1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

AGEL SK, a.s.

Agel 20Preinvestuje milióny eur na modernizáciu svojich nemocníc

Na Slovensku pôsobí už viac ako 10 rokov akciová spoločnosť AGEL, ktorá je najväčším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Len u nás patrí do jej aktuálneho portfólia 10 nemocníc, špecializovaná klinika, odborné laboratóriá, lekárne, distribučné spoločnosti, pracovná zdravotná služba a ďalšie zariadenia.

Spoločnosť zamestnáva na Slovensku takmer 4500 ľudí a ročne poskytuje zdravotnú starostlivosť stovkám tisícom pacientov. Uplynulé roky sa v skupine AGEL niesli v znamení dôležitých rozhodnutí, stabilizácie postavenia zdravotníckych zariadení, nových investícií a celkového rozvoja regionálnych nemocníc s ohľadom na to najdôležitejšie – pacienta.

Priority v najbližšom období

Zdravotnícke zariadenia patriace do siete AGEL sú rozmiestnené po celom Slovensku. Okrem Nemocnice Košice-Šaca, ktorá sa v roku 2018 stala víťazom inštitútu INEKO o najlepšiu všeobecnú nemocnicu, majú skôr regionálny charakter. Aby však mohli byť konkurencieschopné a mali dôveru pacienta, AGEL sa rozhodol ísť cestou rozvoja, cielených investícií a budovania centier excelentnosti. Znamená to, že každá z regionálnych nemocníc by mala mať oblasť, v ktorej bude alebo už v danom regióne dominuje a robí ju výnimočnou. „Komárno je so svojím Komplexným onkologickým centrom už dnes absolútnou špičkou v liečení onkologických ochorení pomocou najmodernejšieho lineárneho urýchľovača, ktorý je veľmi účinný a pritom šetrný k pacientovi. Jeho zakúpením sme preskočili štyri generácie obdobných prístrojov,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ AGEL SK Michal Pišoja.

Len za jediný rok svojej činnosti prístroj prekonal všetky očakávania. „Nemocnici sa podarilo okamžite nabehnúť na maximálny výkon, s malým tímom vynikajúcich odborníkov odliečili takmer 900 pacientov a zrealizovali zhruba 17 600 ožiarov. Stalo sa tak vďaka vynikajúcemu manažmentu pacientov, precíznej príprave a skvelej komunikácii všetkých zainteresovaných,“ doplnil Michal Pišoja. Komárňanské centrum má dnes prestížne meno dokonca v celej strednej Európe. Rovnako skvelé postavenie má aj nemocnica v Levoči, a to vďaka svojmu neurologickému oddeleniu. „Nemocnica bola ocenená európskou organizáciou pre liečbu cievnych mozgových príhod a oddelenie získalo zlatý, platinový a diamantový štatút ESO Angels Awards za jednotlivé kvartály roku 2018, čím sa levočská neurológia zaradila na najvyššiu úroveň,“ pochválil sa generálny riaditeľ.

Ďalšie rozvojové projekty v nemocniciach podľa neho prinesú vzostup kvality služieb a úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Nemocnica v Zlatých Moravciach mala pritom nad sebou ešte donedávna otáznik samotnej existencie. „V spolupráci s mestom sme urobili všetko pre jej zachovanie a zmysluplnú revitalizáciu. Výsledkom sú nové ambulancie a nové oddelenie dlhodobo chorých, ktoré v regióne chýbalo. Našou ambíciou je rozšíriť ho do budúcna až na 50 lôžok,“ prezradil predseda predstavenstva stratégiu nemocnice v najbližších rokoch. Kežmarská nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra zasa disponuje najmodernejším laboratórnym vybavením, ktoré do príchodu spoločnosti AGEL nemala a tieto služby realizovala externe. Za krátky čas sa už podarilo zrekonštruovať celú poliklinickú časť, nový je aj IT systém a tento rok čaká nemocnicu komplexná rekonštrukcia operačných sál.

Nemocnica vo Zvolene sa môže pochváliť systematickým zdokonaľovaním svojho prístrojového vybavenia. vzrastajúcim záujmom budúcich mamičiek. Keďže chcú rodiť práve tu, nemocnica sa zamerala aj na zdokonalenie svojho prístrojového vybavenia. „Vybudujeme tu pracovisko jednodňovej chirurgie a na troch oddeleniach už môžu pacienti využívať online objednávanie k svojmu lekárovi,“ ozrejmil Michal Pišoja. Vysunuté pracovisko v Krupine má od jesene 2018 vynovenú röntgenológiu. Jej súčasťou je moderný prístroj s priamou digitalizáciou, ktorý sníma pacienta priamo na lôžku, teda bez nutnosti jeho prekladania na stôl. Pre pacientov bolo rozšírené aj oddelenie dlhodobo chorých. Nemocnicu Krompachy čaká v tomto roku rozsiahla rekonštrukcia gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. „Za posledné tri roky sme z vlastných zdrojov investovali do rozvoja našej siete, prevažne v regiónoch po celom Slovensku, vyše 33 miliónov eur. Nejdeme ľahkou cestou a nerobíme regionálne rozdiely, snažíme sa zmysluplne investovať do každej našej nemocnice,“ zhrnul generálny riaditeľ.

Úspešní v získavaní eurofondov

Nemocnice patriace do siete AGEL sú úspešné aj v čerpaní fondov z Európskej únie. Aktuálne je rozbehnutých 7 samostatných projektov v siedmich nemocniciach v rámci celého Slovenska. Ide o Jedná sa o nemocnice v Košiciach-Šaci, Kežmarku, Levoči, Krompachoch, Zvolene, Leviciach a Komárne. Celková hodnota projektov predstavuje takmer 50 miliónov eur. V troch z nich (Levoča, Zvolen a Levice) sa začalo s výstavbou nových objektov urgentných príjmov vrátane nového prístrojového vybavenia už vlani na jeseň. Cieľom projektov je po ich dokončení zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti tak, aby bola hodná tretieho tisícročia.

Najväčším poberateľom financií na projekty spolufinancované z fondov IROP EÚ je už spomenutá Nemocnica Komárno, kde sa začala náročná výstavba urgentného príjmu spolu s modernizáciou vybavenia za 9,2 milióna eur. Aby bolo možné prepojiť tri samostatné budovy, ešte na sklonku roka v nemocnici zlikvidovali starú budovu skladu. Takmer 8,1 milióna eur prispeje EÚ na projekt výstavby a modernizácie vybavenia v Košiciach-Šaci. Po 7,1 milióna eur získali na výstavbu a vybavenie moderného urgentného príjmu Levice a Zvolen, kde je súčasťou projektu aj vybudovanie nového diagnostického zázemia vrátane najmodernejších RTG, USG prístrojov a CT pracoviska. „Úspešné v žiadostiach boli aj naše menšie nemocnice. V Krompachoch sa za 3,7 milióna eur modernizuje gynekologicko-pôrodnícke oddelenie vrátane nového RTG a CT prístroja. V Kežmarku zatepľujeme budovu kvôli zníženiu energetickej náročnosti a vyše 3 milióny eur investujeme do moderných prístrojov a informačno-komunikačných technológií nemocnice,“ objasnil Michal Pišoja.

Takmer 5 miliónov eur sa podarilo vybojovať Nemocnici Levoča, kde sa ako v prvej začalo s budovaním nového urgentného príjmu ešte v októbri 2018. Každá z uvedených nemocníc na svoj rozvojový projekt prispela 10-% finančnou účasťou, Kežmarok ako nezisková organizácia 5 %. „Spoločnosť AGEL SK má ambíciu využiť maximum z eurofondov, a to najmä do regiónov, kde pacientom poskytujú zdravotnú starostlivosť v menších nemocniciach. Tým, že sa v približne rovnakom čase zhruba dvoch rokov v 7 nemocniciach realizujú významné stavebné zmeny, pribudne nové prístrojové vybavenie, zmení sa logistika a manažment pacienta, verím, že sa tak výrazným spôsobom zmení kvalita našich služieb aj na regionálnej úrovni. Pre nás je najpodstatnejšie, aby pacient, ktorý je pre nás na prvom mieste, pocítil na vlastnej koži zásadné zmeny k lepšiemu, keď naše zdravotnícke zariadenia navštívi,“ uzavrel predseda predstavenstva a generálny riaditeľ AGEL SK Michal Pišoja.

Nový urgent vo Zvolene

V areáli zvolenskej nemocnice prebieha už štvrtý mesiac výstavba úplne nového komplexu urgentného príjmu, ktorý by mal byť hotový v lete 2021. „Mottom a naším dlhodobým cieľom je vybudovanie modernej nemocnice s kvalitnou zdravotnou starostlivosťou a empatickým prístupom ku všetkým potrebám našich klientov. Takisto by sme chceli zlepšiť dobu hospitalizácie, obložnosť akútnych lôžok aj celkovú finančnú situáciu nemocnice,“ uviedol riaditeľ Nemocnice Zvolen Ján Belanský.

Zvolenská nemocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť s vyše 120-tisíc obyvateľmi. „Spoločnosť AGEL SK si veľmi dobre uvedomuje, že bez investícií do rozvoja nemocnice, bez inovácií, nemôžeme od pacienta chcieť, aby sme boli jeho prvou voľbou v regióne,“ objasnil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ AGEL SK Michal Pišoja. Celá stavba je rozdelená na tri objekty – centralizovaný urgentný príjem, budovu Oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny a operačné sály (septická, aseptická, super aseptická). Súčasťou projektu bude v jeho druhej fáze aj dodávka zdravotníckej techniky a budovanie a modernizácia informačno-komunikačnej technológie, vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetom a nákupom softvérového vybavenia.

Pracovisko urgentného príjmu tak bude mať po novom jednotku úrazovej starostlivosti so zákrokovou sálou a sádrovňou. V ambulantnej časti bude vytvorený priestor pre odborné ambulancie (interná, všeobecná chirurgická, úrazová chirurgická a neurologická) aj pre expektačné lôžka. Vo vstupnej hale bude čakáreň, priestor pre prepravu pacientov na urgentnú časť a recepcia. Pacienti budú ošetrovaní podľa závažnosti ich zdravotného stavu. Oddelenie urgentného príjmu s diagnostickým komplexom má byť efektívnejšie aj z časového hľadiska, nakoľko sa eliminujú straty spôsobené presunom pacienta na ambulancie pri oddeleniach. Súčasťou novovybudovaného urgentu bude aj diagnostický komplex zobrazovacích metód vybavený špičkovou diagnostickou technikou.

Priemysel Dnes/Průmysl Dnes

PREDPLAŤTE SI

220x660 SK 2023

Nenechajte si ujsť...