1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

NDS zotrváva na výsledkoch súťaže na nabíjacie stanice pre elektromobily

electromobil battery rechargingBratislava – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zotrváva na vyhlásených výsledkoch súťaže na vybudovanie a prevádzkovanie siete ultranabíjacích staníc na nabíjanie elektromobilov.

Hovorkyňa NDS Michaela Michalová to uviedla pre TASR v súvislosti s vyjadrením spoločnosti GreenWay, podľa ktorej súťaž nebola transparentná.

Podľa spoločnosti by nájomná zmluva, ktorá má byť uzavretá s víťazom súťaže, mala byť odmietnutá. "NDS nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by spochybňovali objektívny výber najvhodnejšej ponuky na uzavretie zmluvy alebo odôvodňovali jej zrušenie, a preto NDS zotrváva na vyhlásených výsledkoch súťaže," reagovala Michalová.

Víťazná ponuka od Západoslovenskej energetiky (ZSE) je podľa spoločnosti GreenWay, ktorá sa tiež na súťaži zúčastnila, nerealistická a môže spôsobiť zdržania a vyššie náklady. Diaľničiari však skonštatovali, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by takémuto scenáru nasvedčovali.

"NDS v predmetnej obchodnej verejnej súťaži stanovila len minimálnu výšku ročného nájomného za jeden štvorcový meter pre plochu elektrostanice na časti diaľničného odpočívadla, pričom výška nájomného ponúknutá zo strany účastníkov súťaže bola práve predmetom súťaže, a teda aj jedným z kritérií na vyhodnotenie predložených súťažných návrhov," podotkla Michalová. Jedným z cieľov NDS je dosahovanie finančného zisku, preto je podľa hovorkyne logické, že v ponúknutej výške nájomného nevidí problém.

GreenWay tiež tvrdí, že NDS postupovala diskriminačne. Diaľničiari to však odmietajú. "NDS pri komisionálnom vyhodnocovaní predložených súťažných návrhov postupovala v súlade so zadefinovanými súťažnými podmienkami i všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom počas celej obchodnej verejnej súťaže dodržiavala princíp rovnakého zaobchádzania, transparentnosti a hospodárskej súťaže," zdôraznila hovorkyňa NDS.

Diaľničiari nesúhlasia ani s námietkou týkajúcou sa možnej monopolizácie trhu s nabíjacími službami v SR. "Samotným cieľom obchodnej verejnej súťaže bolo nájsť strategického partnera, ktorý vybuduje a následne bude prevádzkovať sieť elektrostaníc podľa zaužívaných obchodných štandardov, v požadovanej kvalite a dĺžke," dodala Michalová.

23.05.2019 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...