1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

JAVYS transportoval tretí z 12 parogenerátorov jadrovej elektrárne

Nuclear Energy PlantJaslovské Bohunice – V jadrovej elektrárni V1 v Jaslovských Bohuniciach sa v utorok uskutočnila preprava tretieho parogenerátora.

Zariadenie bolo vybrané z primárneho okruhu elektrárne a následne transportované do objektu bývalej strojovne, kde bude zriadené špeciálne pracovisko na jeho fragmentáciu. „Parogenerátor bude porezaný na kúsky, ktoré budú následne uložené do kontajnerov. Tie budú skladované až dovtedy, kým ich bude možné uvoľniť do životného prostredia, alebo sa uložia na úložisko rádioaktívnych odpadov,“ informovala o tom predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR Marta Žiaková.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., (JAVYS) začala s realizáciou transportov parogenerátorov v marci tohto roka. Z celkového počtu 12 parogenerátorov sa podarilo zrealizovať transport troch z nich. Všetky parogenerátory by mali byť podľa slov člena predstavenstva a riaditeľa divízie vyraďovania V1 a PMU Tomáša Kleina pretransportované do konca júla tohto roka, ich následná fragmentácia by mala byť ukončená do konca roka 2022. „Zatiaľ pokračujeme v súlade s plánom. Objavili sa drobné nedostatky, no v takom prípade sa činnosť zastaví a preplánuje tak, aby ju bolo správne možné dokončiť,“ poznamenala Žiaková.

Transportu parogenerátorov predchádzalo množstvo odborných prípravných prác, ktoré riadili desiatky odborníkov. Samotný transport trvá jeden až dva dni, počas ktorých prejde 145 ton vážiaci parogenerátor dlhý 11,8 metra s vnútorným priemerom 3210 milimetrov niekoľko stoviek metrov. Na samotnom transporte sa podieľalo 20 ľudí. „Máme špeciálne diaľkovo ovládané vozidlo z Rakúska, ktoré je určené na prepravu takýchto nadrozmerných a ťažkých komponentov,“ povedal Klein.

Parogenerátor je zariadenie, ktoré vedie vodu z reaktora, kde sa ohrieva, do teplovýmenných rúrok, ktoré ohrievajú vodu v sekundárnom okruhu. Tam sa generuje para, ktorá poháňa turbínu. „Jeho vonkajšia časť nie je kontaminovaná, môže byť vyradená do životného prostredia. Kontaminované časti sa budú spracovávať fragmentovaním na špeciálnom pracovisku, ktoré bude vybavené diaľkovo riadenou fragmentačnou linkou. Bude tam, samozrejme, obsluha, no tá nebude bezprostredne v kontakte s parogenerátorom,“ povedal Klein.

Projekt, ktorý komplexne rieši problematiku demontáže a nakladania s komponentmi primárneho okruhu, je zazmluvnený na výšku 117 miliónov eur. Náklady na komplexnú činnosť prípravy a transportu parogenerátorov odhadol Klein na sumu štyroch až siedmich miliónov eur. Demontáž samotných reaktorov plánuje JAVYS ukončiť do roku 2022, termín konečného vyradenia V1 je stanovený na koniec roka 2025.

Programy vyraďovania vznikli v súvislosti s rokovaniami o pristúpení Slovenska, Bulharska a Litvy do Európskej únie, v rámci ktorých sa krajiny zaviazali ukončiť prevádzku a následne vyradiť jadrové reaktory sovietskeho typu. Programy vyraďovania dostávajú od začiatku procesu značnú finančnú podporu z Európskej únie, ktorej cieľom je zmiernenie finančnej záťaže.

JAVYS zabezpečuje činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR.

12.04.2019 TASR

PREDPLAŤTE SI

banner 220x660

Nenechajte si ujsť...