1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

V chemickom podniku v Novákoch úspešne zneškodnili únik chlóru

chemicke skumavkyNováky - V priebehu včerajšieho dňa o 11.41 h došlo v nadradenej napäťovej sústave 110 kV medzi Hornou Ždaňou a Bystričanmi ku vzniku hlbokého podpätia o 48 % v trvaní 0,96 sekundy.

To vyvolalo v prevádzke chemického podniku spoločnosti FORTISCHEM a.s. v Novákoch krátkodobý nárast tlaku chlóru, ktorý spôsobil poškodenie zariadenia a vznik lokálneho úniku chlóru do uzavretých priestorov prevádzky.

V dôsledku udalosti bola na mieste ošetrená jedna osoba, po vykonaných preventívnych vyšetreniach v nemocnici nebola hospitalizovaná.

Závodná hasičská jednotka a zamestnanci podniku v súlade s havarijným plánom bezodkladne zasiahli a zabezpečili miesto úniku. Nakoľko situácia bola plne pod kontrolou a boli dodržané bezpečnostné a environmentálne opatrenia pri vzniku a likvidácii následkov udalosti v prevádzke, pri zásahu nebola potrebná súčinnosť iných záchranných zložiek. Prenosné monitorovacie zariadenia nezaznamenali únik nebezpečných látok nad rámec limitných hodnôt mimo prevádzku v zmysle platnej legislatívy.

Následkom udalosti bolo v blízkom okolí podniku v ovzduší cítiť jemný zápach chlóru.

19.08.2019 TASR

PREDPLAŤTE SI

220x660 sk2020

Nenechajte si ujsť...