1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Odpojenie od ruského plynu urýchlia aj investície do geotermálnej energie

geothermal plantBratislava - Odpojenie od ruského plynu môžu urýchliť aj investície do geotermálnej energie. Uviedla to Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

Nielen počas energetickej krízy umocnenej konfliktom na Ukrajine podľa asociácie platí, že najúčinnejšou cestou za znižovaním závislosti od plynu a ostatných fosílnych palív je intenzívnejší rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Slovensko ich potenciál zatiaľ zďaleka nevyužíva naplno, čo platí aj pri geotermálnej energii. Bohatstvo dostupné priamo "pod nohami" môže výrazne prispieť k uhlíkovo neutrálnej a sebestačnej budúcnosti.

Z hľadiska potenciálu využívania geotermálnej energie patrí podľa SAPI Slovensko k najperspektívnejším krajinám v Európe. Predurčujú ho k tomu najmä nadpriemerné prírodné podmienky – vysoký teplotný gradient (prirodzené stúpanie teploty s hĺbkou), ako aj výskyt vodonosných štruktúr (kolektorov) v záujmových hĺbkach.

Z energie nachádzajúcej sa niekoľko kilometrov pod zemským povrchom možno efektívne a udržateľne vyrábať elektrickú energiu a teplo. "Prednosťou takto produkovanej energie je aj to, že ide o stabilný zdroj, na ktorého cenu nevplýva cena surovín či situácia za hranicami. Navyše, ide o ekologický spôsob produkcie, s ktorým sa na rozdiel od fosílnych palív nespája vznik emisií," povedal Ján Karaba, riaditeľ SAPI.

Geotermálna energia sa dá podľa asociácie využiť na výrobu zelenej elektriny, má obrovský potenciál aj nahradiť plyn pri výrobe tepla pre systémy centrálneho zásobovania teplom (CZT).

"Z celkového odhadovaného potenciálu vyše 5500 tepelných megawattov využívame na Slovensku iba nepatrný zlomok. Pritom zapojenie čo len desatiny kapacity našich geotermálnych zdrojov by pri štandardnej produkcii, zohľadnení efektivity a ročnej prevádzky stačilo na výrobu približne 1,2 milióna megawatthodiny (MWh) tepla. Pre porovnanie, ročná dodávka do systému CZT v Bratislave je približne 880.000 MWh. Hovoríme teda o zásobovaní desiatok tisíc domácností," vysvetľuje Michal Mašek, projektový manažér spoločnosti PW Energy, realizujúcej na Slovensku projekty prvých geotermálnych elektrární pri Žiari nad Hronom a Prešove.

Teplo produkované vďaka geotermálnej energii by mohlo podľa Mašeka ušetriť desiatky miliónov kubických metrov zemného plynu, ktorý sa teraz musí dovážať z Ruska.

Kým viaceré krajiny cielene financujú rozvoj geotermálnych projektov, prípadne rôznymi spôsobmi podporujú súkromné investície v tejto oblasti, Slovensko je podľa SAPI v tomto smere pozadu.

"Aktuálne nastavenie pravidiel čerpania európskych dotácií, tak ako ho vykladá Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), komplikuje a svojím spôsobom de facto zabraňuje získať finančnú spoluúčasť na projekty zahŕňajúce výrobu zelenej energie z geotermálnych zdrojov. Slovensko by malo rýchlo zapracovať na odstránení bariér, ktoré spomaľujú rozvoj a utlmujú potenciál využitia geotermálnej energie, ktorý je na Slovensku značný," dodal Karaba.

07.04.2022 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...