1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

DELTECH, a.s.

Deltech 19Technologická špička na diaľniciach aj v tuneloch

Nosným zameraním akciovej spoločnosti DELTECH sú integrované bezpečnostné systémy v segmente kritickej infraštruktúry a dodávky komplexných elektrotechnológií pre diaľnice a tunely. DELTECH, a.s., zabezpečuje výkon servisných činností tunelov Branisko, Horelica, Šibenik a Považský Chlmec a čiastočne v tuneli Sitina. Nepretržitý servis s reakčným časom do dvoch hodín poskytuje z piatich prevádzok rozmiestnených po celom Slovensku – Liptovský Mikuláš, Bratislava, Zvolen, Prešov a Žilina.

Spoločnosť v minulom roku úspešne implementovala Integrovaný manažérsky systém, súčasťou ktorého je aj systém environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek normy ISO 14 001. A hoci vlani zaznamenala istý pokles tržieb, tento rok má DELTECH zámer dosiahnuť výnosy na úrovni roku 2017, teda okolo 29 miliónov eur. Tento rok sa chcú v spoločnosti sústrediť najmä na rozvoj priemyselnej a telekomunikačnej divízie. Ako zdôrazňuje generálny riaditeľ Ing. Pavel Vrbičan, „našou silnou stránkou je vytváranie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi, ktorí sa k nám vracajú s požiadavkami o úpravy, doplnenie či komplexné obnovy systémov.“

Spoločnosť DELTECH poskytuje komplexné dodávky elektrotechnológií vo viacerých segmentoch. Môžete ich priblížiť?

Naša spoločnosť ako dodávateľ elektrotechnológií (deliveries of electrotechnologies) pracuje primárne v oblasti dodávok elektrotechnológií v štyroch segmentoch. Je to predovšetkým kritická infraštruktúra (integrované bezpečnostné systémy), teda ochrana objektov osobitného významu, ďalej dopravná infraštruktúra (všetky elektrotechnológie na diaľniciach a tuneloch), priemysel (komplexné dodávky elektrotechnológií) a telekomunikácie (výstavba systémov pre mobilné siete, líniové stavby). Diverzifikácia na jednotlivé segmenty zabezpečuje dlhodobú stabilitu spoločnosti, čo vedie k spokojnosti zákazníkov aj zamestnancov. Okrem primárnych segmentov poskytujeme aj komplexné služby v dodávkach elektrotechnológií (silnoprúdu a slaboprúdu) pre administratívne, rezidenčné, komunálne, športové a iné objekty a areály. Naša činnosť zahŕňa návrh riešenia, prípravu realizácie, samotnú realizáciu vrátane celkov investičnej povahy a nepretržitý servis.

Kto patrí medzi vašich hlavných obchodných partnerov? Aký je váš podiel na trhu?

Každý zo segmentov má špecifických partnerov, ktorí sú rozdelení na generálnych dodávateľov, pre ktorých realizujeme naše výkony, alebo sú to koncoví zákazníci, medzi ktorých patria technologické, ale aj výrobné spoločnosti na slovenskom trhu. Významným zákazníkom je aj Slovenská republika s nadväznosťou na Certifikát priemyselnej bezpečnosti, ktorý vlastníme od jeho vzniku v roku 2003. Vzhľadom na odlišnosti jednotlivých segmentov je ťažké prezentovať podiel našej spoločnosti na trhu, ale patríme k najvýznamnejším hráčom na slovenskom trhu.

Kým v roku 2014 dosahovali vaše tržby takmer 5 miliónov eur, o rok neskôr to už bolo takmer 21 miliónov eur. Čo bolo zlomom, ktorý spoločnosť vystrelil do štvornásobného obratu?

Základnou podmienkou vzniku a následného fungovania firmy je schopnosť neustále reagovať na potreby trhu správnou a konkurenčnou ponukou. Naša firma prešla počas svojej histórie niekoľkými cyklami, presne ako konštatuje ekonomická teória, podľa ktorej možno pozorovať všetky fázy životného cyklu podniku, vrátane tej poslednej. Firma zažila rast aj krízy, ktoré vždy priniesli určité zmeny. Tie sa prejavovali v riadení, zamestnanosti, štartovaní nových projektov, ale aj v medziľudských vzťahoch. To, čo umožnilo firme prežiť a nedostať sa do piatej fázy, zániku, bola schopnosť neustále sa presadzovať aj v iných ako zaužívaných predmetoch podnikania. V živote ľudí, firiem a hlavne našej planéty sa dejú veci v určitých cykloch. Naše cykly možno posudzovať z rôznych pohľadov, no z obchodného pohľadu nám rezonuje číslo 7. Vždy po siedmich rokoch prichádza zlom, zmena, potreba vývoja. A tak tomu je aj v našej spoločnosti. V prvom cykle (od založenia firmy až do rokov 1998 – 1999) ustanovili vtedajší majitelia základný rozmer firmy – poskytovanie služieb v oblasti bezpečnostných systémov. Druhý cyklus v priebehu rokov 1999 – 2005 priniesol rozmach firmy pokiaľ ide o komplexnosť ponúkaných produktov a riešení v oblasti bezpečnosti a taktiež rozvoj do ďalších oblastí. V tomto období sme sa stali úspešnou firmou, ktorá bola schopná realizovať vlastnými kapacitami viacero náročných bezpečnostných inštalácií väčšieho rozsahu. A to niekoľko stavieb naraz!

Už v roku 2004 sme sa začali zoznamovať s diaľničnými projektmi. Transformáciou projektu z vtedy spriaznenej spoločnosti TELINK a neskôr aj príchodom kolegov z telekomunikačnej branže sme opatrne načali tému telekomunikačných projektov. V treťom cykle, v rokoch 2005 – 2012, sme zaznamenali snahy o medzinárodnú integráciu, ktorá nevyšla. Tradičné domáce trhy sa menili, práce ubúdalo, a tak sme boli opäť nútení obzerať sa po ďalších segmentoch. Rozvinuli sme priemyselné odvetvie. Začali sme ponúkať komplexné služby v oblasti takmer celého spektra elektroinštalácií. Pomohli skúsenosti ďalších nových kolegov a mohli sme rozvinúť naplno obchodné aktivity aj v oblasti silnoprúdu. Nateraz ostatný cyklus, ktorý sa začal niekedy v rokoch 2011 – 2012, môžeme charakterizovať ako cyklus, v ktorom sme vygradovali naše schopnosti do stavu, kedy môžeme smelo tvrdiť, že sme vybudovali úspešnú firmu, ktorá stojí na viacerých obchodných pilieroch, kde dominujú segmenty spomínané v úvode rozhovoru.

Ako ste prudký nárast spoločnosti ustáli personálne? Koľko pracovníkov zamestnávate a v akej štruktúre?

Počet pracovníkov sa menil podľa vývoja firmy. Aktuálne v spoločnosti pracuje 106 zamestnancov, ale boli aj krízové obdobia, kedy ich bolo len 31. Vzhľadom na vysokú špecializáciu našich pracovníkov máme snahu personál stabilizovať a motivovať nielen finančne, a tak je fluktuácia na veľmi nízkej úrovni. Najväčšou hodnotou našej spoločnosti sú jej ľudia, pretože nevlastníme žiadne patenty ani výrobné linky. Sme projektovo orientovaná firma, a preto je našou úlohou udržovať personálne otázky v optimálnej polohe s potenciálom zvládať výzvy trhu aj v oblasti odbornosti a rozsahu dodávaných riešení. Dlhodobo spolupracujeme s viacerými strednými školami v regióne, čo nám umožňuje permanentne dopĺňať personál, ktorý sa naďalej vzdeláva a profesionalizuje. Napriek tomu niekedy použijeme portál Profesia a iné kanály pre hľadanie a výber pracovníkov. Samozrejme, keď realizujeme rozsiahle práce v teréne, tak si najímame partnerov. Máme zavedených zmluvných partnerov, s ktorými pravidelne spolupracujeme.

S ktorými najväčšími problémami sa v podnikaní na Slovensku stretávate?

V každom zo segmentov, v ktorých pracujeme, sa stretáme so situáciami, kedy nemáme šancu uspieť cenou, pretože zákazník, ktorý môže byť generálny dodávateľ alebo aj koncový zákazník, tlačí len na cenu. A tak konkurencia často z nevedomosti všetkých detailov projektu niektorú časť projektu podcení a získa cenovú výhodu. Alebo si neuvedomuje skutočnosť, že predávať za náklady a spoliehať sa na prípadné dodatky k zmluve nie je cesta k dlhodobému úspešnému pôsobeniu na trhu. Následne takéto firmy majú problémy s kvalitou a termínmi realizácie, no zákazka je už pre nás stratená.

Ďalším problémom je, že investičná výstavba rozsiahlejších celkov sa realizuje prostredníctvom generálnych dodávok. V súťažiach vyhrá generálny dodávateľ a tu môžu nastať rôzne stavy. Buď vyhrá s cenami na úrovni pár percent nad nákladmi, a potom je to o hľadaní obete, ktorá je ochotná pracovať za náklady alebo aj za dumpingové ceny. Takto strácajú technologické firmy možnosť uchádzať sa o prácu, pretože práca za náklady nemá zmysel. V poslednom čase však registrujeme viacero generálnych dodávateľov, a sú medzi nimi aj stavebné spoločnosti, ktorí komunikujú s profesijnými firmami už počas prípravy ponúk a nenechávajú to na obdobie, kedy už majú podpísanú zmluvu o dielo a treba „niekoho lacného zohnať“. Keďže pôsobíme a dane platíme na Slovensku, myslíme si, že slovenský štát, vyššie územné celky a mestá by mali pre zadávanie zákaziek uprednostňovať kvalitné a odborné slovenské firmy.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...