1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

ANDRITZ Slovakia, s.r.o.

Andritz 19Špičkové technológie a zariadenia pre celý svet

Pokiaľ ste majiteľom domáceho miláčika, ktorý si rád pochutí na granulách, s veľkou pravdepodobnosťou boli vyrobené na zariadení pod značkou ANDRITZ. Podobne je tomu aj v prípade spracovania olivového oleja, vína, smotany či mlieka, na ktoré sú potrebné lisovacie zariadenia či odstredivky, teda technológie, ktoré sú jednou z mnohých, ktoré ponúka spoločnosť ANDRITZ.

Dva z výrobných závodov skupiny, ktorej hlavné sídlo je v rakúskom Grazi, sa nachádzajú aj na Slovensku, konkrétne v Humennom a Spišskej Novej Vsi. ANDRITZ Group má globálne viac ako 29-tisíc zamestnancov v 280 spoločnostiach vo viac ako 40 krajinách sveta a jej predaje sa v roku 2017 aj vlani pohybovali vo výške okolo 5,6 miliardy eur.

Všeobecne sa dá povedať, že celá skupina je jedným zo svetových dodávateľov zariadení a služieb pre vodné elektrárne, papierenský priemysel a výrobu celulózy, kovoobrábací a oceliarsky priemysel. Na východe Slovenska sa nachádza multidivizionálna výrobná spoločnosť ANDRITZ Slovakia s.r.o., ktorá pôsobí nadnárodne nielen dodávkami výrobkov hlavne v krajinách Európskej únie, Južnej a Severnej Ameriky a Ázie, ale aj nákupom materiálov pre svoju výrobu (najmä z krajín Európskej únie). „Závody v Humennom a Spišskej Novej Vsi sú veľmi úzko prepojené. Ich špecifická pozícia vyplýva z toho, že sa zaoberajú výrobou zariadení a častí zariadení pre použitie v oblasti kŕmnych technológií, výroby biopalív, strojov používaných v papierenskom priemysle, zariadení pre hydroelektrárne aj zariadení a technologických celkov určených pre odvodňovanie a sušenie suspenzií z kalov,“ povedal na adresu multidivizionality spoločnosti ANDRITZ Slovakia, s.r.o., jej generálny riaditeľ Ing. František Harčár. Takéto postavenie majú už len dva ďalšie závody z celej skupiny, a to v Rakúsku a Číne.

Významné míľniky spoločnosti

Čo sa týka samotnej histórie pôsobenia spoločnosti na Slovensku, tá siaha do roku 2004 kedy firma ANDRITZ odkúpila divíziu NETZSCH Filtrationstechnik GmbH, a tým získala podiel vo výrobnom závode v Spišskej Novej Vsi. Firma sa premenovala na ANDRITZ-JOCHMAN, s.r.o., a stala sa európskym výrobným centrom filtračných lisov pre divíziu Technológie separácie s produkciou viac ako 100 filtračných lisov ročne. V roku 2005 vznikla firma CHEMES MACHINERY, ktorá bola založená materskou spoločnosťou CHEMES v Humennom. Na konci toho istého roka došlo k odpredaju väčšinového podielu spoločnosti ANDRITZ Denmark, ktorá o rok neskôr získala aj zvyšok podielu a stala sa významnou pobočkou divízie kŕmnych technológií a výroby biopalív.

Po roku 2009 došlo k viacerým zmenám názvu podniku až na finálny ANDRITZ Slovakia, s.r.o., ktorý bol zapísaný v obchodnom registri 6. apríla 2013. V ten istý deň došlo k zlúčeniu so sesterskou spoločnosťou ANDRITZ, s.r.o., v Spišskej Novej Vsi. V oboch prevádzkach v súčasnosti pracuje okolo 430 ľudí. Generálny riaditeľ predpokladá, že toto číslo bude ešte so zvyšovaním produkcie narastať. „Ročne vyrobíme 700 až 800 hotových zariadení, ktoré dodávame priamo konečným zákazníkom po celom svete. V roku 2017 sme dosiahli predaj vyše 50 miliónov eur, za minulý rok očakávame mierne zvýšenie,“ doplnil František Harčár.

Divízie koncernu ANDRITZ

Treba dodať, že ako multidivizionálna spoločnosť je ANDRITZ Slovakia, s.r.o., výrobným podnikom pre všetky divízie koncernu ANDRITZ. Primárne sa však zameriava na Feed & Biofuel, Separation, Hydro a Pulp & Paper. Prvá spomínaná oblasť sa orientuje na technológie a služby v oblasti výroby biopalív a krmív pre všetky druhy zvierat, ale aj krmivá v rámci akva priemyslu.. Jedná sa kompletný servis vrátane inžinierstva, inštalácie, uvedenia do prevádzky, ako aj dodávky prípadných náhradných dielov.

Divízia Hydro je globálnym dodávateľom elektromechanických systémov a služieb pre vodné elektrárne a je jedným z lídrov na svetovom trhu pre výrobu elektrickej energie. ANDRITZ Hydro ponúka kompletné portfólio výrobkov, t.j. turbíny, generátory a ďalšie súčasti všetkých typov a rozmerov nielen pre malé vodné elektrárne, ale aj pre veľké hydroelektrárne s výkonom viac ako 800 MW na jednu turbínu. Významnú pozíciu má ANDRITZ Hydro v rastúcom trhu údržby, opráv a obnovy existujúcich hydroelektrární. Súčasťou výroby a predaja v tejto divízii sú napríklad čerpadlá (na prepravu vody, zavlažovanie a iné využitie) a turbogenerátory pre tepelné elektrárne.

Čo sa týka divízie Pulp & Paper, tá je celosvetovým lídrom v dodávkach strojov, technických riešení a služieb na výrobu a spracovanie všetkých typov celulózy a papiera. Jej služby zahŕňajú modernizáciu, obnovu a údržbu, ale aj dodávky náhradných dielov do výrobných liniek na výrobu a spracovanie celulózy a papiera. Súčasťou tejto divízie sú takisto spoločnosti vyrábajúce technológie na spracovanie biomasy a plynu, či spoločnosti zaoberajúce sa recykláciou.

Divízia Separation je zasa odborníkom na separáciu s veľmi širokým technologickým portfóliom, ktoré zahŕňa odstredivky, filtre, sušičky, systémy na tepelné spracovanie aj triedičky. Pod toto oddelenie takisto spadajú dopravné zariadenia slúžiace na spracovanie odpadových vôd vo verejnom a priemyselnom sektore, v baníctve, aj pri ťažbe nerastných surovín, v chemickom a potravinárskom priemysle. Sektor služieb sa zameriava na modernizáciu podnikov, dodávku náhradných dielov a optimalizáciu procesov.

Pre úplnosť ešte spomeňme divíziu Metals, popredného dodávateľa technológií tvárnenia kovov a kompletných liniek na výrobu a ďalšie spracovanie valcovaním za studena z uhlíkovej a nehrdzavejúcej ocele a pásov z neželezných kovov. Firmy tejto divízie dodávajú kompletné systémy na kľúč pre priemysel na spracovanie ocele, medi a hliníku, a tiež zváracie systémy. K hlavným zákazníkom patria výrobcovia automobilov a ich dodávatelia, aj spoločnosti zaoberajúce sa výrobou potrieb pre domácnosti, obalovej techniky, elektroniky a energií.

Personálna politika zostáva výzvou

Predaj vlastných výrobkov, služieb a tovaru v spoločnosti ANDRITZ Slovakia, s.r.o., sa uskutočňuje v takmer 100-% miere na zahraničných trhoch. Doma nezostáva ani necelé percento jej produktov. Výroba a následná produkcia zariadení a častí zariadení pre oblasti kŕmnych technológií a biopalív, pre papierenský priemysel a hydroelektrárne či zariadení a technologických celkov určených pre odvodňovanie a sušenie suspenzií z kalov sa uskutočňuje pre zákazníkov po celom svete. „Dodávame pre Južnú aj Severnú Ameriku, Čínu aj Austráliu. Z hľadiska teritoriálneho rozdelenia tržieb z predaja výrobkov a služieb našej spoločnosti exportujeme najviac do Nemecka, Dánska a Francúzska,“ vysvetlil František Harčár, generálny riaditeľ multidivizionálnej spoločnosti ANDRITZ Group, ktorá si v tomto smere vyberá svoju daň. Na východe Slovenska sa tak musia tomuto statusu prispôsobiť.

A hoci kedysi nebola v tomto regióne núdza o zamestnancov, podniky z okolia Humenného a Spišskej Novej Vsi už takisto pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Náročné požiadavky nie je jednoduché splniť a popri výrobných pozíciách (zvárač, vŕtač, lakovač, montážnik, obsluha CNC strojov) by ANDRITZ Slovakia potreboval rozšíriť aj rady inžinierov a konštruktérov. „Miera nezamestnanosti sa v tomto regióne pohybuje okolo 7 %. Ak si odrátame dlhodobo nezamestnateľných ľudí, dostaneme nejaké 3 %, čo sa dá porovnať so situáciou na západe Slovenska,“ myslí si František Harčár. Aj preto bude pre spoločnosť ANDRITZ Slovakia v tomto roku výzvou najmä personálna politika. Tá sa však nebude týkať len náboru nových pracovníkov vo výrobnej a administratívnej sfére, ale aj sociálnej zodpovednosti v regióne, kde spoločnosť pôsobí, a zvyšovania atraktívnosti ANDRITZ Slovakia pre prípadných budúcich, ale aj terajších zamestnancov. „Nebojíme sa toho, lebo len výzvy nás posúvajú vpred,“ hovorí odhodlane František Harčár.

Isté je, že spoločnosť ANDRITZ Slovakia má pri zvyšovaní atraktívnosti veľmi dobre našliapnuté. Už teraz totiž ponúka svojim pracovníkom mimo vynikajúceho pracovného prostredia a možnosti rozvoja profesných kompetencií aj veľmi dobré mzdové ohodnotenie a benefity v podobe starostlivosti o deti zamestnancov pri príležitosti MDD a Mikuláša, rôzne wellness poukazy či balíčky, alebo športové podujatia. Kontinuálne vzdelávanie svojich zamestnancov zabezpečuje spoločnosť prostredníctvom externých školení a kurzov. Veľkým plusom je aj to, že ANDRITZ Slovakia dáva šancu absolventom vysokých a stredných škôl s technickým zameraním.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...