1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

AGEL SK, a.s.

Agel 20Ideme cestou špecializácie a modernizácie

Rok 2020 bol v zdravotníckom sektore asi najnáročnejší v histórii Slovenska, nepredvídateľný svojím vývojom, dôsledkami, enormnou záťažou na krízový manažment, personálne kapacity, odbornosť, na nepredpokladané investície v súvislosti s pandémiou koronavírusu. V skupine AGEL priniesol rok 2020 aj viaceré zásadné zmeny či rozvojové projekty. Hlavné témy, ktoré rezonovali uplynulý rok, priblížil predseda predstavenstva skupiny AGEL a AGEL SK Ing. Michal Pišoja, MPH.

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Čo sa skrýva za vaším úspechom?

AGEL v Českej a Slovenskej republike manažuje spolu 27 nemocníc a 13 500 zamestnancov. Portfólio zahŕňa najmä stredné a menšie nemocnice komunitného typu. Časť z nich je vysoko špecializovaná, ako kardio centrá, onkologické centrá, máme vlastné laboratóriá, školy. Na Slovensku máme 13 nemocníc okresného typu, najväčšia je Nemocnica AGEL Košice-Šaca, ktorá v ankete INEKO za rok 2020 obhájila titul Nemocnica roka v kategórii všeobecných nemocníc. Ideme cestou vysokej špecializácie, sledovania a uspokojovania potrieb pacientov podľa regiónov, a to ruka v ruke s modernizáciou a inováciou. Máme výhľadovú stratégiu na obdobie 10 a viac rokov rozpracovanú do krátkodobých stratégií. Našou výhodou je možnosť koordinovaného postupu v rámci skupiny. Zdravotníci tiež oceňujú, že v súkromnej sfére sú rozhodnutia jasné, zrozumiteľné a promptné.

Rok 2020 bol v celom rezorte zdravotníctva úplne neštandardný. Ako by ste ho zhodnotili?

Kvôli pandémii koronavírusu sa úplne zmenili priority a organizácia chodu zdravotníckych zariadení. Základom bolo zachovať chod nemocníc, reprofilizovať lôžka a poskytovať zdravotnú starostlivosť pre bežných pacientov aj pre pacientov s koronavírusom. AGEL to aj vďaka koordinovanému postupu vývoja epidémie zvládol, hoci viaceré nemocnice museli prijať dočasné organizačné opatrenia. Pozitívom je, že po celý čas bez akýchkoľvek problémov fungoval lineárny urýchľovač v onkocentre v Komárne, viaceré nemocnice si vedeli vypomôcť s prístrojovým vybavením. Úplnou novinkou bolo zriadenie COVID triáží, mobilných odberových miest a pomoc Ozbrojených síl SR. Počet hospitalizácií v zdravotníckych zariadeniach AGEL na Slovensku dosiahol približne 67-tisíc, počet vyšetrených pacientov v ambulanciách sa pohybuje okolo 2,5 milióna.

Modernizácia prístrojového vybavenia vám pomáha udržať sa na špičke v oblasti diagnostiky. Aktuálne pripravujete inštaláciu nových rádiodiagnostických zariadení. Môžete túto investíciu priblížiť?

Ide o jeden z najväčších rozvojových projektov skupiny AGEL pre rok 2021. Špičkové rádiodiagnostické prístroje za viac ako 7,4 milióna eur budú nainštalované v 11 zdravotníckych zariadeniach v ČR a na Slovensku. Vymenené budú nielen staršie zariadenia, ale novými prístrojmi magnetickej rezonancie budú vybavené aj nemocnice v regiónoch, kde táto vyšetrovacia metóda doposiaľ chýbala. To skvalitní diagnostické možnosti lekárov v nemocniciach, aj ostatným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. V slovenskej časti skupiny AGEL bude prvý prístroj magnetickej rezonancie nainštalovaný v AGEL Clinic v Bratislave. Nasledovať bude Nemocnica AGEL Košice-Šaca, Nemocnice AGEL Levoča, Zvolen a Komárno. Zároveň sa bude realizovať výmena všetkých CT prístrojov v našich zdravotníckych zariadeniach, RTG prístrojov a tiež mamografov.

Aktuálne realizujete výstavbu viacerých urgentných príjmov. Ako stavebný proces ovplyvnila pandémia?

Výstavba nových urgentných príjmov pokračuje v piatich nemocniciach AGEL – v Košiciach-Šaci, Levoči, Leviciach, Komárne a vo Zvolene. Najďalej je výstavba levočského urgentu. Hoci prvá vlna pandémie práce sčasti spomalila, ideme podľa harmonogramu, máme za sebou preberacie konanie, realizuje sa príprava pre montáž zdravotnej techniky a dopĺňajú sa bezpečnostné prvky. Nový urgent by mal byť definitívne dokončený v máji 2021. Je hodný tretieho tisícročia po stránke stavebnej, technologickej, aj zdravotníckej. V lete by mala byť ukončená aj výstavba nového urgentného príjmu vo Zvolene. Hoci stavba bola kvôli pandémii dočasne pozastavená, od júna 2020 práce naplno pokračujú. Aj tento projekt sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z eurofondov a pacientom prinesie výrazný posun v komplexnosti a kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Pandémia preverila pružnosť nemocníc, aké opatrenia ste v jej súvislosti prijali?

Výrazne sme posilnili naše testovacie kapacity na odberných miestach v nemocniciach aj v laboratóriách AGELLAB vo Zvolene, kde sme zakúpili nový automatický izolátor. Vďaka nemu sme prešli od manuálnej izolácie, ktorá je časovo a personálne náročná, k automatickej izolácii nukleových kyselín vo vzorkách. Dennú kapacitu testovania sme navýšili na 500 a následne až na 900 PCR vzoriek. V roku 2020 sme otestovali takmer 30-tisíc samoplatcov, ďalších takmer 40-tisíc testov sme realizovali pre indikovaných pacientov. Na konci roka sme realizovali aj nákup novej technológie na vyšetrenie novou metódou zo slín.

Mnohé nemocnice sa boria s nedostatkom odborného personálu. Ako ste sa dokázali vysporiadať s týmto problémom?

Sieť AGEL na Slovensku aktuálne tvorí takmer 4800 zamestnancov, z toho je 700 lekárov a 1650 sestier. Zdravotníckemu personálu umožňujeme realizovať sa. V našej sieti 27 nemocníc v SR a ČR im ponúkame možnosť školiť sa a absolvovať stáže. Problému v oblasti ľudských zdrojov v zdravotníctve neprispievajú dve veci – uzatvorenie slovenského trhu pre lekárov z tretích krajín a diskusia o tom, či má alebo nemá byť praktická sestra. Potrebujeme prilákať ľudí zo škôl a púšťať ich do systému. Štatistika hovorí, že máme viac ako 12-tisíc sestier starších ako 50 rokov. Priemerný vek je 47 rokov, zo systému ročne odchádza 800 sestier a prichádza 300. S týmto fenoménom sa budeme boriť dlhodobo. Jednoznačným liekom je len stabilizácia a prilákanie študentov.

Pandémia v roku 2020 hlboko poznačila aj činnosť NADÁCIE AGEL. Na aké projekty ste sa zamerali?

Pozastavili sme veľké projekty ako Beh zdravia v Levoči, zbierku šatstva v našich zdravotníckych zariadeniach, osobné návštevy rodín detí s hendikepom. Po celý čas sme však prijímali žiadosti o príspevok a priebežne ich schvaľovali. Rozmýšľali sme, ako pomáhať aj v čase pandémie a tak prišla myšlienka distribuovať ochranné rúška a dezinfekčné gély pre pacientov, seniorov v sociálnych zariadeniach a pre deti v centrách pre deti a rodiny. Na Deň detí sme obdarovali deti športovým náčiním a knižkami a počas letných prázdnin sme spolufinancovali detské pobytové tábory. Koncom augusta sme zorganizovali Letné športové hry pre viac ako 90 detí z centier pre deti a rodiny vo Valčianskej doline. Na konci roka naši zamestnanci v rámci projektu Čarovné Vianoce s NADÁCIOU AGEL pripravili darčeky pre deti z centier pre deti a rodiny a seniorov na oddeleniach dlhodobo chorých. Najviac asi v tejto sfére chýbal osobný kontakt s obdarovanými.

Od 1. januára ste prevzali vedenie celej skupiny AGEL, v ktorej pôsobíte od roku 2014. Je fungovanie zdravotníckych zariadení v Česku a na Slovensku porovnateľné?

Manažovanie skupiny sa vždy dialo spoločne pre obe krajiny v základných pilieroch, rozvojových projektoch a spoločnej agende, hoci sú isté špecifiká. AGEL na Slovensku začínal neskôr, prostredie v Česku je predvídateľnejšie, stabilnejšie a má viac rámcov. Či už je to úhradová vyhláška, ktorá musí byť prijatá v zákonom stanovenom čase a jasne definuje úhradu zdravotnej starostlivosti pre nasledujúci rok. Sú v tom zahrnuté aj priority ministerstva, v ktorých je jasne naznačené, čo ide do úzadia a naopak, čo sa posilňuje. Mzdové automaty a nároky sú jasne definované. Má to veľký vplyv aj na schopnosť manažovať zdravotnícke zariadenia. Na Slovensku je veľký potenciál a myslíme si, že správna cesta je apelovať na zodpovedné inštitúcie, aby predvídateľnosť rástla. Ale diskusia by sa nemala obmedzovať len na dofinancovanie sektora či na rast mzdových nákladov. Treba sa venovať skutočným systémovým opatreniam. Aktuálne sa dá veľa vecí odôvodniť koronakrízou. Je ale jedno, či tu pandémia je alebo nie je, systémové opatrenia musia byť vystavané aj s premyslením všetkých dôsledkov pre ďalšie fungovanie sektora.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk 2022

Nenechajte si ujsť...