1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Pripojte sa:

Facebook

Automobilky budú predstavovať zdroj príjmov pre polovodičový sektor

cars parking2Bratislava - Globálny trh polovodičov bude čeliť viacerým výzvam, najmä pokračujúcim dôsledkom geopolitickej situácie a nedostatku talentu. Automobilový priemysel však zrejme bude predstavovať významný zdroj príjmov pre celý polovodičový sektor v najbližšom období.

Odhalili to výsledky 18. ročníka globálneho prieskumu KPMG Global Semiconductor Outlook for 2023.

"Polovodičový priemysel musel v posledných rokoch čeliť viacerým výzvam, ako napríklad geopolitická situácia, otrasy v dodávateľských reťazcoch, postpandemické zmeny v správaní spotrebiteľov, dlhodobý nedostatok talentov a ďalšie. Na druhej strane však rastúca potreba automobilového sektora po väčšom množstve čipov udržiava toto odvetvie v určitom optimizme, pokiaľ ide o budúci rast," uviedol Peter Nemečkay, sektorový líder pre automobilové odvetvie spoločnosti KPMG na Slovensku.

Globálny prieskum uskutočnila spoločnosť KPMG LLP a Globálna polovodičová aliancia v poslednom štvrťroku 2022. Zachytáva názory 151 vedúcich predstaviteľov spoločností v polovodičovom priemysle na ich vyhliadky na vývoj odvetvia v tomto roku, ako aj v nasledujúcich obdobiach, pričom viac ako polovica spoločností má ročný obrat vyše jednej miliardy dolárov.

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že obavy z nedostatku čipov v oblasti polovodičov strieda optimizmus poháňaný vývojom v automobilovom priemysle. Ten je podľa vedúcich predstaviteľov najväčších polovodičových spoločností považovaný za jedno z kľúčových odvetví, ktoré bude mať podiel na zvyšovaní príjmov. Podľa odhadov KPMG by trh s polovodičmi pre automobilový priemysel mohol presiahnuť 250 miliárd dolárov do roku 2040.

Napriek súčasnej geopolitickej situácii a ekonomickej nestabilite až 81 % manažérov polovodičových spoločností očakáva rast tržieb v tomto roku, pričom polovica predpokladá, že ich tržby sa zvýšia o viac ako desať percent. Pokiaľ ide o rast odvetvia ako takého, zvýšenie tržieb predpokladá 64 % manažérov. Obavy z vplyvu súčasného vojnového konfliktu na dodávateľský reťazec vyjadrila len menej ako tretina z respondentov (29 %), čo je o desať percent menej v porovnaní s dátami z mája 2022.

Riziko súvisiace s nedostatkom talentu sa považuje za najväčší problém, ktorému bude polovodičový priemysel čeliť v nasledujúcich troch rokoch. Zdôraznenie pretrvávajúcej potreby odborníkov v tomto rýchlo rastúcom odvetví potvrdilo až 71 % respondentov, ktorí očakávajú zvýšenie počtu zamestnancov v tomto roku. Z prieskumu tiež vyplýva, že rozvoj a udržanie talentov zostáva pre vedúcich predstaviteľov odvetvia najvyššou strategickou prioritou, pričom až 67 % ju zaradilo do troch hlavných strategických priorít.

Popri zameraní sa na talent sa lídri v polovodičovom odvetví naďalej zameriavajú na flexibilitu dodávateľského reťazca, digitálnu transformáciu, ako aj zmiernenie rizík kybernetickej bezpečnosti. Naproti tomu, len desať percent z nich považuje za kľúčovú prioritu formalizáciu reportovania
environmentálnych, sociálnych a riadiacich kritérií (ESG), a to napriek zvyšujúcim sa povinným požiadavkám na ich reportovanie.

09.05.2023 TASR

PREDPLAŤTE SI

Nenechajte si ujsť...