1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Zvyšovanie emisných poplatkov môže byť pre bioplynové stanice likvidačné

biogas stationBratislava – Aktuálny návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia zvýši do roku 2030 poplatky bioplynových staníc oproti súčasnému stavu približne päťnásobne. V utorok na to upozornila Slovenská bioplynová asociácia (SBA), ktorá preto požaduje citlivejšie posúdenie situácie a výrazne nižší rast základných sadzieb.

V opačnom prípade podľa asociácie príde k ohrozeniu fungovania celého sektora bioplynových staníc. "Vzhľadom na aktuálnu kritickú situáciu v oblasti cien energonosičov je akékoľvek dodatočné zvyšovanie nákladov energetického sektora bez komplexnejšieho posúdenia dosahov nekonštruktívne až likvidačné. Zároveň prispieva k ďalšiemu ohrozeniu nielen energetických prevádzok, ale aj celého priemyselného sektora Slovenska," priblížil predseda SBA Vladimír Šošovička. SBA zdôraznila, že bioplynové stanice sú vhodným decentralizačným energetickým zdrojom, prispievajú k zníženiu závislosti od fosílnych palív, zlepšujú lokálnu ekonomiku a zvyšujú zamestnanosť a udržiavanie krajiny.

Kvalitne naprojektovaná, správne umiestnená a zodpovedne prevádzkovaná bioplynová stanica nepredstavuje podľa asociácie žiadne riziko pre životné prostredie ani pre obyvateľov v jej blízkosti. Návrh novely zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR schválila vláda koncom mája a Národná rada (NR) SR ho v polovici júna posunula do druhého čítania. Podľa predkladacej správy sú v súčasnosti poplatky za znečistenie ovzdušia neprimerane nízke a nezohľadňujú doterajšiu infláciu. Nové základné poplatky majú reflektovať negatívne vplyvy vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia. Majú tiež motivovať znečisťovateľov ovzdušia k ďalšiemu znižovaniu emisií.

27.07.2022 TASR

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk 2022

Nenechajte si ujsť...