1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Emisie skleníkových plynov v priemysle a energetike vlani klesli o 8,7 %

declineBrusel - Emisie skleníkových plynov generované priemyslom a energetickými spoločnosťami v EÚ sa v roku 2019 výrazne znížili. Uviedla to v utorok Európska komisia (EK).

Podľa správy EK emisie skleníkových plynov od všetkých prevádzkovateľov, na ktorých sa vzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS), klesli v roku 2019 o 8,7 percenta v porovnaní s úrovňami v roku 2018.

V rámci EU ETS sa od všetkých prevádzkovateľov vyžadovalo, aby do 31. marca 2020 nahlásili svoje overené emisie za rok 2019 a aby do 30. apríla 2020 odovzdali dostatočné množstvo povoleniek na pokrytie týchto emisií.

Všetky údaje - vzťahujú sa na obdobie pred zdravotnou krízou spojenou s COVID-19 - sú verejne dostupné na webovej stránke Európskej únie týkajúcej sa transakcií s emisiami.

Komisia skonštatovala, že prechod z uhlia a lignitu na obnoviteľné energie a plyn je zodpovedný za zníženie emisií v sektore energetiky o 15 %, zatiaľ čo emisie vyprodukované priemyslom klesli o 2 %.

Na druhej strane, odvetvie letectva v roku 2019 spôsobilo zvýšenie skleníkových emisií o 1 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Výkonný podpredseda EK pre európsku ekologickú dohodu Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol, že systém EÚ pre obchodovanie s emisiami je dôležitým nástrojom na obmedzenie emisií a stimulovanie ich ďalšieho znižovania prostredníctvom stanovovania ceny za uhlík.

"Oceňujem úsilie vynaložené na dodržanie stanoveného termínu aj napriek zložitým okolnostiam a som povzbudený znížením emisií, ku ktorému došlo minulý rok. Keďže chceme v nasledujúcich rokoch revidovať systém EÚ pre obchodovanie s emisiami, ten sa môže stať ešte silnejším nástrojom na splnenie našich cieľov v oblasti európskej ekologickej dohody a našich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody a zároveň môže zmodernizovať naše hospodárstvo a energiu, ktorá ho poháňa," opísal situáciu Timmermans.

Systém EU ETS je základným kameňom politiky Únie v oblasti boja proti zmenám klímy. Týka sa priemyselných odvetví, ktoré produkujú približne 45 % emisií skleníkových plynov v EÚ. Obmedzuje emisie z viac ako 11.000 elektrární, priemyselných závodov a leteckých spoločností.

14.05.2020 TASR

 

PREDPLAŤTE SI

200x200 amper news v2

Nenechajte si ujsť...