1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

ATTACK, s.r.o.

Attak 19Najmodernejšia tepelná technológia na trhu

Výrobca s najširším sortimentom tepelnej techniky na Slovensku. Tak by sa dala veľmi presne zadefinovať slovenská spoločnosť ATTACK, s.r.o., ktorej sídlo sa nachádza vo Vrútkach pri Martine. Toto tvrdenie je o to výstižnejšie, že ho podčiarkujú viac ako 30-ročné skúsenosti. S výrobou stacionárnych plynových kotlov sa totiž začalo ešte v roku 1996 a postupne sa produktové portfólio spoločnosti rozrastalo.

Dnes vyrába ATTACK, s.r.o., široký sortiment drevosplyňovacích kotlov, peletových kotlov, akumulačných zásobníkov aj zásobníkov TUV, nástenných kondenzačných a stacionárnych atmosférických plynových kotlov, ako aj elektrokotle. Ako palivové médium používa pre svoje výrobky zemný plyn alebo LPG-propan, pre užívateľov biomasy (drevo, pelety) sú zasa v ponuke liatinové kotly alebo oceľové drevosplyňujúce kotly (pyrolytické) používajúce kusové suché drevo, kotly na pelety, ktoré pracujú s vyššou účinnosťou a sú šetrnejšie k životnému prostrediu.

Pre zaujímavosť môžeme doplniť, že sa spoločnosť z Vrútok radí medzi stredne veľké firmy, rozprestiera sa na zhruba 5-tisíc m² zastavanej plochy a približne 1000 m² nezastrešenej plochy. Vlani vyrobila približne 20-tisíc kusov všetkých typov kotlov, a hoci do roku 2017 zaznamenávala rekordnú výrobu, minulý rok objem produkcie mierne klesol. Koncom septembra 2018 totiž vstúpil do platnosti ďalší stupeň požiadaviek vydaných Európskou úniou pod názvom Energy Related Products (ErP), ktoré obmedzujú výrobu tradičných plynových kotlov. Tomuto nariadeniu sa podľa Ivana Janáka, obchodného riaditeľa spoločnosti ATTACK, s.r.o., pre Slovensko, museli prispôsobiť aj oni. „V podstate sme tým prišli o širokú a na slovenskom trhu veľmi obľúbenú časť nášho sortimentu, keďže nariadenie sa vzťahuje na atmosférické plynové kotly, ktoré už nespĺňajú prísne novostanovené limity výstupných technických parametrov.“

Uvedené legislatívne zmeny spôsobia, že v podstate každá inštalácia, aj výmena tradičného kotla, bude realizovaná za nový kondenzačný kotol. Snahou Európskej únie je totiž znížiť mieru emisií vypúšťaných do ovzdušia a spotrebu neobnoviteľných prírodných zdrojov energie, akým je aj zemný plyn, bežne používaný na kúrenie v domácnostiach. Tento cieľ chce pritom dosiahnuť aj spoločnosť ATTACK, s.r.o., preto sa aktuálnym trendom v podobe vyššej ekologickosti postupne prispôsobuje. „Našou snahou je znížiť produkciu oxidov dusíka a zároveň zvýšiť účinnosť kotlov. Aj preto vyvíjame stále nové typy kotlov, ktoré by nám túto snahu pomohli naplniť,“ vysvetlil Ivan Janák. Veľkou výhodou je pri dosahovaní tohto cieľa aj vlastné výskumné a vývojové centrum, v ktorom tamojší pracovníci každoročne inovujú a pripravujú nové zariadenia tepelnej techniky.

Výskum a výroba zohrávajú dôležitú úlohu

Pri vývoji nových produktov kladie spoločnosť ATTACK, s.r.o., veľký dôraz na jednoduchosť obsluhy, moderný dizajn, environmentálnu znášanlivosť, minimálne rozmery a, samozrejme, priaznivú cenu. Všetky výrobky sú pritom navrhované a vyvíjané v súlade s príslušnými normami, špecifikáciami, právnymi a ostatnými predpismi. Výber komponentov do ich produktov takisto podlieha najprísnejším kritériám, použité môžu byť jedine spoľahlivé a dlhoročnou prevádzkou overené komponenty a materiály od renomovaných dodávateľov. Spoločnosť ATTACK, s.r.o., disponuje od roku 2003 napríklad certifikátom riadenia akosti ISO 9001, ktorý jej odsúhlasila a udelila prestížna londýnska audítorská firma Lloyd’s Register Quality Assurance. Tento certifikát kvality medzinárodnej smernice certifikuje činnosti vo výskume a vývoji, výrobe, dizajne a prevádzke plynových zariadení. Náročnosť požiadaviek kladených na spoločnosť dokazuje aj potreba obhajoby certifikátu od spoločnosti LRQA každé tri roky. Tento systém riadenia akosti naznačuje progresivitu a pozitívny prístup firmy ATTACK, s.r.o., k zákazníkovi, ktorému týmto dokazuje svoju kvalitu tradičnej, čisto slovenskej spoločnosti.

A nejde len o špičkový výskum a vývoj, ale aj o technologické zázemie, ktorým podnik disponuje. Návrhy a vylepšenia technikov a vývojárov totiž musia byť niekde zhmotnené a deje sa to práve vo výrobných halách závodu ATTACK, s.r.o. „Pracujeme s najnovšou a najmodernejšou technológiou na výrobu kotlov, ktorú tvoria zváracie robotizované pracoviská, laserové a vysekávacie deliace pracoviská, robotické pracovisko ohraňovania s bezobslužnou manipuláciou s materiálom s aktívnym odmeraním uhla a ďalšie, čo v mnohých oblastiach prevyšuje súčasný európsky štandard. Podstatne sa tým zvyšuje kvalita našich finálnych výrobkov,“ hovorí obchodný riaditeľ pre Slovensko Ivan Janák. Ako príklad uvádza laserové delenie materiálu. „Pre tento proces využívame najmodernejšie laserové deliace stroje TRUMPF, Bystronic. Jedná sa o deliace stroje vysokej kvality, ktoré pre svoju funkciu využívajú vysokovýkonný laserový lúč,“ vysvetlil. Výhodou laserového delenia materiálu je vysoká presnosť vypaľovaných dielov výrobkov. Neoceniteľným pomocníkom sú aj zváracie roboty. „Pre robotizované zváranie využívame zváracie pracoviská spoločnosti CLOOS. Výhody spočívajú vo vysokej kvalite vyrábaných telies a vysokej produktivite,“ doplnil obchodný riaditeľ spoločnosti ATTACK, s.r.o., ktorá má v hlavnej vykurovacej sezóne zhruba 100 zamestnancov. Ostatnú ľudskú prácu nahradili špičkovými strojmi, takže Priemysel 4.0 je všadeprítomný aj tu.

Sortiment, v ktorom si každý nájde to svoje

Bez zveličovania možno povedať, že spoločnosť ATTACK, s.r.o., má spokojných zákazníkov po celom svete, pretože svoje výrobky úspešne predáva do viac ako 46 krajín a ich počet neustále narastá. Až 70 % svojich výrobkov exportujú do krajín EÚ, Ruska, USA, Kanady či na Nový Zéland. „Najväčší záujem je v zahraničí o moderné drevosplyňujúce a peletizačné kotly, ktoré sú momentálne veľmi žiadané aj v Európe, na americkom kontinente, ale aj o stacionárne plynové kotly, ktoré nás spoľahlivo reprezentujú až na ďalekej Sibíri,“ pochválil sa obchodný riaditeľ spoločnosti ATTACK, s.r.o., ktorá vyrába najmä kotly pre domácnosti (90 %) a zvyšok je určený pre menšie až stredné firmy. K širokému sortimentu, kde si to svoje vyberie skutočne každý, ešte pridajme osobitný prístup ku každému zákazníkovi, ústretové rokovania a spoľahlivosť, a tak sa netreba čudovať, že stúpajúca dôvera sa pretavuje do rozširovania klientely na celom svete.

Budúci zákazníci sa o spoločnosti ATTACK, s.r.o., môžu dozvedieť viac aj na domácich a zahraničných výstavách tepelnej techniky, kde získala celú radu ocenení. Top produktom s tým najvyšším ocenením v podobe zlatej medaily za najlepší exponát sa na veľtrhu AQUATHERM PRAHA v roku 2016 stal inovatívny splyňovací kotol ATTACK 25 SLX Lambda Touch na tuhé palivá. Ekonomickú, ekologickú, komfortnú a bezpečnú prevádzku priniesol na trh vďaka modernej elektronike vybavenej riadením spaľovacieho procesu pomocou lambda sondy. Výkon kotla je 25 kW a je možné ho plynulo znížiť až o 50 %. Kotol spĺňa požiadavky účinnosti a emisií 5. triedy normy EN 303-5:2012 pri maximálnom aj minimálnom výkone. Na zabezpečenie vysokej účinnosti je kotol vybavený lambda sondou, na základe ktorej je riadený proces tvorby drevoplynu a jeho precízneho spálenia.

Pri vývoji kotla sa kládol veľký dôraz na čo najdlhšiu dobu horenia, minimálne prikladacie intervaly a jednoduché rozkurovanie. Dlhú dobu horenia zabezpečuje 200-litrová nakladacia komora, čo pri plnom výkone predstavuje dobu horenia až 7 hodín. V kombinácii kotla s akumulačnou nádržou tak v jesenných a jarných mesiacoch stačí drevo naložiť len jedenkrát za niekoľko dní, v zimných mesiacoch maximálne jeden alebo dvakrát. Dĺžka komory je 680 mm, čo zákazníkovi umožňuje spaľovať aj neštandardne delené palivo, prípadne drevný odpad v malých množstvách primiešaním do bežného paliva. Jedinečnosť kotla ATTACK 25 SLX Lambda Touch uzavrime faktom, že nízke emisie oxidu uhoľnatého, ktoré sú takmer šesťkrát nižšie ako vyžaduje 5. trieda normy EN 303-5:2012, sú zabezpečené vďaka vylepšenému tvaru spaľovacej komory osadenej žiarobetónom. Netreba preto hlbšie dumať nad tým, prečo tento produkt zaujal v roku 2016 aj na jednom z najväčších medzinárodných veľtrhov vykurovacej techniky v Európe – MCE v Miláne, kde bol vyhodnotený ako „product of excellence“.

Na záver dodajme, že v duchu atribútov jednoduchosť obsluhy, moderný dizajn, environmentálna znášanlivosť, minimálne rozmery a priaznivá cena sa budú niesť aj tohtoročné novinky, ktoré predstaví spoločnosť ATTACK, s.r.o., už čoskoro na viacerých domácich a svetových výstavách. „Bude to napríklad drevo-splyňovací kotol s výkonom 100 kW, nový oceľový kotol na tuhé palivo aj inovovaný zásobník na ohrev teplej vody,“ prezradil na záver obchodný riaditeľ pre Slovensko Ivan Janák.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...