1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Mestskí poslanci vo Vranove nad Topľou dali firme na výrobu batérií stopku

car batteryVranov nad Topľou - Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) vo Vranove nad Topľou na svojom mimoriadnom rokovaní v pondelok zrušili uznesenia smerujúce k nájomnej zmluve pre spoločnosť Iron Recycling.

Reagovali tak na požiadavku obyvateľov mesta neumožniť v mestskom priemyselnom parku Ferovo výrobu batérií pre automobilový priemysel. Za zrušenie troch uznesení hlasovalo všetkých 20 prítomných mestských poslancov.

Zrušenie troch uznesení MsZ z rokov 2017 a 2018 znamená povinnosť mesta vypovedať spoločnosti Iron Recycling nájomnú zmluvu ešte pred ukončením posudzovania vplyvov jej prevádzky na životné prostredie v procese EIA. Ako pre médiá po pondelkovom rokovaní uviedla Gabriela Bradovková, jedna z deviatich poslancov, ktorí mimoriadne rokovanie MsZ iniciovali, zrušenie nájomnej zmluvy v čase, keď investor pre trvanie procesu EIA nezačal s investovaním, bude mať pre mesto miernejšie následky. "Keď to stopneme pred výsledkom EIA, vtedy investor nemá dôvod uzatvárať zmluvy a nakupovať. Ak bude už výsledok EIA a my by sme si počkali na výsledok, naše rušenie uznesení by už to veľmi neovplyvnilo. Nároky firmy by mohli byť vyššie," povedala s tým, že k zrušeniu uznesení pristúpili poslanci na základe vôle občanov vyjadrenej petíciou, pod ktorú sa vyzbieralo 4265 podpisov.

Ako Bradovková doplnila, k rozhodnutiu prekaziť investičný zámer spoločnosti Iron Recycling, ktorého súčasťou malo byť vytvorenie približne 200 pracovných príležitostí, dospeli poslanci na základe skutočností, ktoré im pri schvaľovaní predchádzajúcich uznesení neboli známe. Ide napríklad o potrebu zriadenia piatich komínov potrebných na realizáciu výrobného procesu či o nezohľadnenie kumulovania škodlivín v meste a širšom okolí, ktorého ovzdušie je už v súčasnosti ovplyvnené prevádzkami výrobných podnikov v neďalekých Hencovciach či Strážskom.

Podľa slov primátora mesta Jána Ragana bude mesto o vzniknutej situácii so spoločnosťou rokovať. "Avizovala, že mala nejaké náklady, že bude požadovať určité plnenia vo vzťahu k mestu," uviedol s tým, že aj keď sa mesto s názorom verejnosti na ochranu životného prostredia a zdravia obyvateľov stotožňuje, zrušenie nájomnej zmluvy môže k budúcim investorom vysielať "nie veľmi pozitívny signál". Mesto už totiž v minulosti podobným spôsobom zrušilo inému súkromnému subjektu zmluvu o nájme, čoho následkom je súdne konanie. "Napriek tomu budeme vyvíjať ďalšie úsilie, aby sme získavali investorov do nášho parku," doplnil.

Iron Recycling sa k vzniknutej situácii nevyjadril. Ako pre TASR uviedol člen predstavenstva akciovej spoločnosti Jozef Pekarovič, stanovisko bude môcť spoločnosť zaujať až po tom, ako jej bude rozhodnutie MsZ oznámené oficiálnou cestou.

Jednomyseľnému schváleniu zrušenia uznesení zabezpečujúcich spoločnosti Iron Recycling nájomnú zmluvu v mestskom priemyselnom parku Ferovo predchádzali hodinové rokovanie poslancov bez účasti verejnosti a tiež návrh odložiť rokovanie MsZ o týždeň. Dôvodom mal byť úmysel predstaviteľov mesta zistiť stav procesu EIA priamo v Bratislave. Rozhodnutie vysloviť verdikt na aktuálnom zasadnutí MsZ uvítalo i približne 60 občanov, ktorí sa na rokovaní zúčastnili.

13.02.2020 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...