1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Devro, s.r.o.

Devro 18Kvalitní výroba je pilířem úspěchu

Za dlouhodobě konstantní považuje ekonomické výsledky společnosti Devro, která je tradičním českým výrobcem a dodavatelem širokého sortimentu obalů na masné výrobky, její jednatelka Irena Beranová. V rámci stejnojmenné nadnárodní skupiny mají výrobní podniky v Jilemnici a ve Slavkově výsadní postavení. A to nejen díky tomu, že dávají práci více než tisícovce zaměstnanců a že rok 2016 dosáhly zisku ve výši jedné miliardy korun. Více už se dozvíme v následujícím rozhovoru.

Jakými slovy byste popsala aktuální kondici společnosti Devro?

Kondice naší společnosti je dlouhodobě konstantní a také loňský rok vypadá z hlediska hospodaření firmy úspěšně. Takže ani přes posilování koruny neočekáváme výrazné změny. Důkazem naší dobré kondice je například úspěch ve 13. ročníku soutěže „Štika roku českého průmyslu“, kde společnost získala umístění v první desítce v Libereckém kraji a potvrdila svoje postavení mezi firmami, které díky realizovaným vizím, inovacím, uvedením nových produktů či nalezením nových trhů dosahují stability a schopnosti dostát svým závazkům.

Britská nadnárodní společnost Devro vlastní výrobní závody v Česku od roku 1996. Jak celé toto období hodnotíte a které milníky byly zásadní?

Uplynulých 20 let přineslo další růst výroby, prodejů i poptávky, a tak bylo potřeba navýšit výrobní kapacity závodu v Jilemnici. V roce 2006 proto byla dokončena přístavba nového moderního provozu, kam přešli zaměstnanci ze závodu v Kořenově, který už se stal nevyhovujícím z hlediska technologií a stále vyšších nároků na bezpečné pracovní podmínky nebo potravinářskou bezpečnost. V roce 2011 také došlo ke změně názvu společnosti z původního Cutisin, s.r.o., na Devro, s.r.o. Tato změna byla spojena s probíhajícím dlouhodobým procesem tvorby jednotné firemní politiky a kultury v rámci celosvětové skupiny Devro, který byl ukončen o rok později, kdy bylo představeno nové logo skupiny.

Jaké je postavení českých podniků v nadnárodní skupině?

Devro, s.r.o., zaujímá v nadnárodní skupině Devro klíčové postavení. Zásadní je příspěvek v oblasti výzkumu a vývoje nových produktů a zajímavý je i fakt, že české podniky zaměstnávají hned polovinu všech zaměstnanců celé skupiny. Z celkového počtu 2200 zaměstnanců ve skupině Devro je více než tisíc zaměstnanců v České republice. Naši zaměstnanci se mimo jiné podílejí na významných projektech při získávání důležitých zákazníků například v USA nebo v Latinské Americe. Kromě toho naši specialisté pomáhali také při modernizaci sesterského závodu v USA i při výstavbě nového závodu v Číně.

Na co konkrétně se zaměřují výrobní závody, které jsou v Jilemnici a ve Slavkově?

Více než tisíc našich zaměstnanců vyrábí ve dvou závodech párková kolagenní střívka, jedlou kolagenní folii, salámové kolagenní obaly a plastová střeva. Párková kolagenní střívka jsou přirozenou alternativou a náhradou přírodních střev a nabízejí taková řešení a varianty, o kterých se při použití přírodních střev nedá ani uvažovat. Moderní masná výroba totiž neustále hledá nové inovace a myšlenky. Jednou z cest je upozornit netradičním vzhledem a zvýšenými užitnými vlastnostmi finálního produktu. K tomuto cíli vede právě použití kolagenní folie. Například salámové kolagenní obaly jsou nejstaršími vyráběnými střevy vůbec. Při jejich výrobě se používá stejná vstupní surovina jako u párkových střívek, největší rozdíl je ale v množství použitého materiálu. Bez jejich použití se neobejde žádný výrobce tradičních a vysoce kvalitních tepelně opracovaných nebo sušených salámů. Plastová střeva z produkce našeho závodu Slavkov jsou zase vysoce pevná střeva určená ke strojnímu zpracování masných produktů. Poskytují technologickou jistotu a efektivitu ať už při výrobě masných produktů technologií vařením, zauzením nebo fermentačním způsobem.

Investovali jste v poslední době do výrobních kapacit?

Ano, společnost Devro nadále pokračuje v modernizaci technologických a výrobních zařízení a navyšuje tak efektivitu výroby primárně v oblasti párkových kolagenních střev. Společnost nadále vynakládá značné prostředky na výzkum a vývoj, přičemž jen v roce 2016 to bylo 45,3 milionu korun.

Párková kolagenní střívka jsou tedy základním pilířem vaší výroby, je to tak? Co je pro vás hlavní surovinou?

Jsou to právě párková kolagenní střívka, která během posledních 10 let zdvojnásobila svůj podíl na trhu párkových střívek, ale stále mají obrovský potenciál pro další růst. Základní surovinou pro většinu produkce firmy je vnitřní vrstva hovězích kůží.

Které trhy jsou pro vás klíčové?

Pro naši společnost jsou klíčové trhy EMEA, jedná se tedy o region Evropy, Středního východu a Afriky. Dále je to jihovýchodní Asie, USA a Latinská Amerika. Celkově má Devro okolo tisíce zákazníků ve stovce zemí světa.

Díky kterým atributům podle vás dosahujete úspěšných obchodních výsledků?

Tím, co neodmyslitelně k našim výrobkům patří, je určitě kvalita. Ale stejně tak, jako je výrobek kvalitní, musí být také bezpečný a vyrobený z kvalitních a bezpečných surovin. Kvalitní výrobky však dodává řada výrobců a je na nás, abychom se odlišili. Třeba tím, že párek respektive naše střívko je akceptováno jak výrobou u našich zákazníků, tak i konečnými konzumenty. Navíc nabízíme nejenom kvalitní výrobek, ale i služby. Náš zákaznický servis se postará o objednávku od jejího příjmu až po její expedici, a to včetně všech potřebných dokumentů a certifikátů. Našim zákazníkům nabízíme neměnnou kvalitu produktů, flexibilní služby, široký sortiment výrobků, potravinářskou bezpečnost, jedinečnost, inovace, servis a znalost trhu. Tým našich obchodních zástupců a servisních techniků je neustále k dispozici pro předvedení našich výrobků a doporučení jejich vhodného zpracování. Máme také jedinečnou testovací kuchyň, která simuluje výrobu v masokombinátech, kde mohou zákazníci konzultovat způsoby zpracování vedoucí k ještě vyšší efektivitě a lepším výrobkům.

V médiích se objevily informace o optimalizaci vašich provozů. Co přesně se za celým procesem skrývá?

Nadnárodní skupina Devro v rámci své celosvětové působnosti zjednodušila řízení výroby, obchodu, výzkumu a vývoje produktů a sjednotila organizační strukturu ve všech dceřiných společnostech. Optimalizace organizační struktury proběhla paralelně ve všech závodech společnosti ve Skotsku, Austrálii, USA i v České republice, kde si v případě závodu v Jilemnici k 31. srpnu 2017 vyžádala snížení stavu zaměstnanců o přibližně 4 %, což představovalo 40 lidí. Od loňského září pak běží procesy v rámci nové struktury, jejichž cílem je zefektivnit interní procesy.

Snažíte se ve vaší výrobě uplatňovat principy Průmyslu 4.0?

Ano, uplatňujeme. V nejbližších letech plánujeme další investice do výrobních technologií, zařízení a vývoje, a to především v oblasti automatizace. Ráda bych ještě dodala, že všechny naše výrobní procesy jsou efektivně řízeny a neustále zlepšovány. Společnost Devro je držitelem certifikátů pro kvalitu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, životní prostředí a potravinářskou bezpečnost. Dále máme zaveden systém BCM, což jsou plány kontinuity podnikání a krizového řízení, a také SMETA neboli etický audit.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...