1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Slovensko eviduje zníženie spotreby plynu o viac ako 24 %

gas fire 3Bratislava - Údaje prevádzkovateľa slovenskej distribučnej siete SPP-distribúcia, zohľadňujúce reálnu spotrebu odberateľmi plynu na Slovensku, poukazujú na výrazné zníženie spotreby v porovnaní s päťročným priemerom za mesiace august a september.

"Za tieto mesiace tak evidujeme reálne zníženie spotreby o viac ako 24 %," informoval tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) s tým, že SR zaslala údaje o reálnej spotrebe evidované plynárenským dispečingom aj Európskej komisii (EK).

Slovensko takto preukázalo plnenie nariadenia Európskej rady o koordinovaných opatreniach na zníženie dopytu po plyne. V ňom je stanovený dobrovoľný cieľ zníženia spotreby plynu pre členské štáty na úrovni 15 % v porovnaní s ich priemernou spotrebou plynu v období od 1. augusta do 31. marca počas piatich po sebe nasledujúcich rokoch 2017 až 2022.

"Zároveň upozorňujeme, že zvýšenie spotreby plynu vykazované podľa Eurostatu počas mesiacov august a september v porovnaní s päťročným priemerom za tieto mesiace je spôsobené skutočnosťou, že sa v dátach zohľadňujú aj dáta o zmene zásob plynu na území členského štátu od prevádzkovateľov podzemných zásobníkov zemného plynu, pričom počas daných dvoch mesiacov dochádzalo k intenzívnemu vtláčaniu zemného plynu do zásobníkov na území SR," priblížil rezort hospodárstva.

Vtláčaním plynu do zásobníkov si Slovensko splnilo svoje povinnosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady. Nariadenie sa týkalo uskladňovania plynu, v ktorom sa od členských štátov vyžaduje vtláčanie plynu do zásobníkov a ich využívanie na minimálnej možnej úrovni. "Zároveň sa tak Slovenská republika aj prostredníctvom štátnej spoločnosti SPP zodpovedne pripravila na zimnú sezónu 2022/2023," dodalo MH SR.

03.11.2022 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...