1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

CCS Akatech Kabel GmbH, organizačná zložka Slovensko

Tento rok plánujeme zvýšiť objem výroby o 18 %

Organizačnú zložku rakúskej firmy CCS Akatech Kabel GmbH čaká pri príležitosti 10. výročia jej založenia ďalšia markantná zmena: do materskej spoločnosti vstupuje významný investor, dánska spoločnosť GPV. Týmto spojením získajú firmy pozíciu najväčšieho výrobcu plošných spojov v Európe. Ako sa uvedená zmena premietne do výrobných aktivít slovenskej organizačnej zložky a aké sú možnosti, ale aj objektívne limity jej ďalšieho rastu? Na tieto a ďalšie otázky súvisiace s prevádzkou firmy nám v rozhovore odpovedal Dipl. Ing. Peter Korobov, vedúci organizačnej zložky CCS Akatech Kabel GmbH.

O pár mesiacov uplynie 10 rokov od založenia organizačnej zložky CCS Akatech Kabel GmbH na Slovensku. Ako hodnotíte dané obdobie?

Našu organizačnú zložku pôvodne s názvom Akatech Kabelkonfektionierung založila začiatkom roka 2009 rakúska spoločnosť Akatech Production und Handels GmbH. V tej dobe bola vlastnená štyrmi spoločníkmi, ktorí chceli rozšíriť svoje pôsobenie na trhu a kúpili konkurznú podstatu zanikajúcej spoločnosti Eltrona. Začínali sme s 98 zamestnancami, v súčasnosti sa blížime k číslu 350, takže uplynulú dekádu môžem hodnotiť len a len pozitívne – dynamický rast prispel k rozvoju zamestnanosti v Hlohovci ako aj k rozvoju samotnej spoločnosti.

Čo sa týka nášho zakladateľa, spoločnosti Akatech, tá za uvedených 10 rokov prešla viacerými štrukturálnymi zmenami. Pred 5 rokmi sa jeden z jej majiteľov rozhodol vystúpiť z biznisu, preto zostávajúci spoločníci hľadali nového strategického partnera, ktorý by im pomohol v ďalšom rozvoji. Našli skupinu CCS Group, ktorá sa v tej dobe zaoberala len výrobou plošných spojov elektronických súčiastok. Nadviazali spoluprácu, po určitej dobe CCS Group prevzala vedenie nad Akatechom, a následne došlo aj k premenovaniu našej organizačnej zložky na súčasný názov CCS Akatech Kabel GmbH.

Ďalšia štrukturálna zmena čaká našu materskú spoločnosť koncom tohto roka, kedy ju prevezme dánska spoločnosť GPV, ktorá sa zaoberá výrobou elektronických súčiastok. GPV je najväčšia dánska EMS spoločnosť, ktorú vlastní dánsky priemyselný konglomerát Schouw & Co. Ide o spoločnosť kótovanú na dánskej burze, ktorá má dôveru ako dlhodobý hlavný akcionár. Spojením CCS skupiny a GPV vznikne najväčšia EMS spoločnosť v Európe s príjmom okolo 350 miliónov eur a 3700 zamestnancami. Rozšíri sa aj portfólio našich zákazníkov, keďže terajšia skupina CCS Group podniká hlavne v nemecky hovoriacich krajinách – vo Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku, a výrobné závody má okrem Slovenska aj v Číne, Švajčiarsku, Rakúsku a na Srí Lanke. Spoločnosť GPV pôsobí v Dánsku, Mexiku a Thajsku. Spojením trhov sa staneme silnejším a zaujímavejším hráčom na trhu a zvýši sa aj vyjednávacia sila spoločnosti voči dodávateľom a odberateľom.

Uvedená štrukturálna zmena sa zrejme premietne aj do zvýšenia objemu výroby slovenskej organizačnej zložky.

Áno, plánujeme zvýšenie objemu výroby o 18 %. Dôvodom rastu však nie je len spomínaná štrukturálna zmena, ale aj presun výroby zo sesterských rakúskych závodov a tiež zvýšenie objednávok od súčasných zákazníkov. Tým, že náš pracovný trh a počet pracovných síl na Slovensku je dosť obmedzený z hľadiska kvantity, ale aj kvality, už skôr sme museli prijať rozhodnutie o diverzifikácii našich aktivít. Dlhšie obdobie spolupracujeme s dvomi firmami v Bulharsku a na Slovensku, ktoré pre nás zabezpečujú určitú časť výroby. Ďalší limit rastu je daný aj plochou, na ktorej sa dokážeme rozrastať. Toto obmedzenie však, na rozdiel od personálneho nedostatku, vieme prekonať jednoduchšie. Momentálne investujeme do rozširovania najmä administratívnej časti závodu a skladových plôch, celkovo sa tak rozrastú naše priestory o ďalších 1000 m2.

Čo sa týka rozširovania výrobnej plochy, táto otázka je zatiaľ v štádiu posudzovania. Ešte stále máme možnosť optimalizácie súčasných priestorov, vďaka ktorej by sme mohli do súčasnej výrobnej haly integrovať aj ďalšie technológie a zariadenia potrebné v súvislosti s nárastom objemu výroby. Momentálne investujeme hlavne do modernizácie strojového parku, staršie stroje nahrádzame novými. Budúci rok plánujeme preinvestovať zhruba pol milióna eur len v rámci obnovy strojového vybavenia spoločnosti – chystáme sa obstarať strihacie automaty od švajčiarskej spoločnosti Komax, ktoré sú jednotkou na trhu.

Aké sú odhady obratu a hospodárskeho výsledku podniku?

V roku 2017 sme boli v červených číslach, čo bolo, paradoxne, spôsobené enormným nárastom zákazníckych objednávok. Náš pracovný trh však na uvedený hospodársky boom a veľmi silný rast nedokázal dostatočne rýchlo zareagovať, a preto sme nedostatok slovenských pracovných síl museli nahrádzať pracovníkmi zo zahraničia. Pracovali u nás najmä ľudia z Rakúska, čo sa premietlo do razantného zvýšenia personálnych nákladov spoločnosti. Z uvedeného dôvodu sme nedosiahli taký výsledok ako sme si predstavovali. Momentálne je situácia o dosť lepšia. Máme dostatok zamestnancov, pracujeme na ďalšom rozvoji pracovného trhu, aby sme boli schopní prevziať všetky navýšené objednávky od našich zákazníkov, ako aj ďalšie objednávky od nových klientov, ktorých očakávame v súvislosti so štrukturálnymi zmenami v našej materskej spoločnosti.

Verím, že záujem ľudí pracovať pre našu organizačnú zložku, aj vďaka vysoko špecializovaným pozíciám, ktoré ponúkajú možnosť odborného a kariérneho rastu, bude naďalej pretrvávať. Pri kmeňových zamestnancoch je fluktuácia v našej firme pod 1 %. Aj preto možno konštatovať, že personálnu politiku máme dobre nastavenú a nie je predpoklad, že by sme opätovne spadli do problémov, ktoré sme mali v predchádzajúcom období.

Venujete sa výrobe káblových zväzkov na prevádzku elektrických systémov a výrobe elektromechanických, meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických a fotografických prístrojov a zariadení. Kto je hlavným odberateľom vašej produkcie?

V portfóliu máme zhruba 3500 hotových výrobkov, ktoré dodávame našim zákazníkom, z čoho asi 1500 produktov tvoria náhradné diely a 2000 produktov predstavuje sériovú výrobu. Všetky naše výrobky sú určené pre špeciálne stroje a zariadenia, ktoré pre svoj život potrebujú káblové zväzky. Ide hlavne o traktory, žeriavy, bagre, skrátka všetko to, čo sa hýbe na elektriku. Predpokladáme, že vstupom dánskej spoločnosti GPV dôjde k ďalšiemu rozširovaniu radu klientov aj objednávok z iných trhov. Možno v dôsledku uvedenej zmeny príde k istej reštrukturalizácii zákazníckeho portfólia, ale to je otázka, na ktorú poskytne odpoveď až samotný vývoj činností v budúcnosti.

V predmete podnikania máte uvedenú aj výrobu medicínskej techniky. O aké produkty ide?

Vyrábame ultrazvukové sondy pre klasické sono. Objem výroby v tejto oblasti sa pohybuje v rozsahu 50 až 80 kusov týždenne. Vyrábame rôzne sondy – 3D, 4D, 5D, keďže technika dnes ide veľmi dopredu, sme otvorení všetkým aktualizáciám požadovaným zo strany klienta. Máme rozvinutú aj spoluprácu na vývoji a programovaní softvéru pre tieto zariadenia. Vytvorili sme odborný tím pozostávajúci zo štyroch zamestnancov, z ktorých traja testujú softvér a jeden sa priamo podieľa na vývoji softvéru pre nové ultrazvukové sondy.

Čo sa týka ďalšej výskumnej a vývojárskej činnosti našej organizačnej zložky, v rámci činnosti pre firmu Akatech participujeme na vývoji nových produktov v odvetví elektroniky. Pri aktivitách pre materskú spoločnosť CCS Akatech sa na samotnej vývojárskej činnosti ako takej nepodieľame, ale riešime otázky optimalizácie procesu výroby pre našich zákazníkov. Navrhujeme im technologicky jednoduchšie, prípadne ľahšie zvládnuteľné riešenia, odporúčame vhodné materiály či alternatívne spôsoby spracovania, čo sa klientovi premieta do ekonomickej roviny a celkovej optimalizácie výroby.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk2020

Nenechajte si ujsť...