská. Po dokončení prvej etapy bude opäť spojazdnená električková trať v jednokoľajovom režime a začne druhá etapa prác.

Aktuálne prebieha modernizácia krasňanského depa. Čo táto rekonštrukcia prinesie?

Rozsiahla rekonštrukcia prinesie nielen lepšie technické zázemie či komfort pre zamestnancov, ale pripraví Bratislavu aj na príchod nových kapacitnejších električiek. Rozsiahle práce sa začali v novembri 2023 vďaka finančným zdrojom z eurofondov. Z Krasnian sa stane vozovňa, ktorá spĺňa prísne kritériá moderných technológií, zvýšenej bezpečnosti či ekologickej udržateľnosti.

Vlani sa začala výstavba terminálu integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Vrakuňa, prvého zo siedmich terminálov na území Bratislavy. Čo urobí DPB pre zabezpečenie tohto procesu?

Terminál integrovanej osobnej prepravy je situovaný na železničnej trati Bratislava – Komárno na rozhraní intravilánu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa a extravilánu mestskej časti Ružinov, a to v priestore pri obratisku trolejbusov DPB, ktoré s traťou bezprostredne susedí. To je z hľadiska polohy TIOPu obrovskou výhodou, pretože vytváranie nadväzností a komfortných prestupov medzi rôznymi typmi dopravy je pre rozvoj udržateľnej MHD kľúčové. Dopravný podnik posilní kapacitu trolejbusovej linky 71 spájajúcej všetky dôležité prestupné body v meste, ktorej konečnou je práve zastávka Čiližská. Už čoskoro na nej budú premávať najväčšie megatrolejbusy.

Spomínate megatrolejbusy. Môžete tento projekt priblížiť?

Dopravný podnik Bratislava sa naplno venuje modernizácii, ekologizácii, zvyšovaniu kvality hromadnej dopravy aj infraštruktúry vďaka zásadnej finančnej podpore EÚ. Ešte v roku 2022 DPB zakúpil 30 električiek, 20 jednosmerných a 10 obojsmerných, a 50 hybridných trolejbusov všetkých dĺžkových kategórií, ktoré sú postupne nasadzované do premávky. V nových trolejbusoch nastáva zmena v doplnkovom pohone, keď dieselový agregát nahrádzajú batérie nabíjané priamo z trakčnej siete. Vozidlá sú teda úplne bezemisné. K zníženiu množstva lokálnych emisií do ovzdušia prispievajú aj 4 vodíkové autobusy a 18 elektrobusov.

V roku 2023 ste do premávky nasadili prvé vodíkové autobusy. Ako vidíte možnosti alternatívnych pohonov v DPB?

Bratislava za posledné roky zrealizovala rad vylepšení v rámci verejnej dopravy s cieľom urobiť ju dostupnejšou, bezpečnejšou, komfortnejšou a tiež ekologickejšou. Obnova vozidlového parku DPB a nahradenie autobusov novými hybridnými trolejbusmi prispeje k ekologickejšej doprave v meste. Svoje benefity prinesie aj zvýšenie kapacity vo vozidlách MHD na vybraných linkách a modernizácia trolejbusových tratí, ktorá poslúži lepšej dopravnej obslužnosti mestských častí. Dopravný podnik patrí na Slovensku a v Česku medzi lídrov z hľadiska počtu kilometrov pri využívaní elektrobusov. Elektrobusy sú stále pre limitujúci dojazd kilometrov a potrebu nabíjacej infraštruktúry vhodné na prevádzkovanie iba niektorých liniek MHD v Bratislave. Druhou možnosťou je prevádzka ťažších vozidiel s väčšími batériami, ktoré sa budú nabíjať len v depách. Výhodou vodíkových autobusov je dĺžka dojazdu pohybujúca sa na úrovni 350 km, ako aj doba plnenia, ktorá je približne rovnaká ako pri tankovaní nafty.

Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji mal za cieľ zatraktívniť hromadnú dopravu. Aké sú jeho najväčšie pozitíva?

Pred desiatimi rokmi bola spustená prvá etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Zahrnuté v nej bolo hlavné mesto a oblasť Záhorie. Dnes IDS BK pokrýva celé územie Bratislavského samosprávneho kraja a vybrané obce Trnavského kraja. V rámci kraja cestujúci využívajú spoločné prepravné a tarifné podmienky. Dopravná integrácia v auguste 2018 zase priniesla intervalové cestovné poriadky s garantovanou nadväznosťou vybraných prestupných spojov. Pre mnohých je IDS BK každodennou rutinou, napríklad aj vďaka mobilnej aplikácii, ktorá ponúka kúpu jednorazových, ale aj predplatných cestovných lístkov. Nechýba v nej vyhľadávanie spojení z miesta na mape či výberom z najbližších zastávok, zobrazenie cestovného poriadku ktorejkoľvek linky v IDS BK, informácie o novinkách, výlukách a zmenách v doprave.

S tým súvisí aj využívanie rôznych mobilných aplikácií či elektronických cestovných lístkov. Ako sa vyvíja záujem o tieto služby DPB?

Hlavné mesto rovnako ako DPB víta akýkoľvek spôsob, ktorý zjednoduší a sprístupní MHD ďalším skupinám cestujúcich. Ešte v roku 2021 Dopravný podnik Bratislava spustil do ostrej prevádzky službu KARTUJ, platbu za jednorazový cestovný lístok priamo vo vozidlách MHD. Najväčšie výhody pre cestujúcich plynú najmä z jednoduchej a ľahko dostupnej možnosti úhrady cestovného. Služba je vhodná aj pre nárazových cestujúcich či turistov. Vo všeobecnosti možno konštatovať rastúci trend využívania elektronických spôsobov kúpy lístkov, najmä prostredníctvom SMS a mobilnej aplikácie.

Elektronizácia si vyžaduje investície do IT systémov a softvérov. Aká je situácia v tejto oblasti?

DPB sa v súčasnosti zaoberá rozvojom elektronických foriem platby za predplatné a jednorazové cestovné lístky, ich zdokonaľovaním a zefektívnením. Výhľadovo pripravuje novú prehľadnejšiu webstránku a mobilnú aplikáciu. DPB však už dnes ponúka cestujúcim veľké množstvo dát, ktoré im uľahčujú cestovanie. Napríklad zobrazuje prestupy v reálnom čase v rámci infosystémov vo vozidlách, komunikuje cez elektronické infotabule na zastávkach alebo poskytuje svoje dáta o cestovných poriadkoch poskytovateľom máp.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...