1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Z Mochoviec do Jaslovských Bohuníc previezli vyhorené jadrové palivo

nuklearna elektrarenJaslovské Bohunice - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., (JAVYS) v noci na 20. augusta za prísnych bezpečnostných opatrení prepravila z druhého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach vyhorené jadrové palivo (VJP)

do medziskladu vyhoreného jadrového paliva JAVYS v Jaslovských Bohuniciach.

Preprava 144 palivových článkov uložených v špeciálnych kontajneroch sa so sprievodom ozbrojených zložiek uskutočnila železničnou cestou. "Transport VJP podlieha prísnej kontrole a musí spĺňať podmienky platných povolení na manipuláciu a prepravu vyhoreného jadrového paliva vydaných Úradom jadrového dozoru SR. Inšpektori tohto úradu a ďalších dozorných orgánov vykonávali nad prepravou priamy dozor," informovala hovorkyňa spoločnosti Miriam Žiaková.

Transport a skladovanie vyhoreného jadrového paliva, ako uviedla hovorkyňa, je jednou z činností, ktoré spoločnosť JAVYS vykonáva. Je držiteľom potrebných povolení dozorných orgánov, disponuje odborným personálom a prostriedkami potrebnými na výkon tejto činnosti, ktorú realizuje s maximálnym ohľadom na životné prostredie a pri zachovaní vysokého štandardu jadrovej bezpečnosti.

JAVYS zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR.

"Spoločnosť pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia," dodala Žiaková.

28.08.2019 TASR

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk2020

Nenechajte si ujsť...