1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

SEPS testovala výpadok elektriny v reálnych podmienkach na medzinárodnej úrovni

SEPS logoBratislava - Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR zrealizovala v piatok (14. 6.) prvú skúšku štartu z tmy v spolupráci so zahraničným partnerom.

Obnovu sústavy po masívnom výpadku elektriny podaním napätia zo susednej prenosovej sústavy testovala spolu s poľským prevádzkovateľom prenosovej sústavy Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

"Skúška štartu z tmy zrealizovaná v spolupráci s poľskými kolegami bola prvou s medzinárodnou spoluprácou. Skúšky obnovy sústavy však SEPS vykonáva pravidelne od roku 2014. Pri každej jednej sa preukázalo jej opodstatnenie, pretože priniesla dôležité informácie, ktoré by sa nedali získať za stolom," uviedol Martin Magáth, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

Na slovenskej strane išlo o simuláciu obnovy dodávky elektriny po jej prerušení vo východoslovenskom regióne. Na teste sa zúčastnili MH Teplárenský holding - závod Košice a Východoslovenská distribučná (VSD) spolu s odberateľmi z distribučnej sústavy. Recipročne je v blízkej budúcnosti plánovaná aj skúška obnovy na poľskej strane, pri ktorej bude s podporou slovenského prevádzkovateľa prenosovej sústavy SEPS rozbehnutý generátor tepelnej elektrárne Połaniec.

Pri masívnom výpadku elektriny sa celá elektrizačná sústava alebo jej významná časť dostáva do stavu bez napätia. V elektrárňach môže dôjsť k úplnému zastaveniu výroby elektriny, čo spôsobí obmedzenie dodávky elektriny. Takzvané systémové elektrárne, ako napríklad jadrové elektrárne, nie sú schopné samostatného opätovného rozbehu, a teda sú závislé od podania napätia z iného zdroja. Dodáva ho externý zdroj napätia, ktorý zabezpečí rozbeh rôznych elektrických pohonov a iných technologických zariadení. Tie sú nevyhnutné na rozbeh generátora a jeho opätovné uvedenie do prevádzky, čím sa rozbehne výroba elektriny na potreby sústavy.

Podanie napätia sa v tomto prípade uskutočnilo z poľskej rozvodne Krosno, zásobovanie elektrinou a nábeh vybraných spotrebičov prebehli úspešne a v plnom plánovanom rozsahu. Spoločnosť VSD v rámci skúšky pripojila približne 14.000 odberných miest a MH Teplárenský holding pripojil pohony a rôzne spotrebiče vlastnej spotreby dôležité pre nábeh svojho najväčšieho generátora.

01.07.2024 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...