1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Výrobcovia elektriny na zariadeniach s výkonom nad 10 kW sa musia registrovať

solar panels2Trenčín - Všetci podnikatelia alebo domácnosti, ktorí vyrábajú elektrinu z obnoviteľného zdroja energie v solárnom zariadení (fotovoltické panely) s celkovým inštalovaným výkonom nad 10 kilowattov (kW), sú povinní registrovať sa na colnom úrade. Informovala o tom hovorkyňa Colného úradu v Trenčíne Renáta Peťovská.

"Trenčín a priľahlý región má aj vďaka intenzite a dĺžke slnečného svitu vhodné podmienky na využívanie solárnej energie. Využívanie energie slnečného žiarenia nie je ovplyvnené súčasnou energetickou krízou, je dlhodobo dostupné s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie. Netreba však zabúdať na zákonom stanovené pravidlá. Povinnosť registrácie vyplýva zo zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu," uviedla hovorkyňa.

Elektrina vyrobená z fotovoltického zariadenia je elektrinou vyrobenou z obnoviteľného zdroja. Ak takéto zariadenie má celkový inštalovaný výkon do 10 kW (vrátane), tak elektrina v ňom vyrobená je oslobodená od spotrebnej dane z elektriny.

"Ak je však celkový výkon fotovoltického zariadenia vyšší ako 10 kW, tak výrobca takejto energie sa stáva elektroenergetickým podnikom a je povinný zaregistrovať sa u správcu dane, ktorým je miestne príslušná pobočka colného úradu. Pre trenčiansky región sú to pobočky v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Prievidzi, Bánovciach nad Bebravou a Ilave," zdôraznila Peťovská.

Colný úrad Trenčín evidoval v minulom roku 169 platiteľov spotrebnej dane z elektriny, ktorí zaplatili spotrebnú daň z elektriny vo výške 630.000 eur.

24.03.2023 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...