1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

V Sobranciach by mohla vzniknúť fotovoltická elektráreň

Solar panels1Sobrance – Fotovoltická elektráreň s viac ako 35.000 fotovoltickými panelmi by mohla vzniknúť v Sobranciach. Zámer investora, bratislavskej s. r. o. Enery Slovakia, aktuálne podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) na sobraneckom okresnom úrade. Vyplýva to z informácií zverejnených na enviroportáli.

"Predmetom činnosti je ekologická produkcia elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov priamou premenou slnečnej energie. Navrhovaná technológia zabezpečí zmenu jednosmerného prúdu na striedavý prúd a ďalšie elektrické zložky. Vyprodukovaná elektrická energia bude dodávaná do verejnej distribučnej siete," uvádza zámer. Fotovoltická elektráreň s 35.370 fotovoltickými panelmi s výkonom 650 wattov sa má rozprestierať na východnom okraji katastrálneho územia Sobraniec na ploche s výmerou 23 hektárov.

V pláne je zoradiť panely po približne 30 do 1179 radov. Inštalovaný výkon vybudovaného fotovoltického systému má predstavovať 22,99 megawattov, predpokladaný maximálny výkon vyprodukovanej energie je približne 18 megawatthodín ročne. Kľúčovým dôvodom, prečo si investor na svoj zámer vybral lokalitu Sobraniec, majú byť rozmery, poloha, tvar a orientácia parciel, a tiež dostatočný počet slnečných dní.

Investor tiež poukazuje na to, že navrhovaná činnosť zhodnotí potenciál daného územia bez významného vplyvu na životné prostredie, ako i na súlad svojho zámeru so strategickým cieľom energetickej politiky Slovenska dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Investor je pripravený začať s výstavbou fotovoltickej elektrárne hneď po získaní potrebných povolení, náklady na projekt chce bližšie špecifikovať v ďalších stupňoch povoľovania.

29.07.2022 TASR

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk 2022

Nenechajte si ujsť...