1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Distribučný systém CS Cargo obhájil certifikát International Food Standard Logistic

cs cargo logoBratislava (10. novembra 2010) – V logistických centrách v Senci a Prešove sa pri skladovaní potravín dodržiavajú prísne medzinárodné štandardy.
Potvrdzuje to prestížne osvedčenie IFS Logistic, ktoré distribučný systém spoločnosti CS Cargo Slovakia úspešne obhájil v októbri tohto roku. Platnosť certifikátu bola rozšírená aj o prepravu a distribúciu potravinárskych výrobkov. CS Cargo Slovakia tak opäť potvrdila pozíciu lídra na slovenskom trhu prepravy a logistiky.
Značka IFS Logistic potvrdzuje, že jej držiteľ dodržuje hygienu a bezpečnosť potravín počas prepravy a skladovania. Vyžadujú ju predovšetkým výrobcovia potravín a zahraničné obchodné reťazce. „V rámci pravidelnej recertifikácie sme platnosť certifikátu úspešne obhájili a ešte rozšírili aj na dopravu nápojov a skladovanie nepotravinárskych výrobkov,“ komentuje Jozef Bujňák, manažér distribučných centier spoločnosti CS Cargo Slovakia, a dodáva: „Vzhľadom na to, že sme pri skladoch Senec a Prešov už druhý krát dosiahli výborné výsledky auditu, dosiahli sme tzv. vyššiu úroveň certifikácie, bola nám platnosť certifikátu predĺžená z 12 na 18 mesiacov.“
Systém na distribúciu rýchloobrátkového tovaru spoločnosti CS Cargo Slovakia osvedčenie IFS Logistic získal už pred rokom. „Podmienky udržania osvedčenia IFS Logistic sú prísne, vyžadujú stále dodržovanie podmienok, čo je overované pravidelnými internými auditmi v priebehu roka“ uvádza Bujňák.
CS Cargo sa na Slovensku dlhodobo zameriava práve na segment potravín a nápojov. Distribučný systém ponúka skladovacie plochy s rozlohou viac než 16 700 m2. Okrem centier v Senci a Prešove systém zahŕňa aj logistické centrum v Rajeckej Lesnej a cross dock vo Zvolene a v Nových Zámkoch. Spoločnosť jeho prostredníctvom zabezpečuje distribúciu po celom území Slovenska. Distribuuje napríklad kompletný sortiment nápojov značky Kofola.
# # #
Poznámka:
International Food Standard Logistics je medzinárodný potravinársky štandard určený pre logistické organizácie. Používa sa pre všetky oblasti prepravy a skladovania potravín a nápojov. Cieľom je identifikácia a eliminácia rizík pre zdravotnú nezávadnosť pri ich doprave, skladovaní a distribúcii.
Certifikát sa týka logistických aktivít, pri ktorých sa pracovníci prepravných firiem dostanú do kontaktu s už zabalenými výrobkami – prepravy, ďalšieho balenia výrobkov, skladovania a distribúcie. V súčasnosti
ja na získanie tohto osvedčenia potrebné splniť 98 požiadaviek, ktoré sa týkajú riadenia kvality celého systému, kritických kontrolných bodov, manažmentu potenciálnych rizík, zodpovednosti a zdrojov. Kontrolóri skúmajú aj kvalitu služieb poskytovaných zákazníkom, jednotlivé procesy, spôsob zachádzania s tovarom a jeho skladovania či riešenie sťažností a pripomienok. Dôležitá je aj hygiena, údržba skladovacích priestorov a ďalšie aspekty prepravy a skladovania.
CS Cargo je medzinárodný holding pôsobiaci v obore logistických služieb v regióne strednej a východnej Európy. Jeho materská spoločnosť CS Cargo Holding, N.V., je registrovaná v Holandsku. Priamo a prostredníctvom spoločnosti CS Cargo Management, a. s., riadi firmy operujúce v Českej republike (CS Cargo, a. s.), na Slovensku (CS Cargo Slovakia, a. s.), v Poľsku (CS Cargo Polska S.A.).
CS Cargo Holding patrí v strednej Európe k vedúcim firmám poskytujúcim komplexné dopravné a logistické služby. Skupina, ktorá vznikla v roku 1995, kontinuálne zvyšuje svoj ročný obrat. Ten ku koncu roku 2009 presiahol 189,6 mil. EUR. EBIDTA skupiny v roku 2009 dosiahla takmer 18,9 mil. EUR. Táto čiastka radí holding na pozíciu jednej z najsilnejších logistických spoločností v strednej a východnej Európe.
Na slovenskom trhu holding pôsobí od roku 2004. V roku 2007 prevzal dopravno-logistickú spoločnosť mGal Slovakia, čím sa spoločnosť CS Cargo Slovakia, a. s. stala najväčšou logistickou firmou na Slovensku.
www.cscargo.sk

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...