1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Time critical solutions spoločnosti GEFCO posúva hranice rýchlosti

gefco logoGEFCO svojím novým produktom Time Critical Solutions (TCS) posúva hranicu rýchlosti o krok vpred. Ako prvá firma v SR ponúka nepretržitú službu super rýchlej logistiky, vrátane balenia zásielok, colného zastúpenia i správy dokumentácie.

S reakciou na dopyt, najneskôr do 30 minút, s možnosťou budúceho odletu aj s on board kuriérom, či nepretržitou službou colného deklaranta je potenciálnym partnerom pre zákazníkov z rôznych priemyslových odvetví, ktorí riešia plánované i náhodne časovo kritické prepravy s rôznymi špecifikami. Zásielky v rámci TCS sú prepravované podľa parametrov cestnej či leteckej dopravy. Nebezpečné látky i teplotne citlivý tovar prepraví GEFCO v podmienkach zodpovedajúcich najvyššiemu štandardu.  Zvýšený dopyt pre urgentnú logistiku a colné služby očakáva GEFCO najmä v období po Brexite.

GEFCO ako prvá logistická spoločnosť prináša na slovenský trh nepretržitú službu super rýchlej logistiky Time Critical Solutions. Unikátne riešenie pre plánované i náhle, neplánované, časovo kritické prepravy ponúka GEFCO na Slovensku ako jediná firma. V rámci nového produktu garantuje spoločnosť reakciu do 30 minút a nepretržitú dostupnosť. „Dopyt po logistických službách v posledných rokoch kontinuálne rastie a paralelne s tým sa rozširuje i portfólio nami ponúkaných služieb,“ hovorí  Aleksander Raczynski, generálny riaditeľ GEFCO v Českej republike a na Slovensku, do kompetencie ktorého urgentná logistika spadá a dodáva: „Pretože čas je pre našich klientov skutočne veľmi drahý, rozhodli sme sa na slovenský a český trh vstúpiť s novým produktom Time Critical Solutions a posunúť tak hranice rýchlosti logistiky o krok dopredu. Super rýchlu prepravu šitú na mieru špecifikám daného odvetvia v nepretržitej prevádzke, vrátane colného zastúpenia, nikto ďalší na Slovensku a v Česku doposiaľ neponúka.“

Službu Time Critical Solutions GEFCO poskytuje:

    bez obmedzenia veľkosti či hmotnosti zásielky
    nepretržite, teda 24/7/365
    s vysokou úrovňou zabezpečenia nákladu
    vrátane prepravy nebezpečného tovaru
    i pre zásielky s regulovanou teplotou
    so zabezpečením kompletných colných  služieb


Pre zdravotníctvo i prepravu náhradných dielov na ropné pole

Zásielky posielané v rámci Time Critical Solutions sa doručujú  v režime door-to-door, teda až na klientom zadanú adresu. TCS je riešením ako pre urgentné prepravy v oblasti zdravotníctva či lekárskej pohotovosti, tak i pre neočakávané udalosti, ako sú nečinnosť výrobnej linky, naliehavá potreba unikátneho náhradného dielu alebo havárie počítačového serveru. To všetko s vysokým štandardom zabezpečenia v priebehu transportu. GEFCO ponúka online Track & Trace systém, vyhradený kontaktný bod na riadenie celej misie i možnosť osobne sprevádzať zásielku, tzv. on board kuriérom.

„V oblasti leteckej prepravy naši klienti v časove kritických situáciách oceňujú hlavne tzv. možnosť budúceho odletu a on board kuriéra,“ popisuje realizáciu prepravy zásielky najbližším komerčným letom Ladislav Balogh, Forwarding Manager spoločnosti GEFCO. Pri chartri GEFCO urgentne prepraví zásielku bez obmedzenia veľkosti i hmotnosti, pri plánovaných zásielkach ponúka aj možnosť vyhradených a priamych letov s čo najskorším doručením. „Na kratšie vzdialenosti, zhruba do 1 000 km, v niektorých prípadoch až do 1 500 km, využívame cestnú  prepravu. Tu ponúkame vyhradené vozidlá i doručenie v rovnaký deň,“ dopĺňa výpočet možností cestnej prepravy v urgentnom režime Raczynski. Pre super rýchlu pozemnú prepravu má GEFCO k dispozícii širokú škálu vozidiel od osobných, cez pick-upy a ľahké úžitkové vozidlá až po nákladné autá s možnosťou prepraviť nadrozmerný náklad, nevhodný pre leteckú prepravu. „Pri zásielkach s takými parametrami je okrem rýchlosti treba i veľmi starostlivo plánovať  trasu. Vždy je pritom nevyhnutné intenzívne kooperovať so zástupcami relevantných úradov v cieľovej destinácii,“ dopĺňa Raczynski.

Od balenia zásielky až po colné služby

Pre klientov GEFCO v rámci služby TCS zabezpečí aj vhodné balenie prepravovaného nákladu a zastúpenie v colných náležitostiach i kompletnú správu dokumentácie. „Náš colný deklarant je k dispozícii v režime 24/7 a vďaka tomu zabezpečíme na Slovensku preclenie nákladu v ktorúkoľvek dennú i nočnú hodinu,“ vysvetľuje Ladislav Balogh a dodáva, že zvýšený dopyt po colných službách aj urgentnej logistike očakáva najmä v období po odchode Veľkej Británie z Európskej únie. Spoločnosť GEFCO je držiteľom certifikátu AEO, ktorý garantuje nielen vysokú kvalitu poskytovaných colných služieb, ale aj prednostný prístup a zrýchlený proces preclenia. Spoľahlivosť super rýchlej prepravy garantujú aj certifikáty ISO:9001, ISO:14001 a IATA, služby plnia aj podmienky TAPA a GDP.

Vďaka širokej sieti a veľkému pokrytiu, najmä na európskom kontinente, je prínosným benefitom aj zázemie lokálnych pobočiek i možnosť komunikácie v miestnom jazyku. Ročne spoločnosť GEFCO úspešne prepraví do cieľových destinácií až 80 000 zásielok.

22.01.2020

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk2020

Nenechajte si ujsť...