1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Mesto Partizánske chce zabezpečiť časť tepla z geotermálnej energie

geothermal plantPartizánske - Časť výroby tepla pre odberateľov chce mesto Partizánske zabezpečiť z geotermálnej energie. Možnosti výroby tepla z tohto zdroja bude hľadať prostredníctvom projektu, ktorý pripravuje so Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ).

Spoluúčasť na projekte pod názvom Hydrogeotermálne zhodnotenie zdrojov geotermálnej energie pre nízkoteplotnú podporu obnoviteľného a udržateľného zásobovania teplom mesta Partizánske odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (22. 4.).

Projektový zámer zahŕňa vytvorenie ideového návrhu technológie na efektívne využitie tepelného potenciálu geotermálneho vrtu. Zaoberá sa aj sezónnym priebehom potreby tepla z geotermálneho zdroja a jeho maximálnou sezónnou výťažnosťou z hľadiska tepelného potenciálu. V rámci návrhu technológie rieši i spôsob pripojenia na existujúci systém centrálneho zásobovania teplom.

"Mesto Partizánske sa snaží byť veľmi proaktívne a snaží sa byť prvou samosprávou na Slovensku, ktorá získa zdroje na prípravu nízkotepelného bezuhlíkového tepelného hospodárstva," uviedol primátor Jozef Božik.

Tým, že centrálne zdroje tepla sú podľa neho v rukách mesta a do budúcna je tlak na čo najmenšie využívanie fosílnych palív, ide samospráva do projektu v spolupráci so ŠGÚDŠ, v rámci ktorého budú riešiť existujúce geotermálne vrty na území mesta. "Zároveň chceme zistiť, či výťažnosť a teplota vrtov, ktoré musia ísť ešte do väčšej hĺbky, budú postačovať na to, aby geotermálna energia bola zdrojom pre teplo," priblížil.

Radnica má záujem potenciálne využiť i ďalšie obnoviteľné zdroje energie, ako sú fotovoltika či tepelné čerpadlá, ktoré by chcela postupne napájať. "Záujmom mesta, ktorý podporuje aj štát a Európska únia, je, aby sme spojili dva vykurované okruhy, ktoré máme na Šípku a Luhoch a v Centre - Baťovanoch. Na Šípku je vykurovanie postavené na biomase a drevnej štiepke, na Luhoch a v Centre - Baťovanoch predovšetkým na plyne," ozrejmil Božik s tým, že mesto chce tieto dva systémy prepojiť tak, aby vedelo využívať to, čo je pre občanov výhodnejšie, energeticky menej náročné.

"Chceme tak urobiť tepelné hospodárstvo, ktoré už dnes beží štandardne v krajinách západnej Európy a niektoré prvky využívajú v Českej republike," skonštatoval primátor. Práve modely z Českej republiky chcú využiť v Partizánskom.

Projektový zámer bude súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v ktorej bude žiadateľom ŠGÚDŠ a mesto Partizánske partnerom. Výzva, ku ktorej bude možné podať túto žiadosť, by mala vyjsť v apríli 2024. Rozpočet odhadli partneri na 700.000 eur.

06.05.2024 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...