1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

CHEMCOMEX, a.s.

Chemcomex 19Na Slovensku jsme získali zkušenosti, které chceme zúročit

Více než 25 let působí v jaderné energetice česká dodavatelsko-inženýrská společnost CHEMCOMEX, jejíž portfolio pokrývá vše od přípravy, projekčních a inženýrských služeb, realizačních prací, uvádění do provozu a servisu až po demontáže technologií. V roce 2008 rozšířila svoje aktivity o organizační složku na Slovensku, kde se jejích 150 zaměstnanců úspěšně podílí na významných projektech, jako je dostavba Jaderné elektrárny Mochovce.

Právě dostavba tamních dvou bloků byla primárním důvodem, proč společnost před více než 10 lety slovenskou organizační složku zakládala. Již předtím sice na Slovensku zakázky realizovala, ale jednalo se spíše o menší a střední dodávky pro elektrárny A1, V1 a V2 v Jaslovských Bohunicích s tím, že všechny práce byly zajištěny pracovníky mateřské společnosti v Česku. Vývoj změnil velký kontrakt s tuzemskou firmou Škoda JS na dodávku potrubních systémů pro primární část 3. a 4. bloku v Jaderné elektrárně Mochovce. „Realizace projektu vyžadovala nepřetržitou přítomnost většího počtu pracovníků na stavbě. Vedení podniku se proto rozhodlo založit na Slovensku organizační složku a velkou část prací zajišťovat novými pracovníky z lokality Mochovce. Byla to doba, kdy situace na trhu práce ještě umožňovala poměrně rychlý nábor nových kvalifikovaných zaměstnanců. Postupně pak jejich počet stoupal z prvních čtyř kolegů sídlících v Trnavě až na 150 zaměstnanců na začátku roku 2018,“ říká Vlastislav Staněk, výkonný ředitel a člen představenstva společnosti CHEMCOMEX.

Růst zakázek i kapacit

Na první velké zakázce projektovali, dodávali a montovali více než 50 kilometrů potrubí různých světlostí, dále stovky armatur, související ocelové konstrukce a potrubní uložení. „Vzhledem k růstu kapacit a zkušeností jsme se snažili postupně proniknout do dalších oblastí výstavby. Již v roce 2010 jsme získali zakázku na komplexní dodávku systému on-line měření chemických parametrů pro sekundární část jaderné elektrárny. Od roku 2012 zajišťujeme významnou část montáží potrubních systémů na sekundární části elektrárny, zejména ve strojovně,“ pokračuje výkonný ředitel společnosti, která investorovi, tedy Slovenským elektrárnám, nedávno předala významnou dodávku a montáž více než 13-tisíc kotvicích desek v jaderné části čtvrtého bloku.

Kromě toho se jejím pracovníkům povedlo realizovat i několik menších zakázek jak pro Slovenské elektrárny, tak pro jejich dodavatele. Kontinuální poptávka vyplývá z toho, že slovenské jaderné bloky jsou na rozdíl od těch českých ve všech fázích životního cyklu. „Naši pracovníci tak mají vzácnou příležitost podílet se na všech činnostech od výstavby přes provoz až po likvidaci technologií. V uplynulých čtyřech letech jsme například demontovali zařízení strojovny obou bloků jaderné elektrárny V1 v Jaslovských Bohunicích a prováděli i servisní práce na rekonstrukcích a inovacích dalších bloků,“ vysvětluje Vlastislav Staněk.

Jednalo se mimo jiné o rekonstrukci části venkovních rozvodů technické vody v elektrárně V2 v Jaslovských Bohunicích nebo o výměnu čtyř separátorů páry na prvním a druhém bloku Jaderné elektrárny Mochovce. „Získali jsme tak mnoho zkušeností a přes složitou situaci v oblasti jaderné energetiky v Evropské unii, věříme, že se nám je podaří v budoucnu zúročit,“ doplňuje výkonný ředitel společnosti CHEMCOMEX. Většina jejích pracovníků na Slovensku nadále sídlí v prostorách jaderné elektrárny v Mochovcích, což znamená, že s postupným dokončováním stavby pro ně budou vytvářet nové zázemí. Pro další rozvoj je velmi důležité i to, že se majitel společnosti rozhodl umístit všechny výrobní aktivity právě do slovenské organizační složky. Bude se snad měnit i strategické směřování firmy? „Zásadní změny v zaměření nás sice nečekají, ale i tak máme před sebou řadu změn a postupné stěhování do nových prostor. Co se výrobního a servisního programu týká, před takřka dvěma roky jsme se rozhodli být více aktivní mimo sféru jaderné energetiky a postupně se nám daří získávat projekty spojené s centrálními rozvody tepla, kogeneracemi a papírenským průmyslem,“ upřesňuje Vlastislav Staněk, podle kterého již dnes organizační složka Slovensko zajišťuje výrobu aparátů, technologických ocelových konstrukcí a prefabrikaci komponent pro zahraniční projekty společnosti CHEMCOMEX.

Slovenští pracovníci mimochodem vyráběli většinu technologického zařízení určeného pro solidifikaci radioaktivních ionexů a kalů v elektrárně Paks v Maďarsku a rovněž zajišťovali výrobu a prefabrikaci pro francouzský projekt Jules Horowitz Reactor v Cadarache, kde firma realizuje velkou subdodávku pro stínicí komory. Jen pro zajímavost, na českém trhu, kde je klíčovým zákazníkem Skupina ČEZ, se v posledních letech povedlo zajistit například dodávky informačního systému pro řízení chemických režimů v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín. Pro změnu mezi novinky ze segmentu služeb pak patří založení nové projekční a inženýrské kanceláře v Brně v prosinci loňského roku.

Adrenalin na trhu práce

Podobně jako český se i slovenský průmysl dlouhodobě potýká s problémem nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Může to potvrdit i společnost CHEMCOMEX, jejíž slovenská organizační složka sídlí v Trnavě. „V našem případě nejde jen o region Trnavy, ale určitě i o nitranský region a především lokalitu v Mochovcích, kde je situace na trhu práce opravdu velmi složitá. Většina standardních receptů bohužel selhává. Soutěžit o pracovní síly s nadnárodními firmami a lukrativními nabídkami práce v zahraničí je v podstatě nemožné. Sázíme tak na věrné jádro srdcařů, kteří jsou ve firmě už delší čas a váží si příležitostí, které jsme jim v minulosti dali,“ popisuje personální politiku výkonný ředitel.

Silný základ zaměstnaneckého týmu se samozřejmě snaží dál rozšiřovat. Nejvíce nadějí vkládají do výchovy mladých perspektivních spolupracovníků. „Nebudu ale předstírat, že jsme v tom vždy úspěšní. Jsme firmou, kde se noví kolegové brzy dostanou k zodpovědnosti, nadstandardním požadavkům na technické znalosti a vysokému pracovnímu nasazení. Ne každý nový kolega však o takové příležitosti usiluje a váží si jich. Jak potvrdí asi drtivá většina manažerů, současný stav na trhu práce je adrenalinový zážitek, který vyžaduje nemálo improvizace a individuálního přístupu k zaměstnancům i uchazečům,“ zdůrazňuje Vlastislav Staněk.

Navzdory složité situaci v personální oblasti se v nadcházejícím období chtějí na Slovensku věnovat novým zakázkám a postupně expandovat i do zahraničí. „Primárně nás čeká dokončení většiny našich zakázek realizovaných v rámci dostavby jaderné elektrárny v Mochovcích a posílení v aktivitách mimo Mochovce, což se již začíná dařit. Souběžně nás pak kromě hledání nových slovenských obchodních příležitostí čeká hlavně zřízení stálého pracoviště a výrobního zázemí v okolí Levic,“ dodává výkonný ředitel společnosti CHEMCOMEX, pro kterou je obchodně nejdůležitější získání nových kontraktů v zahraničí. Rozpracováno je několik příležitostí na Ukrajině, v Rusku, Švédsku, Německu a Velké Británii.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...