1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Výzvou pre Slovensko je vybudovanie hlbinného úložiska rádioaktívnych odpadov

nuclear logoBratislava - Slovenská republika má vytvorený dobrý základ pre bezpečné a zodpovedné nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom (VJP) a rádioaktívnymi odpadmi (RAO), ako aj pre vyraďovanie jadrových zariadení. Je ale treba vykonať významný objem prác pri príprave hlbinného úložiska.

Po ukončení februárového posudzovania vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi to skonštatovali zahraniční experti misie Artemis organizovanej Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE). Vo štvrtok o tom informoval zástupca riaditeľa Národného jadrového fondu pre techniku Miroslav Kövér.

"V rámci programu misie sa uskutočnila technická obhliadka v objektoch a zariadeniach spoločnosti JAVYS v Jaslovských Bohuniciach umožňujúca naživo sledovať stav vyraďovania jadrovej elektrárne V1 a proces nakladania s rádioaktívnym odpadom (RAO) na spracovateľských technológiách," uviedol Kövér. Experti skonštatovali, že súčasná infraštruktúra pre manažment RAO z vyraďovania jadrových zariadení má vysoký štandard.

Koordináciu pri príprave, organizovaní a zabezpečení misie zabezpečil Národný jadrový fond (NJF). Hodnotenie vnútroštátnej politiky, legislatívneho a organizačného rámca, stratégie, konceptov a plánov zrealizovali experti pôsobiaci v oblasti nakladania s VJP a RAO, dozoru nad jadrovou bezpečnosťou, prevádzkovania a výstavby úložísk zo Spojeného kráľovstva, Švédska, Švajčiarska, Nemecka, Litvy a Juhoafrickej republiky.

Výsledky misie sú zhrnuté v správe, ktorá bude po redakčnej kontrole zverejnená na webovej stránke MAAE. Na základe pozorovaní experti sformulovali odporúčania pre zlepšenie progresu a manažmentu v oblasti infraštruktúry, zabezpečovania ľudských zdrojov, ale najmä v oblasti prípravy hlbinného úložiska pre vysokoaktívne RAO adresované predovšetkým vláde SR, dozorným orgánom, Národnému jadrovému fondu i spoločnosti JAVYS.

09.03.2023 TASR

PREDPLAŤTE SI

220x600 SKA

Nenechajte si ujsť...