1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Slovensko plánuje zvýšiť podiel OZE do roku 2030 na 19,2 %

solarne panelyBratislava – Slovensko by malo do roku 2030 zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie zo súčasných približne 12 % na 19,2 %. Vyplýva to z návrhu národného energetického a klimatického plánu (NECP) z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

Rezort hospodárstva sa po niekoľkých mesiacoch pripomienkovaní pôvodného návrhu priklonil k nižšiemu podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE), keď v hre bolo aj zvýšenie na 20 %.

"Na základe pripomienok zaslaných v medzirezortnom pripomienkovom konaní bol zvolený cieľ 19,2 %, pretože päť subjektov priamo podporilo referenčný cieľ a ani jeden subjekt sa nevyjadril v prospech alternatívy 20 %," uviedol rezort v schválenom materiáli. Zvýšenie nákladov na prípadné zvýšenie podielu OZE na 20 % do roku 2030 vyčíslili odborníci na 700 miliónov eur.

Hlavnými kvantifikovanými cieľmi NECP v rámci SR do roku 2030 je zníženie emisií skleníkových plynov pre sektory mimo obchodovania s emisiami o 20 %, keď bol tento podiel zvýšený z pôvodne deklarovanej úrovne 12 %. V doprave by sa mal zvýšiť podiel využitia obnoviteľných zdrojov energie na 14 %. Spracované opatrenia na dosiahnutie národného príspevku SR v oblasti energetickej efektívnosti ukazujú hodnoty o 2,2 % nižšie, ako je európsky cieľ 32,5 %. Kľúčovými na dosiahnutie cieľov budú podľa NECP sektory priemyslu a budov.

V sektore výroby elektriny z OZE bol na rok 2030 stanovený cieľ 27,3 %, čo je na podľa MH na hranici technických možností elektrizačnej sústavy SR. "Jedna z alternatív zvýšenia celkového podielu OZE v roku 2030 z 19,2 % na 20 % je v oblasti výroby tepla. To by však znamenalo vyššie využitie biomasy vrátane výroby bioplynu a biometánu, tepelných čerpadiel, solárnych panelov a geotermálnej energie v centrálnom zásobovaní teplom," uviedlo MH.

Proti vyššiemu využitiu OZE v sektore tepla pôsobí podľa rezortu vysoká úroveň plošnej plynofikácie, pri ktorej má prístup k zemnému plynu viac ako 90 % obyvateľov. "Prechod na biomasu zo zemného plynu v rodinných domoch je preto problematický z hľadiska kvality ovzdušia, čo by mohlo ohroziť dodržanie legislatívy EÚ. Jedným z riešení je aj implementácia biometánu a vodíka do existujúcej plynárenskej infraštruktúry," uviedlo MH v materiáli.

Návrh integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 - 2030 je vypracovaný na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Členské štáty EÚ návrhy zaslali do konca minulého roka a po posúdení vydala Európska komisia (EK) odporúčania na ich zmenu. Opravené NECP musia štáty predložiť EK do konca tohto roka.

18.12.2019 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...